Statsvitenskapsstudent Chris Rødland er en av rundt 100 norske studenter som er på utveksling i Kina. – Å kunne diskutere politikk og andre tema med mennesker fra en helt annen bakgrunn og kultur er noe jeg setter stor pris på, sier studenten. Men antall norske studenter som drar på utveklsing til Kina har gått ned de siste årene. (Foto: Tim Haukenes)

Flere studenter må på utveksling, meldte Stortinget. Men trenden går motsatt vei

Derimot er det stadig flere utenlandske studenter som kommer på utveksling til norske studiesteder.

De siste tallene viser nemlig en nedgang i antall studenter som reiser ut.

– Nedgangen er ikke dramatisk, men likevel urovekkende når gjeldende politikk er at betydelig flere skal på utveksling, sier Harald Nybølet, direktør for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Antallet norske studenter som reiste på utveksling i 2017, var to prosent lavere enn i 2016. Det viser tallene som norske institusjoner har innrapportert til Database for statistikk om høgere utdanning.

Selv om nedgangen er liten, går utviklingen altså motsatt vei av det politikerne ønsker.

SIU-direktøren forteller også at andelen ferdigutdannede studenter som har vært på utveksling en eller annen gang i løpet av studietiden sin, har flatet ut. Om lag 15 prosent av de ferdigutdannede studentene har vært på utveksling. Og slik har tallene vært de siste tre årene.

– Utflatingen i antall utvekslingsstudenter fra Norge betyr at vi ikke ser ut til å nå målet som er satt i Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning fra januar 2017, fortsetter Nybølet.

I den såkalte Kvalitetsmeldingen fra Stortinget er målet at innen 2020 skal 20 prosent av alle norske studenter som tar høyere utdanning i Norge ha vært på utveksling. Det betyr at de skal ha studert ved et studiested i et annet land i minst tre måneder i løpet av studietiden sin. Politikerne mener altså at det er viktig for kvaliteten på norsk utdanning at flere studenter drar på utveksling.

Færre drar til USA, flere til Europa

Til tross for nedgangen nasjonalt gjorde enkelte universiteter det svært godt på utveksling i 2017. NTNU sendte ut ti prosent flere studenter enn året før.

Men noe som har endret seg, både ved NTNU og ved andre studiesteder, er hvor studentene velger å dra. For eksempel drar færre norske studenter til USA enn før. De nye tallene fra norske studiesteder viser at det var en nedgang i antall studenter som dro på utveksling til USA på 34 prosent fra 2014 til 2017.

Ved NTNU var det også langt færre som dro til USA, men flere som dro til Australia eller europeiske land.

Nina Moxnes er seniorrådgiver ved internasjonal seksjon på NTNU. – Nedgangen til USA har skjedd over flere år, og det er vanskelig å si hvorfor. Det kan være høy dollarkurs, høye skolepenger eller omstendelige søknadsprosedyrer, sier hun.

Økningen til Europa forklarer hun med nedgangen til USA, og at NTNU de siste årene har fokusert spesielt på å finne engelskspråklige tilbud i Europa.

– Til søknadsfristen 1. mars i år hadde vi for eksempel en stor økning til Portugal og lærestedene som tilbyr undervisning på engelsk, forteller Nina Moxnes.

– Økningen til Australia har også sammenheng med nedgangen til USA, det vil si en dreining for engelskspråklige land og undervisning. Og søknadsprosedyrene til Australia er enkle.

Flere utenlandske studenter kommer til Norge

Antallet studenter fra utenlandske studiesteder som kommer på utveksling til Norge har derimot fortsatt å øke. Antallet har økt i flere år og i 2017 var det over 9000 studenter som kom på utveksling til Norge.

En annen oppadgående trend er at flere studenter reiser på utveksling gjennom avtaler mellom institusjonene eller programmer som Erasmus pluss. SIU-direktøren synes denne utviklingen er svært positiv, med tanke på målsettingene i Kvalitetsmeldingen.

Likevel mener han at både studentene selv og institusjonene må velge å satse på utveksling.

– Flere norske studenter må velge å reise på utveksling, og institusjonene må gjøre en stor innsats fremover for at vi skal nå målene i Kvalitetsmeldingen. Faglig kvalitetssikrede utvekslingsopphold gjennom avtaler bidrar til bedre utdanningskvalitet og økt læringsutbytte for studentene, sier Nybølet.

Vil ha mer samarbeid mellom norske og kinesiske universiteter

De nye tallene viser også at stadig færre norske studenter drar til Kina. I 2017 var 103 norske studenter på utveksling der, sammenlignet med 125 i 2016 og 140 i 2015.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Nybølet.

I april i år var han i Kina sammen Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og en rekke representanter for norsk universitets- og høyskolesektor. Ett av målene med reisen var å åpne for mer akademisk samarbeid mellom norske og kinesiske universiteter.

Samtidig som det totalt sett er en nedgang i norske studenter som drar på utveksling til Kina, øker antallet avtalestudenter også til dette landet.

– For den enkelte student er det viktig å forstå et land som for eksempel Kina, som er svært annerledes enn Norge. Utdanning i utlandet gir erfaringer og ferdigheter som er høyt verdsatt når arbeidsgivere skal ansette noen, avslutter Nybølet.

Du kan finne ut mer om hvilke studieland norske utvekslingsstudenter velger med SIUs nyutviklede statistikkløsning.

Powered by Labrador CMS