Kvinner som oppsøker hjelp for manglende sexlyst, oppgir at forandringen gjør dem fortvilet og engstelige, viser en dybdestudie. (Foto: Colourbox)

Manglende sex-lyst gjør kvinner fortvilet

Nedstemthet, redusert selvfølelse, frustrasjon og bekymring for parforholdet får kvinner til å søke hjelp mot manglende sex-lyst.

Slik ble studien gjort

Forskerne intervjuet 17 kvinner om sine følelser knyttet til det å mangle lyst. Kvinnene svarte ikke på en annonse, men ble plukket ut blant kvinner som var blitt henvist til Cabrini Medical Centre i Melbourne, Australia for vurdering og mulig behandling av spesialist. 

Forskerne foretok dybdeintervjuer av kvinnene ansikt til ansikt, før og etter behandling. De ble også spurt om sine otiver for å søke behandling, og sine erfaringer etter 3-4 måneder med behandling. 

Manglende sex-lyst er det vanligste rapporterte seksualproblemet hos kvinner. 

Selv om det er en kjent sak at redusert sex-interesse kan gi kvinnene, og partnerne deres, bekymringer, vet forskerne lite om hva som motiverer dem til å søke hjelp for å løse problemet. Og hvilke forventninger de har til hvordan behandlingen skal virke.

Et forskerteam ved Monash University i Australia, ville derfor sette søkelys på hvordan kvinner reagerer på at sex-lysten uteblir, og hva som får dem til å oppsøke hjelp.

Ble nedstemt og flaue

Forskerne intervjuet en rekke kvinner som oppsøkte medisinsk hjelp for problemet sitt, både før og etter behandling. Kvinnene fortalte at den manglende sexlysten hadde gjort dem fortvilet og engstelige. Det ga dem lav selvfølelse, skyldfølelse, tristhet, frustrasjon, skuffelse, flauhet og en følelse av verdiløshet.

- Jeg kjenner skyldfølelse for min egen del og for min mann, som kanskje føler at jeg ikke synes han er attraktiv. Jeg føler at jeg ikke strekker til, sier Olivia, 43 år.

Også langt eldre kvinner syns dette er leit.

- Jeg vil nærme meg mannen min, og være fysisk. Men det er ingenting der, jeg føler ingenting i det hele tatt. Det er skuffende at jeg ikke vil bli tatt på. Jeg tror bare ikke det er normalt, for jeg er ikke så gammel, sier Justine på 70 år.  

En tidligere studie har vist at eldre kvinner har bedre sex.

Bekymret for parforholdet

Kvinnene frykter også at den tapte sex-interessen kan påvirke parforholdet negativt.

Selv om de satte pris på støtte fra partneren, var de bekymret for de negative effektene som de seksuelle problemene kunne ha for intimiteten i parforholdet. De fleste oppga dette som hovedgrunnen til å søke medisinsk hjelp.

- Fysisk føler jeg ikke at jeg må være seksuelt aktiv. Jeg blir bekymret for framtiden og om det vil påvirke forholdet til mannen min, sier Stella på 47 år.

En tidligere studie viser at seksualterapi har god effekt når sexlivet går i stå. 

Emma på 51 år oppga at ekteskapet ikke sto i fare på grunn av hennes problem, men understreker at sex er viktig for ethvert ekteskap og parforhold:

- Sex er definitivt noe som vi begge ønsker å nyte og min mann vil ha mer av. Man trenger å fortsette å ha sex, uansett hvor lenge man har vært sammen, om det er 10, 20 eller 30 år. Når jeg hører om andre som har regelmessig sex, tenker jeg: Hva er galt med meg?

Tror hormonmangel har skylden

Mange av kvinnene mente det var en sammenheng mellom manglende interesse for sex og hormonmangel.

- Selv om kroppen fremdeles fungerer, går hormonnivået ned etter overgangsalderen,og selvsagt føler du ikke for å ha sex, sier Clara på 62 år.

Mange kvinner så på hormonell behandling som en vidunderkur. En tidligere studie har vist at menn som var misfornøyd med sex-livet, oftest oppga partners manglende lyst som årsak.

Forventer fysiske forandringer

Kvinner som var passert overgangsalderen var ivrige etter å få hormonell behandling og testosteron.

Kvinnene hadde forventninger til at behandlingen skulle gi positive fysiske og seksuelle forandringer.

De håpet også de ville få mer energi og se yngre ut. De forventet økt spontan sexlyst, opphisselse, orgasmer og et sex-liv de kunne nyte.  

- Jeg ønsker mer energi. Jeg er ung, veltrent, sunn og fornøyd. Men jeg vil bare ikke føle meg som jeg er 80 år. Det ville vært fint å føle seg mer energisk og spontan, sier Adele på 53.

Mindre bekymret

Tre-fire måneder etter at de fikk behandling, ble 10 av kvinnene intervjuet igjen. Kvinnene fikk enten vaginalt østrogen eller annen hormonbehandling. De rapportere at den seksuelle tilfredsheten var bedret og de var mindre bekymret.

Kvinnene som var behandlet med testosteron i tillegg til hormonbehandling, rapporterte om at de hadde hatt nytte av behandlingen.

- Før likte jeg ikke å bli tatt på, men det har bedret seg etter behandlingen. Jeg føler meg ok, og føler meg bedre med meg selv, sier Justine på 70 år.

En tidligere studie har vist at hormonbehandling mot plager i overgangsalderen, ga økt risiko for brystkreft. 

Er dypt berørt

Forskningsleder og professor Susan Davis understreker at dette er en kvalitativ studie, og ikke en klinisk dom.  

Hun sier at et stort antall kvinner over hele verden er påvirket av seksuelle problemer, men at  forskerne ikke vet så mye om hvordan det får kvinner til å føle seg og hva de forventer av behandling.
 
- Denne studien viser at kvinner som søker hjelp for sitt problem, er dypt berørt av sitt problem. De var svært bekymret for intimitet og for hvilken effekt mangelen på seksuell interesse kunne påvirke forholdet deres. Ofte blir ikke den bekymringen mange kvinner føler på grunn av dette, forstått, sier hun i en pressemelding.

Referanse:

E. Fooladi m.fl: Women’s expectations and experiences of hormone treatment for sexual dysfunction, Climacteric, desember 2014, Sammendrag

Powered by Labrador CMS