Tasuku Honjo (til venstre) og James P. Allison deler nobelprisen i medisin i 2018. Bildene er fra et arrangement prisvinnerne deltok på i september 2014, i Taipei, Taiwan. (Foto: Sam Yeh / AFP / NTB Scanpix)

Nobelprisen i medisin for 2018 går til forskere som oppdaget immunterapi mot kreft

James P. Allison og Tasuku Honjo er årets nobelprisvinnere i medisin.

Nobelkomiteen har valgt å tildele årets nobelpris i fysiologi eller medisin til James P. Allison og Tasuku Honjo, for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi.

Begge har vært pionerer i arbeidet med å snu immunforsvaret mot kreftcellene. Nobelkomiteen mener at arbeidet deres har gitt verden en helt ny måte å behandle kreft på.

– Åh, herregud. Takk, takk, wow, sa Allison da det svenske nyhetsbyrået TT ringte ham mandag formiddag.

Til Nobelkomiteen sier Allison at han er beæret og ydmyk over å motta prisen.

Både Allison og Tasuku Honjo sier de får mye glede av å møte og høre fra pasienter som er blitt friske på grunn av forskningen deres.

– Jeg vil fortsette med min forskning, slik at immunterapien kan redde flere kreftpasienter enn noensinne før, sier Honjo til pressen etter å ha fått høre nyheten.

Gjør det mulig å behandle kreft som tidligere ble sett på som uhelbredelig

Allison er en amerikansk immunolog og professor ved M.D. Anderson Cancer Center i Texas. Honjo er lege, forsker og professor ved Kyoto University i Japan, hvor han også tok utdanningen sin.

Arbeidet deres har lagt grunnlaget for immunterapibehandling mot kreft, hvor kroppens eget immunforsvar brukes for å ta livet av kreftceller. Metoden gjør det mulig å behandle kreft som tidligere ble sett på som uhelbredelig.

Tasuku Honjo og hans forskningsteam viser tommelen opp etter å ha fått nyheten om årets nobelpris i medisin. Bildet ble først lagt ut på Nobelpriskomiteens twitterkonto. (Foto: Kyoto University)

Fant proteiner som bremser immunforsvaret

Kreftceller er i bunn og grunn muterte celler. Immunforsvaret vårt har blant annet som oppgave å finne og drepe slike celler. Men kreftcellene har utviklet forsvarsmekanismer som gjør det mulig for dem å gjemme seg fra immunforsvaret.

En av teknikkene kreftcellene bruker, går ut på å bruke immunforsvarets egne bremsemekanismer til å svekke det.

Nobelprisvinnernes arbeid går i stor grad ut på finne disse bremsene, slik at vi kan skru dem av og la immunforsvaret gjøre jobben sin mot kreftcellene. Parallelt med hverandre oppdaget James P. Allison og Tasuku Honjo to proteiner, som fungerer som en slik brems.

- Fantastisk hvilken effekt arbeidet deres har fått for pasienter

Else Marit Inderberg er immunolog og jobber som forsker ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet, Seksjon for celleterapi. Hun sier det er gledelig at årets Nobelpris i medisin går James P. Allison og Tasuku Honjo.

– Det er en del som har tippet at blant annet Allison ville komme til å få denne prisen etter hvert. Det er fantastisk hvilken effekt arbeidet deres har fått for pasienter, sier Inderberg.

– Det de oppdaget var molekyler på T-cellene som har som oppgave å bremse immunresponsen. Men denne oppbremsingen ønsker man ikke ved kreft. De oppdaget at man kan hindre at immunresponsen skrus av ved å bruke antistoffer mot molekylene.

En immunrespons skal naturlig skrus av slik at man ikke får autoimmun sykdom eller friske celler blir skadet. Kreftceller utnytter disse mekanismene.

Immunolog og forsker Else Marit Inderberg ved Oslo Universitetssykehus kaller James P. Allisons funn en revolusjon.

Stor forbedring for personer med lunge – eller føflekkreft

Immunterapi er et samlebegrep som inneholder flere behandlingsmetoder. Immunterapi kan brukes på alle kreftformer, men det er veldig forskjellig hvor god effekt behandlingen vil ha. Terapien har hatt spesielt god effekt på føflekkreft, nyrekreft, lymfekreft, leukemi og visse former for lungekreft.

– Behandling med antistoffer har blitt brukt aller mest mot lungekreft og føflekkreft. Dette er pasientgrupper som hadde veldig få alternativer tidligere. Immunterapi har virkelig bedret deres situasjon. Ved føflekkreft var det bare 5- 10 prosent som responderte på kjemoterapi, og det hadde ikke endret seg så mye de siste 30 årene før immunterapi kom, sier Inderberg.

James Allison begynte å forske på T-celler på 1980 -tallet, og i 1990 viste han at molekylet CTLA-4 er med å hindre immunrespons. Siden den gang har man funnet frem til flere molekyler som spiller inn, og hvordan disse kan hindres i å bremse immunrespons. Den første behandlingen med immunterapi ble godkjent i 2010.

– Det var virkelig en revolusjon.

Inderberg tror det fremdeles vil komme nye oppdagelser på feltet.

– Immunterapi kan kombineres med annen behandling, og det gjør metoden veldig anvendbar.

Nobelprisen deles ut den 10. desember 2018.

Powered by Labrador CMS