Forskere har lett etter livstegn i dette området i Atacama-ørkenen i Chile.
Forskere har lett etter livstegn i dette området i Atacama-ørkenen i Chile.

Er det spor av liv på Mars? I så fall kan vi gå glipp av det, ifølge ny studie

Det kan bli vanskelig å oppdage liv på Mars med dagens instrumenter, ifølge ny studie.

Både Mars-roveren Perseverance og forgjengeren Curiosity har med seg instrumenter for å se etter spor av liv på Mars.

Er instrumentene følsomme nok?

Curiosity og Perseverance har funnet enkle organiske molekyler på Mars. Men det er vanskelig å vite om det organiske materialet stammer fra liv eller har en geologisk opprinnelse.

En ny undersøkelse fra Atacama-ørkenen i Chile tyder på at det vil være vanskelig å finne bevis for liv med instrumentene som nå finnes på Mars. Studien er publisert i Nature Communications.

Forskerne skriver at studien understreker viktigheten av at prøver fra Mars sendes til jorden. Roveren Perseverance er godt i gang med å samle inn steinprøver til dette formålet.

Minner om Mars-landskap

Atacama-ørkenen er verdens eldste og tørreste ørken. I den nye studien har forskerne tatt prøver fra et uttørket deltaområde kalt Red Stone. Det ble dannet for over 100 millioner år siden.

Området har litt til felles med det gamle deltaet på Mars som nå utforskes med Perseverance.

Begge plasser er det knusktørt, det har tidligere rent vann der, og geologien ligner.

Ved Red Stone kommer det imidlertid jevnlig tåke. Det gir nok fuktighet til et sparsomt samfunn av mikrober.

Landskapet i det gamle ørkenområdet kan minne om omgivelser på Mars.
Landskapet i det gamle ørkenområdet kan minne om omgivelser på Mars.

Mikrobiell mørk materie

Forskerne brukte ulike teknikker og fant mikrober som nå lever i Red Stone. De ble oppdaget ved hjelp av DNA-analyser og mikroskopi. Noen av dem ble dyrket opp på laboratoriet.

En del av mikroorganismene kunne ikke identifiseres, og forskerne betegner disse som «mikrobiell mørk materie». Forskerne skriver at det kan tyde på at Red Stone inneholder mikrober som er nye for vitenskapen og som ikke eksisterer andre steder på jorden.

Det kan også være at de er en gjenlevende rest fra et gammelt mikrobesamfunn.

Forskerne fant også biosignaturer fra mikroorganismer som ser ut til å ha levd der i fortiden, før forsteining. Biosignatur er molekyler, stoffer eller fenomener som gir bevis for liv, enten i fortiden eller nå.

De gamle sporene etter liv stammet fra blågrønnbakterier som ikke ble funnet blant dagens mikroorganismer i Red Stone.

Bilde fra Mars tatt av Perseverance-roveren.
Bilde fra Mars tatt av Perseverance-roveren.

Testet Mars-teknologi

Forskerne gjorde også tester med instrumenter som ligner dem som er sendt til Mars eller som det er planlagt å sende dit.

De fleste instrumentene klarte å oppdage noen organiske molekyler i prøvene fra Red Stone. Men det var på grensen til at det var mulig.

Et av instrumentene SOLID-LDChip plukket faktisk opp signaler fra de utdødde blågrønnbakteriene.

Forskerne skriver at denne teknologien dermed er lovende for faktisk å avdekke bevis for liv på Mars. Da heller enn kun å påvise livets byggeklosser.

Men de legger til at det ikke er sikkert instrumentet vil fange opp sporene dersom de finnes i lavere konsentrasjon på Mars enn i Red Stone.

SOLID var designet for å oppdage liv på Mars, men er ikke sendt opp eller planlagt brukt på noe oppdrag slik det er nå, ifølge en kommentarartikkel som ble publisert samtidig med studien.

Forskerne skriver i konklusjonen at en rekke biosignaturer fra eksisterende og utdødde mikrober ikke ble påvist av instrumentene, eller bare i begrenset grad.

Ingen enkel sak

Håkon Dahle er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker på mikrobiell økologi.

Han sier at den nye studien belyser problemet med å lete etter organiske molekyler som kan fortelle om liv på Mars og hva det egentlig betyr. Det er mange meninger, sier Dahle.

- Dette er et bidrag til debatten som er interessant.

For hva skal egentlig til for å bli sikker på at man har funnet liv på Mars? Det er ikke noe enkelt svar, ifølge Dahle. Det kommer også an på hva Mars-liv eventuelt er.

- For å vite hva man leter etter, så må man vite hva liv er. Det vet man heller ikke.

- Man diskuterer fremdeles data som ble laget av Viking-oppdraget på 1970-tallet og hva de egentlig betyr, sier Dahle.

Viking 1 og 2 var to like romsonder som ble sendt av gårde for å studere Mars og lete etter tegn på liv.

Da ble det gjort et eksperiment som testet for metabolsk aktivitet i Mars-jord, altså hvorvidt det var mikroorganismer der som spiste. Det ga positivt resultat. Men resultatet kan også forklares på andre måter.

Ingen funn trenger ikke være spikeren i kista

Organiske molekyler trenger heller ikke bety at liv er påvist, da de også dannes uten liv til stede.

Dahle sier at forskerne fant noen organiske molekyler som var veldig stabile og som stammet fra tidligere blågrønnbakterier.

- Siden disse organiske molekylene har overlevd så lenge der, kan det også tenkes at lignende stoffer har overlevd på Mars.

Dette kunne i så fall vært en type biosignatur.

Dahle sier at slik han forstår studien, så kan det godt være at biosignaturer finnes på Mars, men at det er vanskelig å måle dem.

- Det som er hovedbeskjeden slik jeg ser det, er at man ikke nødvendigvis kan trekke konklusjonen om at det ikke er liv på Mars bare fordi vi ikke kan måle det.

Forskerne påpeker at det er viktig å få sendt prøver til jorden for å kunne gjøre enda grundigere analyser.

- Det er det vanskelig å være uenig i når de har de målingene de har, og de viser det på en fin måte.

Referanser:

Armando Azua-Bustos, m. fl.: «Dark microbiome and extremely low organics in Atacama fossil delta unveil Mars life detection limits», Nature Communications, 21. februar 2023.

Carol R. Stoker: «Life on Mars, can we detect it?» Nature Communications, 21. februar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS