Forekomsten av melanom øker - også kjent som føflekkreft.

Denne kreftformen øker dramatisk

Nye krefttall viser at føflekkreft økte med nærmere 500 tilfeller i fjor. Det er en økning på 20 prosent på bare ett år.

Kreftforekomsten er forholdsvis stabil sammenlignet med året før, men noen kreftformer øker - og mest av alt melanom, også kjent som føflekkreft.

Det kommer frem av Kreftregisterets statistikk «Cancer in Norway 2022», som ble publisert onsdag.

I 2022 fikk 2.911 personer påvist føflekkreft. Det er 468 flere tilfeller enn året før.

I alle aldersgrupper har det vært en økning.

– Men den aller kraftigste veksten finner vi hos de eldste, sier direktøren i Kreftregisteret, Giske Ursin, i en kommentar på Kreftforeningens nettsider.

Skyldes pandemien?

Kreftregisteret kan ikke sette fingeren på eksakte årsaker til den dramatiske økningen i melanom.

– Vi vet ikke nøyaktig hvorfor vi får et så kraftig byks akkurat fra 2021 til 2022, sier Ursin.

Hun peker likevel på covid som en mulig årsak og mistenker at det kan ha vært en del tilfeller som ikke ble oppdaget før i 2022.

Alvorligste form for hudkreft

Melanom, eller føflekkreft, er den mest alvorlige formen for hudkreft.

Dette er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-50 år.

Økningen skjer blant begge kjønn og er nokså jevnt fordelt over hele landet. Men sterkest er økningen blant kvinner.

I 2022 ble det registrert 2911 nye tilfeller. Av disse var 1.462 menn og 1.449 kvinner.

295 døde av sykdommen i fjor.

Føflekkreft henger sammen med solingsvaner. Mange har fått gjentatte solskader gjennom et langt liv, forklarer hun.

Nordmenn i verdenstoppen

Melanom har økt over flere år.

– At vi nå ser at økningen bare fortsetter, er dramatisk, sier generalsekretær Ingrid S. Ross i Kreftforeningen.

Norske innbyggere er på verdenstoppen både i antall tilfeller og hvor mange som dør av melanom.

Australia er også blant landene som har flest tilfeller.

– Omtrent ni av ti tilfeller henger sammen med for mye sol og solarium, sier Ross.

Hun forventer at regjeringen tar tallene på alvor og viser til at Australia har klart å snu trenden.

– De har innført rutiner for solbeskyttelse i barnehager og skoler, og solariumsbransjen er avviklet, forklarer generalsekretæren.

Kan være noe etterslep

Totalt ble det registrert 38.265 nye krefttilfeller i Norge i 2022. Dette er en svak økning fra året før, da det ble registrert 36.998 nye krefttilfeller.

Men fra 2020 til 2021 ble det hele 1.483 flere krefttilfeller, som tilsvarer en økning på 4,2 prosent.

Dette er en større oppgang enn det vi har hatt de tidligere årene.

– En liten økning i krefttallene er ventet, siden vi blir stadig flere her til lands og en stadig større andel av befolkningen er eldre, sier direktør Giske Ursin.

Men økningen er større enn normalt.

– Økningen vi ser fra 2020 til 2021, kan dels forklares med at tallene for 2020 var lavere enn ventet. 2020 var et spesielt år hvor smittevernstiltakene affiserte kreftdiagnostikken, sier Ursin.

Ifølge Kreftregisteret kan det ha vært noe underregistrering under pandemien, der blant annet mammografiprogrammet måtte stanse opp en periode. Men mye av dette etterslepet ble hentet inn i 2021.

Rekordmange nye brystkreft-tilfeller i Norge i fjor

4.224 kvinner i Norge fikk påvist brystkreft i fjor. Det er det høyeste antallet som noen gang er registrert.

For brystkreft var økningen fra 2020 til 2021 på 567 tilfeller, hele 15 prosent.

– Og det vi ser, er at brystkreft-økningen ikke kommer i målgruppen for screeningprogrammet, 50-69 år, men både blant dem som er eldre og de yngre ser vi en økning i år. Ikke minst ser vi en økning blant kvinner over 80 år. Denne utviklingen overrasker oss litt, så dette kommer vi til å følge med på videre, sier Ursin.

Andelen for visse kreftformer stiger

Den aldersjusterte raten for kreft sank frem til 2020. Men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer, deriblant bryst-, eggstokk-, og lungekreft blant kvinner, og for melanom blant menn.

Prostatakreft er den enkeltkreftformen der det ble oppdaget flest nye tilfeller. Det ble oppdaget 5.474 nye tilfeller blant menn i 2022.

Deretter følger brystkreft blant kvinner, 4.224 tilfeller.

Nedgang i lungekreft

For lungekreft går derimot tallene i riktig retning. Totalt fikk 3.534 menn og kvinner lungekreft i 2022.

Det er fortsatt mange eldre som får sykdommen, men menn passerte toppen i forekomst i 2000-2010, mens kvinner hadde 2018 som toppår, skriver NTB.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.
Powered by Labrador CMS