Blødningene du får i den hormonfrie uka på p-piller er ikke en ordentlig menstruasjon. Nå viser forskning også at det er bedre å droppe hormonpausene. (Illustrasjonsbilde: Image Point Fr, Shutterstock, NTB scanpix)
Blødningene du får i den hormonfrie uka på p-piller er ikke en ordentlig menstruasjon. Nå viser forskning også at det er bedre å droppe hormonpausene. (Illustrasjonsbilde: Image Point Fr, Shutterstock, NTB scanpix)

Det er tryggest å droppe mensen når du går på p-piller

Det er ingen helsefordeler ved å ha mensen når man går på p-piller, ifølge britiske eksperter. Tvert imot øker risikoen for bivirkninger og å bli gravid. Det er gammelt nytt, sier norske fagfolk. Så hvorfor har ikke alle fått vite det?

Tror du det er best å følge det tradisjonelle p-pilleregimet som gjør at du får mensen hver fjerde uke?

Det har nemlig ikke støtte i forskningen. Tvert imot har du større fare for å bli gravid enn hvis du tar p-pillene kontinuerlig i lengre perioder.

Nylig gikk det uavhengige rådgivende organet FRSH (Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare) i Storbritannia ut med nye, forskningsbaserte retningslinjer om bruk av kombinasjons-p-piller.

Og FSRH slår fast at det ikke gir noen helsemessig gevinst å bruke p-pillene på den tradisjonelle måten.

Dette får støtte av norske eksperter forskning.no har snakket med.

Øker risiko for å bli gravid

Vanlige p-pillebrett har ofte 21 piller med hormoner og sju piller uten hormoner.

De sju pillene skal gjøre det enklere å holde oversikten, men egentlig er de bare en hormonfri pause som gjør at du får en blødning.

Men dette er ikke en naturlig mensen, og det er helt unødvendig å ha slike månedlige blødninger når du går på p-piller, sier både fagfolk og britiske FSRH.

Det har helsefordeler å droppe mensen når man går på p-piller, sier Finn Egil Skjeldestad ved UiT. (Foto: privat)
Det har helsefordeler å droppe mensen når man går på p-piller, sier Finn Egil Skjeldestad ved UiT. (Foto: privat)

For p-pillene følger ikke kvinnens naturlige syklus, de bare etterligner den. Det er heller ikke slik at pillesyklusen passer med en naturlig underliggende syklus.

Ved å droppe månedlige blødninger kan man slippe ubehag som er knyttet til den hormonfrie pausen, som hodepine, humørsvingninger og tunge, smertefulle eller rett og slett uønskede månedlige blødninger, ifølge FSRH.

Og det kan du godt gjøre lenge, ifølge norske eksperter.

Kombinasjonspiller inneholder både østrogen og progestogen, og pillebrettene inneholder enten bare 21 piller eller 28 stykker hvorav 7 av dem ikke inneholder noen hormoner.

Dropp mensen i månedsvis

Én av dem er Finn Egil Skjeldestad. Han er professor i samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet. Der har han undervist medisinstudenter i ti år.

Skjeldestad har lenge vært opptatt av å formidle at det er helt ufarlig å droppe de hormondagene i måneden når man bruker kombinasjons-p-piller.

UiT-professoren viser til studier der kvinner har hoppet over hormonfrie dager i 3, 6 og 12 måneder og opptil to år, uten at det har hatt negative helseeffekter.

– Snarere har det vært positive helseeffekter i form av færre blødningsdager, mindre menstruasjonsrelaterte plager som hodepine, tretthet, irritasjon i skjeden og mindre smerte.

Du kan lese om denne forskningen på Cochrane Library.

Og i tillegg sikrer slik bruk deg bedre mot å bli gravid. Risikoen er nemlig knyttet til å glemme å begynne på igjen i tide etter pausen på sju dager.

Og det har fagfolk har visst lenge, bekrefter Ingjerd Nesheim. Hun er professor emeritus ved Kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus.

Fikk høre om det på 1990-tallet

Det er noe «alle» vet, at du kan droppe mensen i lengre perioder, forteller Britt Ingjerd Nesheim.

Selv har hun forelest om dette i mange år.

Første gang hun fikk vite om at man kunne ta p-piller på denne måten var på 1990-tallet. Og det var en av sjefene i legemiddelselskapet Schering AG som fortalte henne det.

