Kvinnelige røykere mer sårbare for tykktarmskreft

Kvinner er mer utsatt for å få kreft i tykktarmen, også når de røyker under halvparten av det menn gjør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Nøkkeltall - tykktarmskreft:

Nye tilfeller 2010:

1259 kvinner

1284 menn

Dødsfall:

629 kvinner

559 menn

(kilde: Kreftregisteret)

Det viser resultater fra ny studie med norske data.

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av krefttilfeller i tarmen.

Funnene forteller riktignok at røykere av begge kjønn har økt risiko for den alvorlige sykdommen, sammenlignet med ikke-røykere.

Men kvinner som røyker fast har 19 prosent økt risiko sammenlignet med medsøstre som aldri røyker. Mannlige røykere har 8 prosent økt risiko, sett i forhold til røykfrie.

I tillegg antyder resultatene en 50 prosents risikoøkning for kvinner som begynte å røyke som 16 åringer eller tidligere.

Det samme var tilfelle for kvinner hadde røykt i 40 år eller mer, opplyses det i et presseskriv fra American Association for Cancer Research.

Doblet sigarettantall

Kvinner ser også ut til å være utsatt selv om de røyker langt færre sigaretter daglig enn menn, ifølge studien:

- Kvinner som røykte fra 1-9 sigaretter om dagen hadde en signifikant 14 prosents økning i tykktarmskreft i forhold til ikke-røykere.

- Menn måtte røyke 20 eller flere sigaretter om dagen, det vil si mer enn dobbelt så mye, for å ha en tilsvarende økning i risiko i forhold til ikke-røykere.

Det forteller professor Inger T. Gram i forebyggende medisin ved Universitet i Tromsø (UiT), i en epost til forskning.no

Gram er også overlege ved Universitetssykehuset Nord Norge.

Hun mener oppdagelsen om de kvinnelige moderate røykerne forteller at mange nye tilfeller av tykktarmskreft skyldes røyking.

- Siden tykktarmskreft er en veldig hyppig kreftsykdom vil en økning på 14 prosent være mange nye krefttilfeller som kunne vært unngått, mener hun videre.

Fulgt over 14 år i snitt

Flere enn 600 000 norske kvinner og menn fra 19 til 67 år er inkludert i studien.

Den omfatter data fra fire tidligere helseundersøkelser over et tidsrom fra 1972 til 2003, Forskerne har koblet disse opp mot blant annet Kreftregisteret.

Den gjennomsnittlige oppfølgingstiden av deltakerne var 14 år.

I dette tidsrommet ble det diagnostisert nesten 4 000 nye tilfeller av kreft i tykktarmen i utvalget.

Fant spesielle mutasjoner

I løpet av de siste 50 årene har antall nye tilfeller tykktarmkreft økt kraftig for både menn og kvinner på verdensbasis, påpeker den norske professoren.

- Hva kan være forklaringen på røykende kvinners økte sårbarhet for tykktarmskreft?

- Tobakksrøyk ser ut til å resultere i noen spesielle endringer i cellene på molekylært nivå. Disse fører til visse typer kreft i tykktarmen. Ifølge andre studier er endringene funnet hyppigere hos kvinner enn hos menn, forteller Gram.

Hun opplyser at disse endringene oftere er å finne i den fremste, høyre oppadstigende delen av tykktarmen.

- Det var akkurat for den høyre delen av tarmen vi fant den store forskjellen mellom menn og kvinner: Så disse resultatene kan forklare våre funn, sier Gram.

- En annen enklere forklaring kan være at tarmen til kvinner er generelt mindre enn hos menn. De kreftfremkallende stoffene fra en sigarett vil ha en litt høyere konsentrasjon i tarmen hos kvinner enn hos menn, skriver Gram i eposten til forskning.no.

Slitt med å peke ut hovedårsak

Resultatene fra den nye studien kan ikke endelig fastslå at røyking er en direkte årsak som alene sørger for at en person får denne kreftformen.

Forskerne på feltet har faktisk så langt slitt med å peke ut en hovedårsak, ifølge Kreftregisteret.

Flere ulike typer faktorer kan spille sammen, og eksempelvis livsstilsrelaterte risikofaktorer som fedme, alkoholforbruk og inaktivitet anses å øke risikoen

Det samme gjør polypper i tarmen (godartede små svulster) som får ligge der og utvikle seg uten å bli oppdaget, eller behandlet.

Referanse:

Ranjan Parajuli, Eivind Bjerkaas1, Aage Tverdal, Randi Selmer, Loïc Le Marchand, Elisabete Weiderpass og  Inger T. Gram. The Increased Risk of Colon Cancer Due to Cigarette Smoking May Be Greater in Women than Men. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Først publisert i nettutgaven, 30. april 2013; doi: 10.1158/1055-9965.EPI-12-1351 Sammendrag

Les mer:

Helsenorge.no: Tarmkreft og behandling av kreft i tarmen

Powered by Labrador CMS