Ungdommer kaster bildekk på et bål av dekk og biltilhengere i bydelen Rosengård i Malmø. Bydelen har flere ganger vært åsted for sammenstøt mellom ungdom og politiet. . (Foto: Drago Prvulovic / SCANPIX)

Foreldre viktige for å stoppe kriminalitet

Foreldre kan hindre at tenåringer trekkes til kriminelle miljøer og begår forbrytelser. Det er konklusjonen fra forskning gjort i Malmø. 

– Mine studier viser at foreldrene spiller en stor rolle også når barna er kommet i tenårene, sier Eva-Lotta Nilsson, kriminologi-forsker ved Malmö högskola.

Nilssons anbefaling til foreldre er å ikke slakke for mye på det engasjementet de ofte viste i barneårene, når avkommet blir til tenåringer og etter hvert eldre tenåringer.

Hun har siden 2007 fulgt med på hvordan det gikk med et tilfeldig utvalg barn i Sveriges tredje største by. Dette har hun nå tatt en doktorgrad på.

Foreldre må følge med

Nilsson har intervjuet foreldrene om hva de vet om ungdommene sine. I tillegg har hun selv tatt rede på hva ungdommene deres gjorde time for time gjennom flere døgn.

Dette fant forskeren:

Foreldre som vet hvor barna er, hvem de er sammen med og hva de gjør, er også bedre i stand til å beskytte barna sine.

Blant annet ser forskeren en direkte sammenheng mellom hvor mye foreldrene følger med og hva barna etter hvert bruker av alkohol og narkotika.

– Foreldre kan påvirke hvilke kompiser barna har, minner Nilsson om overfor den svenske nettavisen forskning.se.

– Særlig når det oppstår større problemer er foreldrene viktige, legger hun til.

Økt risiko for kriminalitet

Flere resultater fra forskningen til Eva-Lotta Nilsson i Malmø:

  • Gutter påvirkes mest av å vokse opp med foreldre som ikke bor sammen. De påvirkes også mest av konflikter med foreldrene.
  • For jenter er risikoen for kriminalitet størst dersom de har en svak tilknytning til foreldrene sine.
  • Venner med negativ adferd påvirker unges forbruk av alkohol og narkotika. Foreldre kan beskytte mot slik negativ påvirkning gjennom å følge med på hvor barna er og hva de gjør.
  • Ungdommer som bor i problemområder opplever at foreldre vet mindre om hva de holder på med enn andre ungdommer.

Ungdom i problemområder

Forskeren har ikke sammenlignet ulike grupper av ungdommer. I stedet har hun fulgt et tilfeldig utvalg ungdommer over flere år og registrert hvordan det gikk med hver enkelt av dem.

Slik ser hun altså at det er en klar sammenheng mellom hvor mye foreldre følger med på tenåringene sin og hvordan det går med dem.

Hun finner også en sammenheng mellom ungdommenes moralske verdier og om de begår kriminelle handlinger.

Selv om en familie bor i et problemområde, så er likevel foreldrekontroll en viktigere faktor enn bostedet for om det går bra med ungdommen over tid, viser studien.

 

Referanse:

Eva-Lotta Nilsson: «Parental socialization and adolescent offending», Malmø universitet, 2017. Sammendrag.

https://dspace.mah.se/handle/2043/22366

Powered by Labrador CMS