Isbjørn uten is?

Hva er en isbjørn uten is? Først en svært sulten isbjørn, og så kanskje ingen isbjørn. For hvis isen forsvinner så forsvinner også isbjørnenes jaktområde nummer én. Og nå smelter isen i arktisk, sier forskere fra UCL og MET.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er forskere fra University College i London (UCL) og MET Office Hadley Centre for Climate Prediction and Research, som har funnet at isen i Nordishavet er 40 prosent tynnere nå enn på 1960-tallet.

Grunnen: lengre somre med høyere temperaturer. For isbjørnene som har sitt naturlige habitat i området betyr det kortere jaktsesong og mindre mat.

Svært dramatisk

Dette kan bli dramatisk, sier isbjørnforsker Jan Aars ved Norsk Polarinstitutt i en kommentar til artikkelen i Nature.

"Sel langs iskanten."

- Dersom isen forsvinner fullstendig om sommeren, vil dette få store konsekvenser for isbjørnbestanden. Om sommeren jakter isbjørnen langs
iskanten på sel, og dersom isen forsvinner vil ikke isbjørnen kunne jakte sel mer, sier Aars.

Noen av bjørnene kan bli igjen på øyene i Nordishavet og jakte derfra, men der vil det ikke være på langt nær så mye sel å jakte på, og de vil derfor sulte.

Farligere enn miljøgifter

- Dersom habitatet forsvinner vil en stor del av bestanden forsvinne også, for isbjørnen er en selspesialist og er avhengig av sel som næring. De isbjørnene som blir igjen vil få nedsatte livsvilkår, sier Aars.

Han legger til at fragmentering eller bortfall av habitat blir regnet som en av de fem viktigste grunnene til at arter blir utryddet.

"Sel."

- Isbjørnbestanden har økt siden den ble fredet på 1970-tallet, selv om bestanden er påvirket av høye andeler av miljøgifter. Habitatbortfall er en mye større trussel enn
miljøgifter, sier Aars.

Bare en forkorting av jaktsesongen om sommeren med et par uker påvirker isbjørnen mye, fordi det er i denne perioden bjørnen spiser for å klare den tøffe arktiske vinteren.

- Et annet problem med bortfall av habitat, er at isbjørnene vil bli isolert i små bestander uten kontakt. Dette kan få genetiske konsekvenser, sier Aars.

Satellittdata

Forskerne fra UCL og MET har tatt i bruk radardata fra en av European Space Agency (ESA) sine satellitter og mikrobølgebilder fra en amerikansk satellitt i sin forskning på issmelting.

Til sammen har dette gitt målinger og observasjoner til å bestemme lengden på den arktiske sommeren.

Som altså har blitt lengre. Forskerne som tidligere har sett på issmeltingen i Arktis har forklart dette med datamodeller der det er endringer i vindmønstrene som har fått skylden.

Isen vil forsvinne?

Dr. Seymour Laxon fra UCL sier i en pressemelding at han ble overrasket over likhetene mellom forandringer i istykkelsen i Nordishavet, og lengden på smeltesesongen om sommeren, når de sammenlignet dataene fra de to satellittene.

"Lekne isbjørner."

- Dette resultatet tyder på at isen i Nordishavet til slutt vil forsvinne helt om sommeren hvis somrenes lengde fortsetter å øke.

Forstyrrelser i Golf-strømmen?

Forskerne tror ikke at smeltingen av isen vil bidra til økt vannstand i havet.

Derimot kan det oppstå to fatale konsekvenser om isen smelter helt. For det første vil mindre is føre til at mindre sollys blir reflektert, noen som igjen kan bidra til den globale oppvarmingen.

For det andre er forstyrrelser i Golfstrømmen en mulig konsekvens, tror forskerne.

Men er det nå så sikkert?

Forskning på klimaendringer i Arktis er imidlertid ikke preget av enighet. I følge BBC News, tror noen forskere at grunnen til at isen har blitt tynnere noen steder, er at den har samlet seg opp lengre nord.

Martin Doble fra Scottish Association for Marine Science sier til BBC at de satellittene som forskerne fra UCL og MET har fått dataene sine fra, ikke er designet til å studere polene. De kan rett og slett ikke måle lenger nord enn 81,5 grader.

Det vil si at de går glipp av området som har mesteparten av den sentrale pakkisen i Arktis, mener Doble.

Troverdig forskning

Klimaforsker Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutt har ikke lest den fullstendige artikkelen i Nature, men sier i en kommentar at han synes dette virker som troverdig forskning.

Han poengterer imidlertid at det trengs lengre tidsserier og målinger fra et større område av Nordishavet, før forskerne kan si noe mer sikkert.

- Satellitten fra ESA kan bare måle opp til 81,5 grader, og Nordpolen ligger på 90 grader. Det vil si at det er et stort område som ikke dekkes. Likevel kan man si en del ut fra det området de har målt, sier Gerland.

I september 2004 vil en ny satellitt med navnet Cryosat sendes opp, og den kan måle helt opp til 88 grader, noe som vil gi enda sikrere data.

Debatt

Men smelter isen i Arktis, eller gjør den det ikke? Det er mange som stiller seg det spørsmålet.

- Jeg tror debatten om hvorvidt isen i Arktis smelter eller ikke skyldes de store kunnskapshullene og de beregninger forskerne må gjøre på området. Om to uker skal det være en konferanse i St. Petersburg, og senere samme måned skal det være en workshop på området klimaforskning i Tromsø. Der skal dette med havissmelting tas opp. Det er stort behov for å sammenstille data og metoder for å vite mer, sier Gerland.

Dersom isen i Nordishavet skulle forsvinne helt, ligger dette 100 år fram i tid, ifølge modellberegninger.

Powered by Labrador CMS