Vi har lenge visst at det er trygt med lange blødningsfrie perioder, sier Britt Ingjerd Nesheim. (Foto: Øystein H. Horgmo, UiO)
Vi har lenge visst at det er trygt med lange blødningsfrie perioder, sier Britt Ingjerd Nesheim. (Foto: Øystein H. Horgmo, UiO)

Schering AG lagde p-piller fra begynnelsen av 1960-tallet.

– Han fortalte meg at datteren hans tok pillene i cirka tre måneder før hun fikk en liten blødning, og da tok hun en ukes pause før hun begynte på tre nye måneder.

– Så de visste det den gangen også, sier Nesheim til forskning.no.

Kvinner får ikke god nok informasjon

Medisinskfaglig ansvarlig lege ved senteret Sex og samfunn, Marius Johansen, tror ikke jenter og kvinner i Norge får god nok informasjon om de helsemessige fordelene ved å droppe mensen når de går på p-piller.

– Mange har hørt at det er farlig å droppe mensen, og de tror det er sunt å blø, forteller Marius Johansen.

– Det er veldig synd. En del tror det hoper seg opp blod i kroppen. Men i motsetning til en vanlig syklus uten prevensjonsmidler, der det bygger seg opp en tykk slimhinne som man blør ut når man har mensen, skjer det en saktere og mindre oppbygging når man tar p-pillene uten pause, sier Johansen.

Men kanskje noen kvinner føler det som trygt å få en blødning som et tegn på at de ikke er gravide?

– Det kan hende at noen føler det som en fordel, men samtidig kan man jo ha blødninger i graviditeten også, sier Marius Johansen.

For lite kunnskap blant helsepersonell?

Heller ikke Finn Egil Skjeldestad tror jenter og kvinner i Norge får god nok informasjon om at de kan droppe hormonfrie dager - og dermed mensen.

– Norske leger og helsesøstre, altså foreskriverne, har kanskje ikke nok kunnskap om hva skjer med hensyn til modning av eggceller når den pillefrie uken blir utvidet - slik at dette formidles til norske jenter og kvinner.

Mange tror det er farlig å droppe mensen, sier Marius Johansen. (Foto: Kai Myhre/Sex og samfunn)
Mange tror det er farlig å droppe mensen, sier Marius Johansen. (Foto: Kai Myhre/Sex og samfunn)

– Men dette er bare en påstand fra min side. Jeg har ikke dokumentasjon på det, sier Skjeldestad.

Han har derimot vært med på å gjøre en studie blant ungdom i Norge i 2003. Den tydet på at mange fikk informasjonen sin om p-piller fra venner. Og den konkluderte også med at ungdommene trengte bedre undervisning gjennom skolen.

Bør informasjonen endres?

Det er Statens legemiddelverk som godkjenner legemidlene vi kan bruke i Norge, inkludert prevensjonsmidlene. De godkjenner også preparatomtalen som er legens bruksanvisning, og pakningsvedlegget som er pasientens bruksanvisning.

Legemiddelverket gir også råd til leger og sykepleiere om bruken av legemidlene.

På nettsidene deres står man kan hoppe rett på et nytt brett hvis man ikke ønsker månedlige blødninger. Men ikke at det er bedre å gjøre det enn å bruke p-pillene på den tradisjonelle måten.

Medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, understreker at alle kombinasjons-p-piller i dag er godkjent for blødningsfri bruk i to måneder. Men han sier samtidig at det er lang erfaring med lengre perioder med blødningsfri bruk av disse pillene.

– Er det aktuelt å gå lenger i hvilken bruk dere anbefaler hvis forskningen viser at en annen type bruke er bedre enn den som står i preparatomtalen?

– Ja, det kan være aktuelt. Men vanligvis blir slike ting tatt opp på europeisk nivå og vi ønsker å ha en felles europeisk holdning. Vi ønsker at anbefalingene skal være felles for Europa.

Ny anbefaling veier tungt

Madsen sier han har merket seg den nye anbefalingen til FSRH, og at den veier tungt faglig. Men likevel har de ikke begynt diskusjoner i Legemiddelverket om at preparatomtalen bør endres.

– Problemet er at hvis bruksanvisningen til preparatene skal endres, må det baseres på tilgjengelig vitenskapelig litteratur, og det ønsker vi at skal skje på et europeisk nivå.

