Ebolamedisinen Remdesivir, som produseres av Gilead Sciences, testes på pasienter med koronavirus i flere land.

Professor mener det er for tidlig å avfeie ebolamedisin

Man må vente på en fullført studie før man konkluderer med om ebolamedisinen Remdesivir virker mot koronaviruset eller ikke, fastslår en dansk professor.

Verdens helseorganisasjon publiserte torsdag ved en feil en rapport på sin nettside som viste at ebolamedisinen Remdesivir ikke hadde virkning mot viruset, ifølge The Financial Times. Etter kort tid ble rapporten tatt ned, men avisa har skjermdump av funnene.

Jens Lundgren, professor i infeksjonssykdommer ved Rigshospitalet i København, mener det ikke er grunnlag for å vurdere legemiddelets effekt før en stor studie er klar.

Han er prosjektleder for et dansk forskningsprosjekt om medisinen, som er en del av en stor internasjonal studie som kartlegger innvirkningen det kan ha på koronaviruset.

– Det er det største studiet på globalt plan på dette legemiddelet. Studiet har styrke til å avklare om det virker på pasienter som er innlagt med moderat til alvorlig covid-19, sier han.

Falt på børsen

Gilead Sciences, selskapet som produserer Remdesivir, falt med 4,3 prosent på børsen etter at WHO-rapporten ble kjent.

Før en artikkel blir publisert i et vitenskapelig tidsskrift, er det vanlig at andre forskere som er eksperter på området går gjennom den vitenskapelige metoden som er brukt og sjekker om resultatene stemmer, det er dette som kalles fagfellevurdering.

I en uttalelse til FT sier WHO at rapporten som ble publisert er et utkast som nå gjennomgår en såkalt fagfellevurdering. De bekrefter at den ble lagt ut ved en feil.

Nesten lik dødelighet

I sammendraget som ikke er fagfellevurdert, kommer det fram at den kinesiske studien involverte 237 personer, hvor 158 mottok medisinen mens 79 fikk placebo. Hos 18 av pasientene måtte de stanse bruken av Remdesivir grunnet bivirkninger.

Etter en måned hadde 13,9 prosent av pasientene på Remdesivir dødd, sammenlignet med 12,8 prosent av placebogruppen. Forskjellen er ikke stor nok til å være statistisk signifikant.

Bestrider rapporten

Gilead Sciences kritiserer konklusjonen i rapporten som ble publisert, og sier at data fra studien faktisk antyder «en potensiell fordel» ved bruk av medisinen.

Selskapet mener rapportens omtale av medisinens potensielle effekt på covid-19 blir feil når studien ble avsluttet for tidlig på grunn av for få deltakere, noe som igjen er årsaken til at den ikke blir statistisk representativ.

Også Norge gjør forsøk med ebolamedisinen. Testing av Remdesivir på pasienter med koronavirus ble satt i gang ved Haukeland universitetssjukehus i slutten av mars.

Powered by Labrador CMS