På kort sikt reduserer e-sigaretter bra suget etter vanlige sigaretter. Etter seks måneder er effekten ikke bedre enn med andre røykevvenningsmidler. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Ikke lettere røykeslutt med e-sigaretter

Foreløpig er det lite som tyder på at e-sigaretter gjør det enklere å stumpe røyken.

Forskergrupper flere steder i verden undersøker effekten av e-sigaretter. Til nå har ingen av disse funnet pålitelige beviser for at elektroniske sigaretter – på lang sikt – reduserer tobakksavhengighet bedre enn andre hjelpemidler.

– E-sigaretter kan etter en måned ha gjort det betydelig enklere å hanskes med abstinenssymptomene. Men det finnes så langt ikke beviser for at denne effekten er varig, sier Riyad al-Lehebi i en pressemelding. Han er forsker ved Universitetet i Toronto i Canada og har ledet en metastudie på e-sigaretter, altså en studie der forskerne har samlet antatt god forskning.

Forskerne i Toronto har sett nærmere på fire ulike studier som har undersøkt røykeslutt-effekten av e-sigaretter, med til sammen 1011 pasienter. De har videre sett på 18 ulike studier om e-sigaretter og helseskader, med til sammen 1212 pasienter.

Bruk heller tyggegummi, spray eller tabletter

Rådet fra Toronto-forskerne til røykere som vil prøve å slutte, er å holde seg til røykeavvenningsmidler som nikotinsugetabletter, nikotintyggegummi og nikotinspray.

Bevisene for at disse midlene fungerer, og at de er trygge å bruke, er nemlig mer robuste enn for e-sigaretter.

Metastudien viser altså at røyke-abstinensen er klart lettere å kontrollere, en måned etter at studiedeltagerne begynte med e-sigaretter. Når forskere undersøker de samme personene tre og seks måneder senere, er denne effekten forsvunnet.

Etter seks måneder er den abstinens-kontrollerende effekten av andre nikotinholdige røykeavvenningsmidler like god som effekten av nikotinholdige e-sigaretter.

E-sigaretter inneholder stoffer som øker risikoen for lungekreft. (Illustrasjonsfoto: John Stillwell)

Bivirkninger av e-sigaretter

Tørrhoste, halsirritasjon og kortpustethet er noen av de negative bivirkningene forskere har funnet ved e-sigaretter. Lungekreft kan være en annen.

– Gitt de potensielle helserisikoene ved å bruke et inntil videre lite kjent virkemiddel som e-sigaretter fortsatt er, så bør personer som vil ha hjelp til å slutte å røyke vurdere å heller bruke de veletablerte alternative som allerede finnes, lyder rådet fra de canadiske forskerne.

Skadestoffer i e-sigaretter

En annen studie gjort av forskere ved Universitetet i Alabama, USA, har sett nærmere på hvilke skadelige stoffer man får i seg gjennom e-sigaretter.

Forskerne peker i utgangspunktet på at vanlige sigaretter er regulerte og standardiserte produkter. Vi vet mye om hva de inneholder og vi vet mye om hvilke skadelige virkninger sigaretter kan ha.

Men e-sigaretter er ikke et standardisert produkt. Innhold og skadevirkning kan dermed variere mye fra e-sigarett til e-sigarett.

– I vår studie finner vi at forskjeller i hvordan e-sigaretter er satt sammen, mekanisk og kjemisk, påvirker hvordan de skaper forbrenningsstoffer vi vet kan skade menneskers helse, sier Daniel Sullivan i en pressemelding. Han har ledet denne studien.

Forskerne fant blant annet at e-sigaretter inneholder acrolein og formaldehyd, begge stoffer som kan øke risikoen for lungekreft. Under visse forhold avga e-sigarettene like mye formaldehyd som vanlige sigaretter.

Kilder:

American Thoracic Society (ATS). “Evidence that electronic cigarettes are effective for smoking cessation long-term is lacking.” ScienceDaily, 17 May 2015. Pressemelding 

American Thoracic Society (ATS). “Mechanical and chemical characteristics of electronic cigarettes contribute to potentially hazardous effects.” ScienceDaily. 17 May 2015. Pressemelding

Powered by Labrador CMS