Forskerne fant en kobling mellom søtstoffet og blodpropp i hjertet eller hjernen. Denne undersøkelsen kan imidlertid ikke si om det var erytritol som forårsaket problemene.

Populært «naturlig» søtstoff koblet til risiko for hjerteinfarkt og slag

Erytritol er kanskje ikke så trygt som vi trodde, ifølge en ny studie.

Erytritol er et sukkeralkohol som ser ut og smaker nesten som sukker. Det blir ofte omtalt som et naturlig søtstoff, fordi det finnes i små mengder i noen typer frukt og grønnsaker.

Men på 1990-tallet ble det utviklet metoder for å produsere erytritol i store mengder og i dag kan du kjøpe stoffet i dagligvarebutikker og helsekostforretninger, for eksempel under navnet Sukrin.

De typiske dosene du får i deg når erytritol brukes som søtningsmiddel, er kanskje 1000 ganger høyere enn du ville fått fra frukt eller grønnsaker.

Tester på dyr har vist at erytritol ikke er kreftfremkallende eller giftig. Men det finnes få studier som forteller noe om hvordan stoffet virker i mennesker over lengre tid enn noen få uker, skriver forskerne bak en ny undersøkelse.

Resultatene fra denne studien kan gi grunn til en smule bekymring. De kobler nemlig erytritol i blodet til økt risiko for hjerteinfarkt og slag.

Men studien gir ikke sikre svar.


Så etter søtstoff i blodet

Marco Witkowsk fra Cleveland Clinic og hans kollegaer har undersøkt saken fra flere vinkler.

For det første har de brukt data fra tre store undersøkelser til å lete etter sammenhenger mellom erytritol i blodet og tilfeller av hjerteinfarkt og blodpropp.

Rundt 4.000 personer var blitt undersøkt for risiko for hjertesykdom og fulgt opp. Witkowski og kollegaene undersøkte nivået av sukkeralkoholer – deriblant erytritol – i blodprøvene deltagerne hadde gitt.

Så undersøkte de om det var noen sammenheng mellom disse stoffene i blodet, og risikoen for hjertesykdom i årene etterpå.

Høyere risiko for hjerteinfarkt og slag

Det var det.

Deltagerne med høyest nivå av erytritol i blodet hadde rundt dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt og slag, sammenlignet med de med lavest nivå. For nivåene imellom var det bare en liten økning i risikoen.

Det samme mønsteret viste seg i alle de tre studiene.

Fakta om erytritol

  • Erytritol er en naturlig forbindelse som finnes i naturen, men blir feilaktig omtalt som «kunstig søtning».
  • Erytritol er et sukkeralkohol, og disse søtlige forbindelsene kjennetegnes av lavt kaloriinnhold, lite innhold av karbohydrat og dermed lite eller ingen blodsukkerstigning ved inntak.
  • Skiller seg fra andre sukkeralkoholer, som maltitol, xylitol og sorbitol, fordi erytritol har langt færre kalorier og dessuten ikke medfører de samme fordøyelsesproblemene som andre sukkeralkoholer.
  • I motsetning til andre sukkeralkoholer tas nesten all erytritol opp i blodstrømmen og sirkulerer i blodet, før nesten alt skilles ut med urinen.
  • Erytritol ble godkjent som et trygt søtningsstoff av WHO (World Health Organization) i 1999, og av FDA (Food and Drug Administration) i USA i 2001.
  • Norske Funksjonell Mat har siden 2007 utviklet en rekke produkter med erytritol under merkevaren Sukrin, både flytende og i pulverform.
  • Etterspørselen etter produktene har vært stor, og de norske produktene selges i de fleste land i Europa, og i USA og Australia.
  • Brukes også som tykningsmiddel i en rekke matvarer, som iskrem.
  • Finnes naturlig i frukt og grønnsaker, oppstår ved fermentering av vin og øl, samt når man fermenterer ost.
  • Blandet med andre søtsmaker, som aspartam, stevia og truvia kan erytritol bli svært likt sukker i smak.

