Det kan være litt kjedelig å plumpe ut i en myr, men myra er nyttig der den ligger.

Myr og våtmark renser vann i naturen. Forskere prøver å regne ut hvor mye penger det er verdt

Renseeffekten er verdt milliarder, ifølge canadiske forskere.

Visste du at myrer fungerer som renseanlegg i naturen?

Det gjelder både i Norge og andre land. Norge består ifølge regjeringen.no av omtrent 10 prosent våtmark som myr og sump.

Et annet land med mye natur, Canada, har litt mer. Canada består av om lag 13 prosent våtmark.

Myr er penger

Ved University of Waterloo i Canada har forskere nå regnet på hvor store verdier våtmarkene bidrar med. Studien deres er publisert i tidsskriftet Hydrological Processes. Funnene fra studien er også omtalt i en pressemelding fra universitetet.

Våtmark filtrerer ut fosfor fra landbruket og andre uhumskheter fra vannet. De ville ellers blitt med regnvannet ut i vassdragene. Forskerne bak den nye studien mener effekten av filtreringen er kraftig undervurdert.

For å finne ut hva hjelpen fra myra er verdt, regnet forskerne ut hva det ville kostet å bygge menneskeskapte renseanlegg som fungerer på samme måte.

I Norge anlegges såkalte fangdammer i landbruket. Dette er en form for kunstige våtmarker med mål om å fange opp overskuddsnæring fra vannet.

Våtmarkene fanger opp noe av overskuddsnæringen fra landbruket.

30 milliarder kroner

I den nye studien fant forskerne ut at sump var mest effektivt for å rense ut partikler og fosfor fra vannet. Sumpen var rett og slett mer effektiv per hektar enn andre former for våtmark.

Og summen forskerne kom fram til var altså ganske imponerende. Omtrent 30 milliarder dollar i regionen Southern Ontario hvert eneste år.

I Norge gjorde analysebyrået Menon i 2018 en rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet. Der påpekes også myras nytteverdi - selv om tallene er uklare.

«Effekten er avhengig av våtmarkstype og lokale forhold. Kan lokalt ha stor betydning. Vanskelig å generalisere effekter og verdier. Men kan være betydelig. Nordiske tall antyder opptil 4000 kroner per dekar og år.»

Enorm verdi internasjonalt

I 2018 ble nytten av naturlig våtmark internasjonalt beregnet til over 420 trilliarder norske kroner. Dette tallet er fra en studie publisert i Marine and Freshwater Research. Det er vanskelig å fatte hvor mye det er, men en trilliard er en million billiarder, og en billiard er en million milliarder.

Myra har fordeler også utover renseeffekten.

Spesielt de siste årene er det satt fokus på dens viktige rolle som karbonlager. Derfor er det mange som mener at myra i Norge bør tas bedre vare på. Mye er allerede bygget ned. Bygging av vei og hytter er noe av grunnen.

Ifølge en artikkel skrevet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2018, inneholder norske myrer like mye CO2 som det Norge kommer til å slippe ut de neste 66 årene. Når myra graves opp, slippes noe av dette ut.

Referanse:

Aziz, Tariq og Van Cappellen, Philippe. (2021). Economic valuation of suspended sediment and phosphorus filtration services by four different wetland types: A preliminary assessment for southern Ontario, Canada. Hydrological Processes.


Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS