Astmafare for rørleggere og frisører

Rørleggere, frisører og malere har stor risiko for å få astma på grunn av jobben, til tross for krav om verneutstyr og annen beskyttelse mot farlige stoffer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Malere som arbeider med spraymaling hadde stor risiko for å utvikle astma, viser studien. (Foto: Colourbox)

Vi har lenge visst at det å utsette oss for støv fra asbest, dunster fra maling og forskjellige rengjøringsmidler kan være farlig for helsa.

De første reglene om arbeidsmiljø kom allerede da barn arbeidet i fyrstikkfabrikkene på 1800-tallet. Ifølge arbeidsmiljøloven skal norske bedrifter sikre at arbeid med farlige stoffer ikke blir en helserisiko for de ansatte, blant annet gjennom påbud om verneutstyr.

På tross av slike regler viser en ny kartlegging av arbeidstakere i Nord-Europa – deriblant Norge – at risikoen for astma fortsatt er stor i noen yrkesgrupper.

Hele 14 prosent av alle astmatilfellene blant mennene i studien, og syv prosent av tilfellene blant kvinner, kunne forklares med jobbrelaterte farer.

Firedoblet risiko for rørleggere

Litt over 13 000 mennesker har deltatt i studien som strakk seg over 20 år, fra 1980 til 2000. Deltagerne kom fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Estland, og blant dem hadde 429 personer astma.

Det gir 1,3 astmatilfeller per 1000 innbygger for menn, og 2,4 tilfeller per 1000 kvinnelige innbyggere.

De svenske forskerne har delt opp studiedeltagerne både etter kjønn og etter hva slags jobb de har. Gruppene med størst risiko for å få astma på grunn av jobben var mannlige spraymalere og mannlige rørleggere.

Rørleggere arbeider mye med limstoffer, som for eksempel kunstharpiks, og med skumisolasjon. De hadde fire ganger så stor risiko for å utvikle yrkesastma som kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen bestod av lærere, sekretærer og andre deltagere som aldri traff på farlige stoffer på jobben.

Spraymaling inneholder diisocyanater, et stoff som også finnes i fugemasse, lakk og skumgummi. Diisocyanater er luftveisirriterende, og én variant av stoffet er også klassifisert som kreftfremkallende.

Spraymalere hadde hele syv og en halv gang så stor risiko for å få astma som kontrollgruppen.

Blant kvinnene var det renholdsarbeidere og frisører som hadde størst astmarisiko. De omgås kjemikalier i for eksempel vaskemidler og hårfarge daglig.

Ikke differensiert på land

Blant kvinnene var det frisørene som var mest utsatt for yrkesrelatert astma. (Foto: Istockphoto)

Ifølge Arbeidstilsynet blir det rapportert rundt 100 tilfeller av yrkesrelatert astma per år i Norge. De tror imidlertid det tallet er for lavt, fordi ikke alle sier ifra om at de har fått en astmadiagnose.

Forskerne har ikke sett på om nasjonalitet hadde noe å si for astmarisikoen.

Det kan derfor hende at manglende vernetiltak i et land gjør at risikoen for astma er spesielt stor der, og dermed trekker gjennomsnittet opp for de andre landene.

Det de derimot har kontrollert for, er om personene allerede hadde høysnue. Det er kjent at høysnue gir deg en forhøyet risiko for astma, sammenlignet med resten av befolkningen.

– Hvis vi bare ser på de deltagerne som ikke har noen forhøyet risiko for astma fra før, ser vi likevel en risiko blant de som utsettes for kunstharpiks og diisocyanater, sier Linnea Lillienberg fra Sahlgrenska akademien i Gøteborg, hovedforfatteren bak studien, i en pressemelding.

Bekrefter og nyanserer tidligere funn

Den nye studien støtter opp om resultatene i en artikkel fra 2009, også den fra Gøteborg. Den konkluderte med at arbeidsrelatert astma sannsynligvis er ansvarlig for mellom fem og 15 prosent av alle nye astmatilfeller blant voksne.

Den studien var imidlertid en analyse av flere tidligere studier, og den skilte ikke mellom forskjellige yrkesgrupper.

– For å kunne arbeide proaktivt for å hindre yrkesastma er det viktig å vite hvilke stoffer på jobben som øker risikoen for sykdommen, og hvilke yrker som har en spesielt høy risiko, påpeker Lillienberg.

Kilder:

L. Lillienberg m.fl. (2012) Asthma caused by occupational exposures is common – A systematic analysis of estimates of the population-attributable fraction. The Annals of Occupational Hygiene, publisert på nett 1. desember 2012

K. Torén og P. D. Blanc (2009) Asthma caused by occupational exposures is common – A systematic analysis of estimates of the population-attributable fraction. BMC Pulmonary Medicine, publisert 29. januar 2009

Norsk Arbeidsmedisinsk Forening: Arbeidsrelatert astma

Les mer:

Arbeidstilsynet: Kjemikalier

Arbeidstilsynet: Informasjon om Forskrift om utførelse av arbeid (FOR 2011-12-06 nr. 1357)

Powered by Labrador CMS