Fisk krymper i varmere hav

Stigende temperaturer i verdenshavene går ut over fiskenes trivsel og vekst, viser ny dansk-australsk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"G. spectabilis er ikke som torsken, den flytter seg ikke når vannet blir for varmt. (Foto: Wikimedia Commons/Avenue)"

Fakta om prosjektet:

Forskerne fra Aarhus universitet, University of Tasmania og australske Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation har undersøkt veksten hos populasjoner av G. spectabilis i havet mellom Tasmania, Australia og New Zealand.

Kilde: Aarhus universitet 

Forskere fra Aarhus universitet har i samarbeid med australske forskere påvist at temperaturen i Tasmanhavet har overskredet en grense, noe som skader fiskene.

– Resultatet bekrefter den forskningen som er foretatt i laboratorier. Høyere temperaturer kan hemme veksten hos fisker, sier Peter Grønkjær, førsteamanuensis ved Institut for Bioscience, Aarhus universitet. Det er post.doc. Anna Beatrice Neuheimer som står bak studien.

Tilpassing gir dårligere fertilitet

Temperaturen i vannet omkring Australia og New Zealand har steget med to grader gjennom de siste 60 årene. Det skyldes økt overflatetemperatur og endrede havstrømmer.

Når vannet blir for varmt, trekker fisker typisk vekk for å finne bedre forhold.

Men noen fiskearter kan ikke gjøre det, og må derfor tilpasse seg de varmere temperaturene. Det gjelder blant annet rovfisken Goniistius spectabilis, som i Australia går under navnet banded morwong

Men tilpassing har sin pris. Fiskene blir mindre og det blir færre av dem.Den nye studien viser at dårligere fertilitet, dårligere eggkvalitet, mer kannibalisme og sultedød kan være blant årsakene.

Veksten ble undersøkt ved å måle tykkelsen av vekstringer i ørestein, eller otolitter, i fiskenes hoder.

En otolitt har årlige vekstringer som forteller om fiskens vekst på sammen måte som årringer i trær. Forskerne både teller ringene og måler avstanden mellom dem.

Forskerteamet har målt på otolitter fra fisker som er opp til 90 år gamle, og har sammenlignet veksten med temperaturvariasjonene i samme periode.

Torsken er også presset

I våre farvann påvirker derimot temperaturen fisk på en annen måte.

Vi har ikke samme type stasjonære fisker som G. spectabilis, og fisken i Nordsjøen trekker nordpå eller til dypere vann hvis temperaturen blir for høy.

– Det betyr for eksempel at torsken forlater de gyteplasser de har brukt gjennom generasjoner. Når fiskene ikke lenger kan bruke de vanlige gyteplassene, som er de beste, vil det føre til færre fisk, sier Peter Grønkjær.

Referanse: 

Anna Beatrice Neuheimer et. al., Tolerance limit for fish growth exceeded by warming waters, Nature Climate Change, april 2011

Powered by Labrador CMS