Det er kun få individer igjen av fuglen Skallet ibis i Palmyra i Syria, kanskje er det bare én hunn. (Foto: Peter Vrabel, Colourbox)

Denne fuglen kan bli utryddet på grunn av IS

Skallet ibis er i ferd med å bli utryddet fordi IS-soldater nå har tatt over området den lever i, oldtidsbyen Palmyra i Syria.

Generalsekretær i Norsk ornitologisk forening, Kjetil Aadne Solbakken. (Foto: Norsk ornitologisk forening)

I samarbeid med NRK Viten


 

– Dette er veldig trist, sier generalsekretær i Norsk ornitologisk forening, Kjetil Aadne Solbakken til NRK.

Skallet ibis, Geronticus eremita, finnes i dag kun som hekkefugl i vill tilstand i Marokko og Syria. Det er så få individer igjen at arten bet

raktes som kritisk truet av Verdens Naturvernunion (IUCN), skriver Birdlife.no.

Forskere har funnet ut at ulovlig jakt sammen med forgiftning og habitatødeleggelser er en viktig årsak til at den er truet.

Kanskje bare én fugl igjen

Skallet ibis var tidligere en mer utbredt hekkefugl i Midtøsten og Tyrkia, og i historisk tid også i Alpene i Europa.

I Syria finnes det kun en liten bestand av den, og det er i oldtidsbyen Palmyra som Den islamske staten (IS) nå har tatt kontroll over. Byen inneholder mange godt bevarte tempelruiner fra romertida og et antikt amfiteater. Det var BBC som først omtalte saken.

– Det er bare snakk om noen fugler som er igjen, muligens bare en hunn, sier Solbakken.

Krigen setter en stopper

For å hindre at arten blir utryddet har naturvernere fra organisasjonen Birdlife International prøvd å utføre bevaringstiltak i Syria.

– En del av prosessen har gått ut på å holde noen av de siste fuglene i fangenskap, slik at de ikke skal bli skutt i det fri og for at arten blir bevart, sier Solbakken.

Skallet ibis er cirka 70–80 centimeter lang og har et vingespenn på 120–135 centimeter. (Foto: Richard Bartz / Wikipedia)

Etter å ha holdt de i fangenskap, hadde naturvernerne planlagt at fuglene skulle trekke til vinterområdene i Etiopia sammen med frittflyvende fugler som kan veien.

– Når krigen nå har kommet til akkurat denne delen av Syria, så er det ikke lenger mulig for folk å jobbe med naturverntiltak her. Det øker også sjansen for at fuglene blir skutt for moro skyld eller for mat, sier han.

Solbakken opplyser at dette kan føre til at fuglene som har vært holdt i fangenskap, ikke kan settes i kontakt med den ville fuglen som skal vise vei til Etiopia.

– Bevaringsarbeidet har bare pågått i noen få år og de hadde reelle muligheter til å lykkes, men krigen setter trolig en stopper for det nå, forteller han.

Powered by Labrador CMS