Fedme er smittsomt

Virus kan gjøre oss fete. En ny studie underbygger mistanken om at ikke bare overspising og sofagrising har gjort fedme til en folkesykdom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Viruset Ad-37 fikk forsøkskyllinger til å legge på seg. Eksperimentene er gjort av Leah Whigham og kolleger ved University of Wisconsin. AD-37 er et adenovirus, som også gir vanlig forkjølelse: hosting, nysing og feber.

Koblingen mellom virus og fedme ble første gang kjent i år 2000. Nikhil Dhurandar ved samme universitet gjorde lignende undersøkelser med adenoviruset AD 36.

Dette viruset er påvist også i overvektige mennesker. De nye resultatene bygger opp under funnene til Dhurandar.

"Leah Whigham. (Foto: University of Wisconsin)"

Whigham og kollegene hennes delte kyllingene inn i fire grupper. Tre av gruppene ble utsatt for tre typer adenovirus: Ad-2, Ad-31 og Ad-37. Den fjerde gruppen ble ikke smittet.

Forskerne målte hvor mye kyllingene spiste og hvor de veide over tre ukers tidsrom. De målte også mengden av fett i vevet og i blodet, samt antistoffer mot virusene.

Kyllinger som var smittet med Ad-37 hadde mye mer fett i vevet enn de andre gruppene. Vekten økte også, men ikke nok til å trekke sikre konklusjoner.

Testing og vaksine

De neste oppgavene blir å lage en virustest og en vaksine. Begge deler er vanskelig. I dag kan viruset bare oppdages ved å undersøke blodet for antistoffer mot viruset. Dette er tungvint.

Dessuten trengs mer forskning for å finne ut om flere virus har samme effekt. Først med denne oversikten kan forskerne klare å lage en effektiv vaksine.

Ideen om at fedme er en smittsom sykdom tar tid å venne seg til. Den vanlige oppfatningen er at fedme er selvforskyldt. Mange kobler fedme til sviktende selvfølelse og slanking til behov for mestring og kontroll.

De nye resultatene fritar ikke folk fra sunt kosthold og mosjon, men viser at flere faktorer spiller inn.

Ikke bare i rike land

"Ikke bare det rike vesten opplever fedme som en trussel mot folkehelsa."

Den nesten samtidige økningen i fedme i mange land er vanskelig å forklare med forandringer i matvaner og mengden av mosjon alene, heter det i forskningsrapporten til Whigham og kollegene hennes.

Fedme har blitt en folkesykdom også i flere fattige land, og dette underbygger teorien om at et virus er medskyldig.

Mye gjenstår å lære om hvorfor virus forårsaker fedme. Ikke alle som blir smittet av adenovirusene Ad-36 og Ad-37 blir overvektige.

Årsaken kan være at viruset ikke har vært lenge nok i kroppen, eller at viruset bare er en av flere faktorer som må til for å gjøre folk overvektige.

Powered by Labrador CMS