Lesbiske ivrer mer enn homofile etter både å gifte seg og gå fra registrerte partnere til ektefeller. (Foto: Maskot/NTB scanpix)

Lesbiske velger ekteskap

Flest likekjønnede som gifter seg er kvinner. Samtidig skiller lesbiske seg oftere enn både homofile og heterofile.

Stadig flere i Norge gifter seg med en av samme kjønn.

Etter at ekteskapsloven i 2009 ga rett til det, blir dobbelt så mange likekjønnede årlig smidd i hymens lenker sammenlignet med da lesbiske og homofile kunne inngå partnerskap fra 1993.

Det er kvinnene som står for den økningen, viser en studie fra Statistisk sentralbyrå som har fulgt parene fram til 2011.

Mens det før var flest menn som inngikk partnerskap, er det nå kvinnene som oftest gifter seg. I fjor var seks av ti likekjønnede ekteskap mellom kvinner.

Antallet registrerte homofile par har holdt seg på omtrent samme nivå, mens antallet lesbiske par har økt. Det er samme tendens også i Sverige og Danmark.

Nesten 1900 likekjønnede har giftet seg fra ekteskapsloven kom i 2009 og fram til i fjor. Etter ekteskapsloven er det rundt 270 bryllup i året, mot i snitt 127 partnerskapsinngåelser i årene før. Disse utgjør likevel fortsatt en svært liten gruppe – mindre enn én prosent av alle ekteskap som inngås i Norge.

Vanligere med barn

– Vi kjenner til at mange kvinner gifter seg fordi de skal ha barn sammen, sier Ingvild Endestad.

Hun er leder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Endestad tror barna kan være en av årsakene til at flere lesbiske gifter seg.

Kvinneparene har nemlig langt oftere barn nå enn før. Retten deres til å bli vurdert for assistert befruktning kom samtidig med ekteskapsloven i 2009. Nå har 30 prosent barn sammen, mot 72 prosent blant heterofile ektepar og bare 3 prosent blant homofile.

– En del foreldreretter kommer automatisk med ekteskap. Det blir for eksempel praktisk lettere å få formelt foreldreskap for den som ikke er biologisk forelder, sier Endestad.

Internasjonale ekteskap

751 par gjorde om partnerskapet sitt til ekteskap de tre første årene etter ekteskapsloven. Det tilsvarer mer enn en tredjedel av parene. Flest byttet det første året.

De er i snitt yngre enn de som beholdt partnerskapet. Endringen er mest symbolsk, ettersom det ikke er noen juridiske forskjeller mellom registrerte partnere og ektefeller.

Også her var det flest kvinner som valgte ekteskap. Nesten halvparten endret partnerskapet til ekteskap da de fikk muligheten til å være gift.

Mesteparten av forskjellen mellom lesbiske og homofile par når det gjelder konvertering av partnerskap skyldes imidlertid at det er flere menn fra andre land. I nesten halvparten av de mannlige parene har minst én utenlandsk statsborgerskap. Hvorfor internasjonale par i mindre grad velger å endre partnerskapet til ekteskap, sier studien ingenting om.

Alder beskytter mot skilsmisse

De likekjønnede parene er eldre enn par av ulike kjønn. Nesten hvert tredje par var over 40 år da de giftet seg. Men kvinnene er gjerne litt yngre enn mennene, rundt en tredjedel var under 31 år.

Likekjønnede par har mer utdanning, særlig kvinnene. Og de bor oftere i Oslo-området, selv om stadig flere av mennene er bosatt andre steder.

Mannlige par har gjerne større aldersforskjell seg imellom. 40 prosent har mer enn ni års aldersforskjell, mot rundt 15 prosent blant kvinnene og de heterofile parene.

Likekjønnede skiller seg dessuten oftere enn heterofile par. I 2011 hadde 22 prosent av de gifte eller registrerte partnerne blant de likekjønnede parene skilt seg.

Det gjelder særlig kvinnene, som har dobbelt så høy risiko for skilsmisse som heterofile.

Men noen kjennetegn ser ut til å beskytte mot skilsmisse. Jevnaldrende par som var litt eldre da de giftet seg, har større sjanse for å holde sammen. Det har også par der en eller begge har fullført høyere utdanning.

Det hjelper også at begge har norsk statsborgerskap eller felles barn. Mens barn fra tidligere forhold øker faren for skilsmisse.

Lesbiske skiller seg oftest

Forskerne finner ingen endringer i skilsmisserisikoen de siste årene. De har forsket på dette også tidligere og trodde at flere felles barn blant kvinnene skulle hjelpe dem med å holde sammen. Men lesbiske går fortsatt oftere fra hverandre enn både homofile og heterofile ektepar.

Andre forskere har foreslått at den høyere skilsmisseraten blant likekjønnede kan skyldes at samfunnet i mindre grad har støttet opp om denne typen samliv. Dermed kan det tenkes at par i en vanskelig situasjon får mindre oppmuntring fra omgivelsene til å fortsette forholdet.

Men da burde andelen som skiller seg ha gått ned etter hvert som likekjønnet samliv ble mer akseptert, mener forskerne. Det har den ikke gjort, og årsakene til at særlig kvinner fortsatt har flere skilsmisser forblir foreløpig et mysterium.

Referanse:

Kenneth Aarskaug Wiik, Ane Seierstad og Turid Noack: Fra registrert partnerskap til ny ekteskapslov: - Ekteskap og skilsmisse blant likekjønnede par 1993–2011. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 19, nr. 4, 2016. DOI: 10.18261/issn.2464-3076-2016-04-03

Powered by Labrador CMS