Rundt om i verden kjemper hukommelsesmestere om å huske flest mulig av pi-desimalene. Verdensrekorden er på 70 000. (Foto: marekuliasz / Shutterstock / NTB scanpix)
Rundt om i verden kjemper hukommelsesmestere om å huske flest mulig av pi-desimalene. Verdensrekorden er på 70 000. (Foto: marekuliasz / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan farger gjøre at du husker bedre?

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.

3 og uendeligt mange desimaler. Det er pi.

Tallet får man hvis man deler omkrets med diameter for en sirkel, men de fleste kjenner nok bare pi som 3,14.

Rundt om i verden kjemper hukommelsesmestere om å huske flest mulig av desimalene.

Verdensrekorden er på hele 70 000. Det var inderen Rajveer Meena som 21. mars 2015 brukte 10 timer på å stå med bind for øynene og legge fram desimaler av pi.   

Samspill mellom sanser og hukommelse

Nå skal danske forskere undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler.

Prosjektet kan gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom det vi sanser og det som lagres i hukommelsen vår.

– Når vi skal huske noe, må vi hente det ut av hukommelsen. Det kan vi gjøre med ulike strategier, sier Thomas Alrik Sørensen, som er forsker ved institutt for kommunikasjon og psykologi ved Aalborg universitet i Danmark.

– Vi vil undersøke hvordan folk lærer en fast tallrekke som pi med bruk av farger, sier Sørensen, som skal lede det nye forskningsprosjektet.

Trening med farger

Forskerne har laget noen treningsark der hvert tall har en bestemt farge. Alle to-tall er for eksempel er blå, mens alle tretall er røde.

Nå skal forskerne rekruttere i alt 40 deltakere som, primært via internett, skal øve seg på å huske pi med så mange desimaler som mulig.

Etter 4, 8 og 12 uker vil forskerne teste deltakerne. Det er ikke noe krav om å kunne noe fra før.

– Det beste er folk som ikke kan så mange desimaler fra før, sier Sørensen. – Samtidig krever det innsats, så man må ha en interesse for det, sier Sørensen, som ikke kan avsløre for mye om metodene siden det kan påvirke forsøksdeltakerne.

Erfaringer påvirker opplevelsene våre av verden

Forskerne vil undersøke hvordan hukommelse utvikler seg under en treningsperiode.

Prosjektet kan gi mer kunnskap om hvordan vi lagrer informasjon og hvordan erfaringene våre påvirker det vi husker.

– For å ta et banalt eksempel: Første gang man drikker et glass vin, vil de fleste oppleve en utbredt surhet i smaken. Etter hvert som man utvikler smakskategoriene sine, blir opplevelsen annerledes, sier Sørensen.

Ifølge Sørensen få man ikke bedre hukommelse av å bli flinkere til å huske desimaler av pi.

– Folk som kan huske mange desimaler, kan ikke nødvendigvis overføre den evnen til å huske andre ting. Men kanskje kan man lære seg noen strategier som man kan bruke i andre deler av livet, sier han.

Tretall står i sykkelskuret, ett-tallet i porten

Forskningsprosjektet går i gang så snart som mulig. Les mer på facebooksiden til Center for Cognitive Neurosciences. Foto viser pi med 2715 desimaler. (Foto: DeymosHR / Shutterstock / NTB scanpix)
Forskningsprosjektet går i gang så snart som mulig. Les mer på facebooksiden til Center for Cognitive Neurosciences. Foto viser pi med 2715 desimaler. (Foto: DeymosHR / Shutterstock / NTB scanpix)

Den danske innehaveren av rekorden i å huske pi-desimaler er Mark Aarøe Nissen. Han kan 22 000 desimaler i pi utenat.

– Å huske ting handler om å koble det sammen med annen informasjon, å assosiere det med noe annet, skriver han til videnskab.dk.

En farge er et eksempel på en knagg som man kan henge opp informasjon på. Men det finnes også andre knagger, forklarer Nissen.

– Knaggene trenger ikke være visuelle. Når jeg husker tall eller spillkort, har jeg helt bestemte følelser som er sterkt assosiert med tallene eller kortene, forteller han.

Pi som en reise eller en sykkeltur

Når Nissen skal huske pi med 22 000 desimaler, bruker han en gammel gresk huskemetode som kalles lokus-metoden.

Den metoden kan du lese mer om i denne artikkelen: Du kan trene deg til superhukommelse på få uker.

Lokus-teknikken handler om at hver ting eller hvert tall kobles til et sted. For eksempel sykkelturen til jobben.

Når du skal huske pi, kan du memorere sykkelturen der du har knyttet bestemte steder på ruten til et bestemt tall.

Tretallet kan være sykkelskuret, ett-tallet er porten, firetallet er første lyskryss og så videre osv.

Når du skal huske tallene, drar du ut på en mental reise – turen på jobben.     

Levende bilder er lettere å huske

Den typen hukommelsestrening kan typisk brukes i andre sammenhenger – hvis du skal huske en lang tale eller lignende.

Mark Aarøe Nissen forteller dessuten at det er lettere å huske ting hvis man gjør de visuelle bildene levende.

– For eksempel er det lettere å huske et bilde av at man blir spist av en tiger enn et statisk bilde som et bilde av et eple, forteller han.

Kan farger få oss til å huske pi?

Spørsmålet er om man kan oppnå det samme med farger som gjennom en mental reise.

Kan man ved lære å huske mange desimaler å knytte farger til de enkelte tallene?

Upubliserte resultater fra Thomas Alrik Sørensens forskning antyder at det at folk lærer seg å huske kinesiske tegn ikke avgjøres av om tegnet er vanskelig eller enkelt, men av hva de forbinder med det.

– Hvor komplisert tegnet er – hvor mange streker det er i tegnet – har mindre betydning sammenlignet med hvor godt man kjenner tegnet, sier han.

Kanskje gjelder det samme med pi, og kanskje kan farger hjelpe folk til å lære desimalene raskere.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS