Vi har en tendens til å undervurdere kvinners smerte. Det kan skyldes forutinntatthet om at menn ikke viser smerte og følelser så tydelig, og at det er naturlig at kvinner har det vondt.
Vi har en tendens til å undervurdere kvinners smerte. Det kan skyldes forutinntatthet om at menn ikke viser smerte og følelser så tydelig, og at det er naturlig at kvinner har det vondt.

Vi undervurderer kvinners smerte, viser ny studie

Vi oppfatter kvinners smerte til å være lavere enn menns, og ville oftere gitt menn smertestillende.

I en forskningsartikkel publisert i Journal of Pain har forskere undersøkt hvordan vi oppfatter smerte hos andre, og om kjønn har noe å si.

Resultatene viser at vi undervurderer kvinners smerte, og oftere hadde gitt dem psykoterapi fremfor smertestillende.

–Jeg er ganske godt kjent med stereotypien, forteller Audun Stubhaug, professor og smerteoverlege ved Oslo Universitetssykehus til forskning.no.

Skuldervondt

Den amerikanske studien startet med at en gruppe på 50 mennesker ble bedt om å se på en video av kvinnelige og mannlige pasienter med skuldersmerter.

Pasientene på videoene gjorde en rekke bevegelser med de vonde skuldrene sine.

Forskerne hentet videoene, sammen med en oversikt over hvor vondt disse pasientene selv rapporterte å ha det, fra en kanadisk videodatabase med pasienter med skulderskader.

Målet var å undersøke om kjønnet på den med skuldersmerter har noe å si for en som skal vurdere hvor mye smerte han eller hun har.

På en skala fra 0-100

Deltagerne ble bedt om å vurdere pasientenes smerte på en skala fra null til 100 hvor null tilsvarte «absolutt ingen smerte» imens 100 tilsvarte «verste smerten som finnes».

Forskerne brukte også et såkalt Facial Action Coding System (FACS), for å måle pasientenes ansiktsbevegelser. Målet var å lage en objektiv måling av hvor mye smerte pasientene utrykker med ansiktet.

Resultatene viste at deltagerne i gruppen overvurderte menns smerte og undervurderte kvinners smerte, men med en forskjell på bare 2,3 prosent.

Deretter gjennomførte de nok en undersøkelse, der de utvidet studiegruppen til 200, for å teste resultatene fra den mindre undersøkelsen. I tillegg skulle deltagerne her bestemme om pasienten trenger smertestillende eller psykoterapi.

Tendensen steg med antallet deltakere, og nå var det 2,7 prosentpoeng forskjell.

Det samme gjaldt behandlingsvalget, der deltagerne i 42 prosent av tilfellene ville gitt psykoterapi til kvinnene, mens den samme behandlingen ble anbefalt menn i 38 prosent av tilfellene.

Funn som gir mening

Selv om disse undersøkelsene ikke viser veldig dramatiske utslag, sier smerteoverlege Stubhaug til forskning.no at dette er en stereotypi han er kjent med.

–Jeg syntes funnene i studien stemmer overens med andre ting som tyder på at kjønn er en faktor, og at vi tenker oss at menn har mer vondt, forteller han.

Noe som er viktig å notere seg er at studiens deltagere ikke er helsepersonell, men vanlige mennesker uten medisinske kvalifikasjoner.

–Det er forskjell på menn og kvinner, både biologisk og sosialt, da vi tillegger kjønnene andre roller, men vi som helsepersonell tar det innover oss, og prøver å behandle alle separat og individuelt.

Tause menn og kvinner i gruppesamtale

–Jo Nesbø sa her om dagen at han håndterer alle problemene sine som alle menn i familien gjør, med taushet, smiler Stubhaug.

Forskerne bak studien noterer seg at det finnes stereotypier i hvordan menn og kvinner utrykker følelser.

–Generelt blir gutter presset til å ikke utrykke følelsene sine, mens jenter står mer fritt til å utrykke de, står det i studien.

Dette kan også spille inn i vår oppfattelse av andres smerte, kanskje skal det mindre til før man tror en mann har vondt?

–Når vi tilbyr psykologiske gruppetilbud, blir gjerne det gjerne også overvekt av kvinner, forteller Stubhaug.

Audun Stubhaug, professor og smerteoverlege ved OUS, samt leder for Norsk Smerteforening (NOSF), mener det helt klart er forskjell på menn og kvinner, både biologisk og sosialt når det kommer til smerte, men understreker at de som jobber i helsevesenet ønsker å høre på din oppfatning av din egen smerte.
Audun Stubhaug, professor og smerteoverlege ved OUS, samt leder for Norsk Smerteforening (NOSF), mener det helt klart er forskjell på menn og kvinner, både biologisk og sosialt når det kommer til smerte, men understreker at de som jobber i helsevesenet ønsker å høre på din oppfatning av din egen smerte.

Naturlig at kvinner har vondt

Et eksempel Stubhaug trekker frem er overbevisningen blant enkelte om at det er best og mest naturlig å føde uten smertelindring,

–Mens dersom det kom en mann inn med nyrestein, ville det blitt sett på som uforsvarlig å ikke gi han smertelindrende.

Stubhaug sier at vi kan se på mens-smerter eller endometriose som eksempler på at det virker mer naturlig at kvinner er i smerte, og at det derfor ofte blir oversett.

–Det er vanskeligst for er de som har langvarige kroniske lidelser, hvor ingen egentlig forstår hvor vondt du har det. Der det er ingen ytre tegn på at du har vondt, men du lider, er trett og initiativløs, uten at folk kan se det på deg.

Kilder:

Lanlan Zhang mfl. Gender Biases in Estimation of Others’ Pain, Journal of Pain, 5. mars 2021, https://doi.org/10.1016/j.jpain.2021.03.001

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS