Ursikade påvist i Norge

Det første bekreftede funnet av sikaden Asiraca clavicornis i Nord-Europa er gjort i en sørvendt helling i Telemark.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

A. clavicornis – en primitiv saftsuger med særs lange antenner. (Foto: A. Staverløkk/NINA)

– Terrenget i området gir et ekstremt varmt mikroklima i de sørvendte hellingene sommerstid, slik at denne tørre, eksponerte lokaliteten i Telemark er en hotspot for insekter, sier entomolog Frode Ødegaard.

Tidligere undersøkelser her har resultert i flere nye biller i norsk fauna, blant annet spissnutebillene Apion melancholicum og Apion columbinum. Sist ute er altså sikaden Asiraca clavicornis.

Nok en ny art for Norge, som ble funnet i forbindelse med kartleggingsarbeid i prosjektet INVENT-ART.

– Vi observerte arten første gang i fjor. Og det tilsier at det her er snakk om en levedyktig populasjon, forteller Ødegaard.

Men om det er snakk om en reliktpopulasjon fra forgangne tider eller en nylig introdusert art har forskerne ennå til gode å finne ut. Det kan også være et resultat av naturlig kolonisering som skyldes varmere klima.

– Helt ferske rapporter fra nedre deler av Telemark indikerer imidlertid at arten kan være i ferd med å spre seg, meddeler Ødegaard.

Primitiv saftsuger

Sikadene er en stor gruppe insekter som alle lever av å suge saften ut av planter. Mest kjent er de store sangsikadene, men dette er bare én av en rekke familier. Underfamilien Asiracinae består for det meste av tropiske arter.

Asiraca clavicornis er den eneste kjente europeiske sikade i denne gruppen som tilhører den mest primitive gruppen innenfor sikadesystematikken. Arten er vanlig i Sør-Europa hvor den trives i tørre, solfylte omgivelser.

Men den er aldri tidligere funnet så langt nord. En observasjon av arten i Latvia i 1846 har senere blitt tilbakevist som en feilidentifikasjon. Dermed er dette etter alt å dømme det første funnet ikke bare i Norge, men i hele Nord-Europa.

Dette er en forholdsvis stor sikade på opptil en halv centimeter. Og med sine lange antenner, som ingen av dens nærmeste slektninger har, er den heller ikke lett å overse ifølge Ødegaard.

Det er dermed all grunn til å tro at disse funnene er ganske unike for nettopp dette området.

– På den annen sider er sikadene en lite studert gruppe i Norge, så jakten fortsetter, sier Ødegaard.

Referanse:

Ødegaard: Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) (Homoptera, Delphacidae, Asiracinae) a new planthopper to northern Europe found in Norway). Norwegian Journal of Entomology, 58-2011, side 33–35.

Lenke:

Artsprosjektet

Powered by Labrador CMS