Sosiale medier som Facebook føre til psykiske sykdommer hos utsatte personer, mener forsker. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan Facebook føre til en global epidemi av psykiske lidelser?

Ja, mener en forsker som er bekymret for konsekvensene av Facebook-vanene våre.

Søren Dinesen Østergaard utdyper lederen sin

– I vitenskapelige tidsskrifter brukes lederen noen ganger til å ta opp en hypotese som er litt spekulativ og oppfordrer om ytterligere forskning om et spesifikt emne.

Lederen min om sosiale medier og psykisk sykdommen er nettopp av den typen og skal derfor ikke tas for mer enn det. Budskapet min er bare at vi som samfunn bør være oppmerksomme på den potensielle risikoen som sosiale medier utgjør for den psykiske folkehelsen – og undersøke dette aspektet nærmere i vitenskapelige studier.

Facebook kan gjøre oss ensomme og deprimerte. Det har flere studier allerede slått fast.

Men det er også mulig at verdens mest populære sosiale medium kan forårsake alvorlige psykiske sykdommer. I så fall kan vi bli rammet av en global epidemi av psykiske lidelser.

Det er advarselen fra den danske legen Søren Dinesen Østergaard i en leder i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica.

– Hvis vi tror på forskningen som viser at bruk av Facebook og andre sosiale medier har en negativ effekt på brukernes psykiske helse, er det sannsynlig at denne effekten vil utløse psykiske lidelser hos et mindretall, men selvfølgelig langt fra hos alle, forklarer Østergaard.

Han er lege og førsteamanuensis fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

– Vi kan se for oss en gruppe mennesker som befinner seg på terskelen til en depresjon – for dem kan selv en liten negativ effekt utløse en slik tilstand, fortsetter han.

Problemet oppstår, ifølge forskeren, fordi vi er tilbøyelige til å sammenligne oss selv med andre, samtidig som vi primært deler positive historier på sosiale medier.

– Vi er som art tilpasset til å plassere oss i sosiale hierarkier, og det påvirker oss negativt hvis vi føler at vi er på vei nedover rangstigen. Jeg tror Facebook og andre sosiale medier setter en kunstig høy standard for suksess.

– Derfor er det en risiko for at gjennomsnittlige brukerne føler seg underlegne og lider psykisk av det – antagelig uten å være bevisste på at det er slik, og uten at det er legitim grunn til å føle seg underlegen, sier Østergaard.

Pandemi eller mediepanikk?

Det er imidlertid delte meninger om saken blant forskere.

Mogens Olesen, medieforsker fra Københavns Universitet, er enig i at det er behov for flere studier på området, men er skeptisk til vurdering av problemets omfang.

Forskerne er enige om at Facebook påvirker psyken vår, men det er uenige om hvor mye. (Foto: Axel Bueckert / Shutterstock / NTB scanpix)

– Jeg synes det smaker av mediepanikk, sier Olesen.

Han er likevel enig i at Facebook kan endre på normer og sosiale spilleregler.

– Det kan være vanskelig å avkode intensjonene bak andres innlegg, og den tilbakemeldingen vi får på egne innlegg kan oppleves som mangelfull.

– Dermed kan vi bli usikre på hvordan vi bør opptre. Vi kan bli usikre på hva som er sosialt akseptabelt, sier Olesen.

Han mener vi bør være forsiktig med enkle slutninger om årsak og virkning. Det kan være mer relevant å se på hvordan, hvor mye og når vi bruker sosiale medier. 

Fører nedsatt psykisk helse til depresjon?

Andreas Lieberoth, som har doktorgrad i psykologi, har sett på forskningen på feltet. Han er enig i at studiene peker i retning av at det digitale livet påvirker folk psykisk – både positivt og negativt.

Han er likevel ikke overbevist om at det er en fare for en global epidemi av psykiske lidelser.

Søren Dinesen Østergaard skriver at det er vanskelig å slå fast at Facebook er årssaken til dårligere mental helse. Liebroth peker på at det også er viktig å forstå at det er langt fra nedsatt psykisk helse til en klinisk depresjon som krever behandling.

– Vi skal være forsiktig med å gå fra statistikk som viser at psyken vår blir påvirket negativt av sosiale medier til en alvorlig klinisk epidemi. Noen ganger kan én vitenskapelig fjær bli til ti syke mediehøner, sier Liebroth.

Østergaard er enig i at det er en viktig forskjell mellom nedsatt psykisk helse og klinisk depresjon. Likevel:

– Sammenhengen mellom nedsatt psykisk helse og depresjon er vitenskapelig veldokumentert, så jeg synes teorien er holdbar. Jeg tror at bruk av sosiale medier kan utløse depresjon hos mennesker som er disponerte for det og befinner seg på grensen til en depressiv episode, sier Østergaard. 

– Faktisk er nettopp denne gruppen særlig tøffe med seg selv når det gjelder å sammenligne seg med andre mennesker, så for dem har kanskje sosiale medier en mer negativ effekt. 

Referanse:

S.D. Østergaard: «Taking Facebook at face value: why the use of sosial media may cause mental disorder», Acta Psychiatrica Scandinavica (2017), doi: 10.1111/acps. 12819

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS