Aggressiv brystkreft er vanskelig å behandle. Nå kan man ha funnet en ny medisin som fungerer.  (Foto: thailoei92/Shutterstock/NTB scanpix)
Aggressiv brystkreft er vanskelig å behandle. Nå kan man ha funnet en ny medisin som fungerer. (Foto: thailoei92/Shutterstock/NTB scanpix)

Ny medisin kan hjelpe brystkreftpasienter

Studie tyder på at sykdommen bremses opp ved behandling med ny medisin.

Den nye medisinen ribociclib har vist seg å ha effekt i behandling av brystkreft.

Denne medisinen brukt i kombinasjon med en annen medisin, letrozol, ser ut til å være mer effektiv i kampen for å bremse utviklingen i sykdommen, sammenlignet med å bare bruke letrozol.

Det tyder en ny studie i The New England Journal of Medicine på. Letrozol brukes allerede som behandling mot brystkreft hos kvinner etter overgangsalderen.

– Dette blir et nytt og viktig tilskudd innen brystkreftbehandling, sier medforfatter av studien, Erik Wist, i en pressemelding.

Kreftsvulsten krympet

Denne grafen viser virkningen av ribociclib vurdert opp mot placebo. Trykk på bildet for å se en større versjon. (Foto: Skjermdump fra studien)
Denne grafen viser virkningen av ribociclib vurdert opp mot placebo. Trykk på bildet for å se en større versjon. (Foto: Skjermdump fra studien)

Studien, som ble finansiert av legemiddelprodusenten Novartis, viste at behandlingen ser ut til å kunne forlenge såkalt progresjonsfri overlevelse (PFS), altså at kreftsvulsten ikke utvikler seg hos pasientene.

I tillegg til lavere risiko for sykdomsutvikling og død, opplevde over halvparten av deltakerne at kreftsvulsten krympet med minst en tredjedel.

Deltakerne var 668 kvinner i 29 land som hadde gått gjennom overgangsalderen, og som hadde diagnosen brystkreft med spredning. Av disse kvinnene fikk halvparten kombinasjonen av ribociclib og letrozol, og den andre halvparten fikk letrozol i kombinasjon med placebo – piller uten virkestoff.

Ni av kvinnene som deltok i studien, var pasienter ved Oslo universitetssykehus.

Behandlingen begynte i januar 2014, og forskerne gjorde opp status i januar 2016. Da var det fremdeles 195 kvinner som fikk behandling med begge medisiner og 154 som fikk letrozol og placebo.

Etter de to årene med studien hadde kvinnene i ribociclib/letrozol-gruppa en 44 prosent lavere risiko for at sykdommen hadde utviklet seg enn kvinnene i letrozol/placebo-gruppa.

Kvinnene i studien fikk behandling til kreften igjen begynte å utvikle seg, til de døde, til de fikk alvorlige bivirkninger eller de sluttet av andre grunner.

Framtidig betydning

Bjørn Naume, professor ved avdeling for kreftbehandling ved Universitetet i Oslo, synes studien er interessant.

– Det finnes også andre studier som har vist samme effekt, så denne studien understøtter betydningen av denne behandlingen, sier Naume.

Enn så lenge mener han at vi må avvente hvilken betydning funnene kan ha, men han tror studien kan vise seg å ha betydning i framtiden.

– Den kan ha betydning for fremtidige anbefalinger i Norge, men det er det nasjonale fagmiljøet og myndighetene som bestemmer til syvende og sist, sier Naume.

– Solid gjennomført studie

Studien var dobbelblind, det vil si at verken pasientene eller forskerne visste hvilken gruppe som fikk ribociclib og letrozol, og hvilken gruppe som fikk letrozol i kombinasjon med placebo. I tillegg var den randomisert, altså at utvalget var tilfeldig.

– Det er en solid gjennomført studie, sier Naume.

Behandlingen ble avbrutt for 104 av pasientene som fikk kombinasjone ribociclib og letrozol, fordi disse damene fikk et lavt nivå av hvite blodceller – en tilstand som kalles neutropenia. Personer med neutropenia er mer sårbare for infeksjoner. Ingen av deltakerne som ble behandlet med placebo og letrozol, avbrøt på grunn av neutropenia.

Høy dødelighet for brystkreft med spredning

Ribociclib er foreløpig ikke godkjent for noen markeder, men kan med tiden brukes i behandling av flere brystkreftpasienter. Ifølge Reuters vil den komme på markedet neste år.

Funnene åpner opp for at brystkreftpasienter kan motta såkalt endokrinbehandling, eller hormonbehandling, i større grad enn før. Man vil dermed kunne utsette bruk av cellegiftbehandling.

På verdensbasis har brystkreft med spredning (metastatisk brystkreft) en fem års overlevelsesrate på 22 prosent. Det innebærer at kun 22 prosent av pasienter med denne diagnosen forventes å fortsatt være i live etter fem år.

Referanse:

Gabriel N. Hortobagyi m.fl.: Ribociclib as First-Line Therapy for HR-positive, Advanced Breast Cancer. The New England Journal of Medicine, november 2016. Doi 10.1056/NEJMoa1609709

Powered by Labrador CMS