10 alternative forklaringer på fedme

Søvnmangel, innetemperatur og eldre mødre kan være like viktige årsaker til fedmeepidemien som de to vanligste forklaringene - lav fysisk aktivitet og dårlige matvaner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den såkalte fedmeepidemien kan skyldes for lite søvn og for behagelig innetemperatur, like mye som stillesittende livsstil og aggressiv markedsføring av hurtigmat.

Det går frem av en ny studie hvor en amerikansk forskergruppe har gått gjennom litteraturen på feltet. De peker ut 10 forskjellige årsaker som kan være like viktige som de to vanligste syndebukkene, som forskerne kaller “The Big Two”.

Studien tegner opp et mer sammensatt bilde av fedmeepidemien, hvor det finnes mange faktorer, og det ikke er klart hvilke faktorer som er viktigst.

Hegemoni

Nesten en fjerdedel av alle amerikanere er overvektige. Som regel forklares dette med for mye sofasitting og for mye dårlig mat, som følge av en aggressiv markedsføring fra hurtigmatindustrien.

David Allison og medforfatterne på den nye studien, sier derimot at dokumentasjonen for “The Big Two” ikke er noe bedre enn dokumentasjonen for de andre teoriene.

De beskriver situasjonen på forskningsfeltet som et hegemoni, hvor de to vanlige forklaringene er akseptert som etablerte, og andre viktige faktorer ikke undersøkes skikkelig.

Indisier

Forskerne mener konsekvensen kan bli velmente, men feilslåtte strategier for å få bukt med fedmen.

- Dokumentasjonen for de to vanligste teoriene er i stor grad basert på indisier, og avhenger av korrelasjoner heller enn epidemiologiske data på individnivå eller randomiserte eksperimenter, skriver de.

- Vi skisserer opp dokumentasjonen for 10 andre faktorer hvor dokumentasjonen også er basert på indisier, men i mange tilfeller er minst like interessante.

- Vi konkluderer med at uforholdsmessig mye oppmerksomhet har blitt viet redusert fysisk aktivitet og markedsføringsmetoder for mat, noe som har ført til en forsømmelse av andre plausible mekanismer, skriver forskerne.

Her er de ti alternative forklaringene:

1) Søvnmangel: Folk sover mindre, og flere studier knytter søvnmangel til vektøkning.

2) Stoffer som skaper endokrine forstyrrelser: Industrielt produserte stoffer kan skape hormonforstyrrelser som fører til fedme.

3) Innetemperatur: Bedre oppvarming og airconditioning sørger for at vi brenner færre kalorier gjennom svetting og frysing.

4) Færre røykere: Røykere har en tendens til å veie mindre enn ikkerøykere, og folk som slutter å røyke legger gjerne på seg. Sigarettrøyking har gått ned de siste tiårene i USA.

5) Medikamenter: Flere vanlige medikamenter forårsaker vektøkning.

6) Befolkningens alder og etnisitet: Større andeler av den amerikanske befolkningen er middelaldrende, og en voksende andel har latinamerikansk bakgrunn. Disse to befolkningsgruppene har tradisjonelt en høyere andel overvektige.

7) Eldre mødre: Kvinner blir stadig eldre når de får barn, og en eldre mor er en risikofaktor for å utvikle fedme.

8) Genetisk påvirkning: Genetisk påvirkning kan skje under svangerskapet, eller det kan stamme helt fra to generasjoner tilbake - fra fosteret som lå i magen til bestemor. Dermed er det mulig at dagens fedmeepidemi henger sammen med miljømessige endringer som påvirket tidligere generasjoner.

9) Naturlig utvalg: Lubne mennesker får flere barn enn tynne mennesker.

10) Feit velger feit: Overvektige har en tendens til å bli sammen med noen med samme kroppstype, og dette kan gradvis gjøre befolkningen tyngre.

Blandet mottagelse

Studien har så langt fått en blandet mottagelse. Enkelte karakteriserer den som kreativ og provoserende. Andre mener den gir mennesker med vektproblemer påskudd til å ikke passe på kostholdet eller bevege seg mer.

Allison påpeker at forskerne ikke antyder at folk skal slutte å ta medisinene sine, begynne å røyke eller kovne i sommersola.

- Det som er viktigs til slutt, er kaloriinntak og kaloriforbruk, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Det betyr at kosthold og mosjon fortsatt er nøkkelen.

Flere mulige faktorer

Han vektlegger imidlertid at forskere og beslutningstagere bør ha et åpent sinn når det gjelder årsakene til fedmeepidemien, slik at de ikke tror svaret ligger i enkle løsninger som å fjerne sjokoladeautomater fra skolene eller legge ned fortau i forstedene for å oppmuntre til spaserturer.

Forskerne trekker også frem andre mulige årsaker, som ikke har fullt så god dokumentasjon i forskningslitteraturen.

Disse faktorene inkluderer en epidemi av adenovirus-36, mer depresjon hos barn, mindre inntak av kalsium og hormoner i arter som brukes i landbruket.

Referanse:

S W Keith, D T Redden, P T Katzmarzyk, M M Boggiano, E C Hanlon, R M Benca, D Ruden, A Pietrobelli, J L Barger, K R Fontaine, C Wang, L J Aronne, S M Wright, M Baskin, N V Dhurandhar, M C Lijoi, C M Grilo, M DeLuca, A O Westfall og D B Allison; Putative contributors to the secular increase in obesity: exploring the roads less traveled; International Journal of Obesity, publisert online, 27. juni 2006; doi:10.1038/sj.ijo.0803326.

Powered by Labrador CMS