(Kilde: NTB, Kunnskapsoppsummering, Om Helse )

Det er altså en kobling mellom søtstoffet og blodpropp i hjertet eller hjernen. Denne undersøkelsen kan imidlertid ikke si om det var erytritol som forårsaket problemene.

Daglig leder Asgeir Ruud i Funksjonell Mat, selskapet bak Sukrin-produktene, sier til NTB at han er svært overrasket over funnene.

– Vi tar denne studien absolutt på alvor. All forskning som er gjort på erytritol fram til nå, har unisont utelukket at det finnes noen risiko for skadevirkninger ved inntak, så denne nye studien var svært uventet. Per i dag er konklusjonen at det må gjøres mer forskning på området, og vi kommer til å følge nøye med på utviklingen, sier han til NTB.

– Det vi registrerer, er at det er brukt store doser erytritol i forsøkene og at studien er gjort på mennesker som allerede har livsstilssykdommer. Det er mulig at det i fremtiden vil komme en mengdebegrensning på daglig inntak av erytritol, sier Ruud.

Kan skyldes andre faktorer

Det er for eksempel god grunn til å tro at personer med sykdommer som fedme eller diabetes 2 oftere erstatter sukker i kosten med søtstoffer. Dermed kan jo sammenhengen være omvendt: Folk med høyere risiko for hjerte- og karsykdommer bruker oftere mye erytritol.

Forskerne brukte statistiske metoder for å ta hensyn til slike faktorer, uten at det endret konklusjonen. Men det er vanskelig å si om det kan være flere faktorer med i spillet, som forskerne ikke har justert for.

Erytritol brukes for eksempel som søtning i en del svært prosesserte produkter. Kanskje har de med mye erytritol i blodet et kosthold med mer ultraprosessert mat? Kan det i så fall ha noe å si?

Foreløpig vet vi ikke.

Ga blodpropper utenfor kroppen

Forskerne gjorde imidlertid noen flere undersøkelser som kan hinte om at søtstoffet kan ha uheldige virkninger i seg selv.

I ulike eksperimenter tilsatte de erytritol til blod og undersøkte hvilken effekt dette kunne ha. Resultatene viste at søtstoffet gjorde at blodplatene lettere klumpet seg sammen. Dette kan skape blodpropper som igjen kan sette seg fast i blodårene.

Dette kan altså stemme med sammenhengen mellom erytritol og hjerteinfarkt og slag.

I forsøket med blod brukte forskerne nivåer av søtstoff som du typisk kan få i deg ved å erstatte sukker med erytritol. En beregning fra 2014 viste at amerikanere som spiser mye erytritol, kanskje får i seg rundt 30 gram om dagen.

Et tidligere forsøk har i tillegg vist at stoffet kan sirkulere lenge i blodet etter at du har spist stoffet. Friske deltagere drakk en søt drikk med 30 gram erytritol. Etterpå hadde de høye nivåer av søtstoffet i blodet i to dager, før det gradvis ble borte i løpet av den tredje dagen.

Trenger mer forskning

Forskerne er klare på at det er mye vi ikke vet ennå. Studien deres kan ikke slå fast at erytritol står bak økningen i risiko for blodpropp i hjertet og hjernen.

Undersøkelsen ble også gjort på en del av befolkningen som i utgangspunktet hadde høy risiko for hjertesykdom. Vi vet ikke om resultatene også gjelder for friske mennesker.

Men forskerne mener vi trenger nye studier for å finne ut mer om langtidseffektene av både erytritol og andre søtstoffer.

I de siste årene er det kommet studier som viser mulige uheldige virkninger av noen søtstoffer.

Det er imidlertid viktig å huske at ulike søtstoffer kan virke svært forskjellig. Selv om ett stoff har en viss virkning i kroppen, betyr ikke det at det samme gjelder andre søte stoffer.

Generelt er tilsetningsstoffene vi bruker – deriblant søtstoffene – grundig testet for skadelige effekter.

Referanse:

Marco Witkowski, The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk, Nature Medicine, februar 2023. Sammendrag.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS