Snorkesyke knyttes til mer kreftdød

Faren for å dø av kreft øker hos personer som har betydelige pusteforstyrrelser når de sover, antyder ny studie. Det er første gang forskere rapporterer en slik kobling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Søvnapné:

Obstruktiv søvnapné er en søvnsykdom som innebærer flere pustestopp i løpet av natten. De kan vare fra rundt 10 til over 60 sekunder.

Personen får for lite luft, dermed faller oksygennivået i blodet. Folk med søvnapné har vanligvis mange korte oppvåkninger. Ledsages gjerne av høy snorking.

Øvre luftveier, særlig de bløteste strukturene i svelget, klapper sammen og stenger for luft til  lungene, når pusten trekkes.

Søvnen blir fragmentert og mangel på kvalitetssøvn gjør at mange føler seg trøtte og uopplagte. Obstruktiv søvnapné er en risikofaktor for deriblant hjerte-/karsykdommer.

Det er første gang forskere rapporterer om en slik kobling hos mennesker.

Resultatene viser nær fem ganger høyere forekomst av kreftdødsfall hos personer med  alvorlig grad av søvnapné, enn hos dem som ikke har probemer med søvnpusten.

Assosiasjonen er faktisk sterkere hos slanke enn fete personer.

Fra før er det kjent at søvnapné kan føre til tilstander som høyt blodtrykk, depresjon, hjerteinfarkt, slag og for tidlig død.

Ganske utbredt tilstand

Anslagsvis 5-6 prosent av norske kvinner og menn rammes av den vanligste formen av denne sykdommen; obstruktiv søvnapné.

Mørketallene kan imidlertid være betydelige, siden kunnskapen om søvnapné er begrenset.

Kunnskapen er ikke bare dårlig hos folk flest, men også blant mange leger, har norske forskere påpekt.

Data fra over 20 år

I det nye arbeidet er data fra i alt 1522 personer blitt undersøkt av amerikanske forskere.

Forsøkspersonene har siden 1989 blant annet fått kartlagt søvnen og søvnpusten sin gjennom hele netter. Dette ble gjort hvert fjerde år i Wisconsin Sleep Cohort.

- Det er helt klart snakk om en forbindelse, sier lege og forsker F. Javier Nieto  University of Wisconsin-Madison.

Han understreker samtidig at korrelasjonen som rapporteres ikke innbeærer noen dokumentasjon på en direkte årsakssammenheng.

Tilsvarende funn i dyreforsøk

Men; Nieto og kolleger mener like fullt at de er på sporet av noe.

- Vi har i dyreforsøk sett at den reduserte mengde oksygen til hjernen som kjennetegner søvnapné, bidro til at svulster vokste raskere.

- Nå antyder resultatene våre at pusteforstyrrelser i søvnen kan kobles til økt fare for kreftdød hos mennesker, sier Nieto. 

Funnene er nettopp lagt fram på  American Thoracic Society 2012 International Conference.

Studien skal senere publiseres i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, ifølge en pressemelding.

Powered by Labrador CMS