– Det som er spørsmålet, er hvor lang tid skal man ha kunnskap fra, før man gjør en endring. Men vi sier at det er ingenting i veien for å forlenge periodene uten menstruasjon når man går på kombinasjonspiller, sier Madsen.

Anbefaling på tross av pakningsvedlegg

Britiske FSRH gir de altså sin støtte til å droppe den tradisjonelle bruken av kombinasjonspiller der man får blødninger hver måned.

Dermed omgår de det som står i pakningsvedleggene. Og dette er også noe brukerne bør få vite som en del av informasjonen om p-piller, slår de fast.

Også Sex og samfunn anbefaler å bruke kombinasjonspiller uten pause over lengre perioder, ifølge Marius Johansen.

Det kan være aktuelt å forandre anbefalingene om hvordan p-piller bør brukes, sier Steinar Madsen. (Foto: Statens legemiddelverk)
Det kan være aktuelt å forandre anbefalingene om hvordan p-piller bør brukes, sier Steinar Madsen. (Foto: Statens legemiddelverk)

På klinikken i Oslo, der de i fjor hadde 35 000 pasienter, informerer de om den tradisjonelle måten å bruke p-piller på. Men pasientene får også beskjed om at det ikke er noen medisinsk grunn til å bruke p-piller på gamlemåten, forklarer Johansen.

Men på nettsidene til Sex og samfunn er ikke informasjonen like tydelig.

– Vi bør bli tydeligere

– Kan aktører som Sex og samfunn ta det lenger enn å skrive at «det er trygt å droppe mensen»?

– Det syns jeg er et fint innspill, sier Johansen til forskning.no.

Gjennom møter med tusenvis av pasienter hvert år og gjennom nettsiden sin, chatte-tjenesten og undervisning av helsepersonell og studenter tror han at Sex og samfunn etter hvert vil nå ut med den oppdaterte kunnskapen.

– Samtidig bør vi være tydeligere på at kontinuerlig bruk er det vi anbefaler. På den måten kan du si at også vi henger igjen i gammel kultur, sier Marius Johansen.

Kunstig mensen i årtier

De nye anbefalingene fra FSRH har fått mye oppmerksomhet i Storbritannia.

Hvorfor har kvinner i generasjoner fått beskjed om at de må blø? skriver Alice Howarth, en farmakolog og cellebiolog ved University of Liverpool i en kronikk i avisa The Guardian.

Der kommenterer hun en påstand om at p-pillene ble laget etter naturlig syklus-mønster for å lettere bli akseptert av den katolske kirken.

«Så beleilig å skylde på paven» , skriver Howarth kjølig.

Hun skriver videre: «Kvinner blir utsatt for unødvendige, upraktiske, ubehagelige og potensielt skadelige blødninger hver måned uten annen grunn enn at ingen tenkte på å spørre om blødningene egentlig var nødvendige.»

Har hun rett? Har det rett og slett vært for liten interesse for mensen og hva månedlige blødninger har å si i livene til kvinner og jenter?

– Jeg synes ofte at mensen blir bagatellisert, ofte av mannlige medisinere. Men faktum er at humørsvingninger og smerter som kommer med mensen, er et helvete for mange kvinner, sier Marius Johansen i Sex og samfunn.

– Det er jo interessant psykologi, sier Britt Ingjerd Nesheim om at standardbruken har fått leve så lenge.

– Når man har gjort noe på en bestemt måte lenge, er det lett å bare fortsette med det.

Referanser:

FSRH Guideline Combined Hormonal Contraception, Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. January 2019 (Updated February 2019) | FSRH

Slik kan du bruke p-piller og ha mensen sjeldnere

Hvis ikke ønsker å ha mensen kan du ta p-pillene uten stopp i for eksempel tre måneder. Da har du fortsatt kontroll på blødningene dine.

Uten pause i p-pillene vil du nemlig på et tidspunkt begynne å blø, og det slutter ikke før du tar en hormonfri pause på opptil sju dager.

Men du kan også fortsette til du begynner å blø, og da ta en pause på inntil sju dager. Men den hormonfrie pausen må ikke være lengre enn sju dager, for da kan du få eggløsning og bli gravid.

(Kilde: Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn)

Powered by Labrador CMS