Nyhetsbildet er fullt av varskomeldinger om klimaet. Det skremmer mange.

Over en av fire unge nordmenn har klimaangst

Klimaangst kan være negativt – men kan også snus til noe positivt, ifølge forskere bak ny undersøkelse.

I en ny studie undersøkte forskere følelser og handlinger knyttet til klima hos 23-åringer i 28 ulike land. Deriblant Norge, Canada, Finland, Australia, Malaysia og Uganda.

Målet var å finne ut hvor mange som har klimaangst og hvordan det er koblet til å ta klimavennlige valg.

I alt svarte nesten 11.000 på en spørreundersøkelse, og resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Environmental Psychology.

48 prosent nordmenn «ekstremt bekymret»

Forskerne fant at klimaangsten i de ulike landene var relativt høy. Det forventet de også. 65 prosent av finnene svarte at de var «ekstremt bekymret». 48 prosent av nordmennene svarte det samme.

39 prosent av finnene svarte at de var «ekstremt engstelige» for klimaendringene. 28 prosent av nordmennene svarte det samme. Det betyr at over 1 av 4 nordmenn har klimaangst.

I studien skriver forskerne at klimaangsten først og fremst kommer som følge av informasjon fra mediene.

Ett av landene som scorer høyt på både bevissthet og angst, er Finland. De viser også størst vilje til å leve på en klimavennlig måte.

Fra frykt til handling

Følelsene rundt klima hadde også en effekt på nordmenn. Ifølge denne studien er vi blant dem som scorer høyest på en sammenheng mellom følelser knyttet til klima og det å handle.

Forskerne bak studien forklarer at bevissthet og angst rundt klima kan slå to veier: positivt og negativt. Bevissthet og angst kan føre til handling, hevder forskerne. Handling kan bety det å ta klimavennlige valg, eller aktivisme.

Om angsten kan gjøres om til handling, kan klimaangst til syvende og sist være en fin ting, er poenget deres.

Måtte unngå nyheter

En annen som opplevde det, var psykologistudenten Mia Chamberlain. Hun var gjest i podcasten «Universitetsplassen» fra Universitetet i Oslo (UiO) tidligere i år.

Podcast-episoden finner du i denne artikkelen fra UiO, publisert på forskning.no.

– Jeg måtte en stund unngå å lese nyheter og gå ut av klasserommet når vi snakket om klimaendringer, sa hun.

Etter hvert klarte hun å utvikle denne frykten for fremtiden til kampvilje. Hun begynte å engasjere seg både politisk og i miljøbevegelsen, fortalte hun videre.

Annen studie viste liten klimaangst

Tidligere i år skrev forskning.no om en annen studie gjort i Storbritannia. Der var funnene at klimaangst ikke var særlig utbredt.

Her hadde imidlertid forskerne brukt begrepet på en litt annen måte, og resultatet er derfor ikke direkte sammenlignbart med den nye studien.

De britiske forskerne fant ut at de som hadde klimaangst, også gjorde mer for å spare energi, kjøpe brukt, leie eller låne gjenstander i stedet for å kjøpe nytt.

Andre sider ved livsstilen var uendret. De spiste ikke mindre kjøtt, og de kjørte like mye bil.

Referanse:

Ogunbode, Charles A., m. fl. (2022). Climate anxiety, wellbeing and pro-environmental action: correlates of negative emotional responses to climate change in 32 countries. Journal of Environmental Psycholohy.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS