Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Professor ved Økonomisk institutt, Karen Helene Ulltveit-Moe diskuterer innovasjon i denne podkasten sammen med Øystein Dørum, sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Hvorfor er innovasjon og forskning på innovasjon så viktig?

PODCAST: Innovasjon er ord som er på manges lepper – i akademia – i næringslivet og i det offentlige. Men hvorfor er det så viktig? Hva inneholder egentlig begrepet?

– Innovasjon eller nyskaping handler om alt som er nytt; enten det er ny teknologi eller nye måter å arbeide på. Innovasjon er både konkrete ting og måten vi organiserer bedrifter og samfunnet på, sier økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hun understreker i denne podkasten at innovasjon og nyskaping er det som bringer verden fremover.

– Innovasjon gir omstilling og økonomisk vekst. Så det er en enormt viktig drivkraft i hvordan samfunnet fungerer, sier hun.

Øystein Dørum er sjeføkonom i Næringslivet Hovedorganisasjon. Også han understreker viktigheten av innovasjon:

– På lengre sikt er vår evne til å få mer ut av ressursene nesten hele forklaringen på velstand og velferdsveksten vår. I så måte er innovasjon helt grunnleggende, sier han.

Øystein Dørum trekker fram container-farten globalt og QR-koder på restauranter som to viktige innovasjoner i nyere tid.

– At man i den globale containerfarten putter godset i en boks og sender det land og strand rundt har revolusjonert handelen, mens QR-kodene har effektivisert bestillingsrutinene, selv om det kanskje ikke er like koselig som å bestille direkte av et menneske, sier han.

- Ja. Både containerfarten og QR-kodene er veldig gode eksempler, sier Karen Helene Ulltveit-Moe.

Hun understreker at mye innovasjon også handler om hvordan vi gjør ting, for eksempel hvordan vi organiserer arbeidsplasser.

– Ta for eksempel åpent landskap. Det er jo en annen måte å jobbe på enn før, som kan virke bra for noen og mindre bra for andre, sier hun.

Innovasjonsprisen for Skattefunn

Ulltveit-Moe er årets vinner av Universitetet i Oslos Innovasjonspris.

Økonomiprofessoren får prisen for nyskapingen Skattefunn hun bidro til å utvikle for snart 20 år siden, da hun satt i sitt først offentlige utvalg. Siden har et blitt en rekke utvalg.

Ideen var å komme opp med virkemidler som kunne bidra til innovasjon og nyskaping i norsk næringsliv.

– Skattefunn er en ordning, som gjør at små og mellomstore bedrifter som driver med innovasjon kan få støtte.

– Det skal være en enkel og ubyråkratisk ordning, som ikke krever mye ressurser, sier Ulltveit-Moe, som utdyper at selv om ordningen har fungert bra, så har hun noen innsigelser til hvordan søkerpraksisen har utviklet seg.

– Hvor vil vi trenge innovasjon som mest i tiden framover?

– Klimautfordringene, at vi blir stadig flere eldre, og at vi har en stor utfordring med å inkludere folk i arbeidslivet, er tre viktige områder der vi vil trenge innovasjon, sier Øystein Dørum.

Her kan samfunnsforskere bidra, mener Karen Helene Ulltveit-Moe.

– En del av løsningen på klimaproblemene handler om ny teknologi, men det handler like mye om at vi må endre adferd og at vi må organisere oss annerledes, slik at vi reduserer våre utslipp, sier hun.

– Økonomer jobber også sammen med NAV for å se på hva som virker med hensyn til inkludering i arbeidslivet. Sammen med kollegaer ved Økonomisk institutt forsker jeg på støtteordningene til innovasjon. Vi ser på hvordan de virker og for hvem. På denne måten kan samfunnsvitenskapelig forskning hjelpe forvaltningen med å finne ut hvordan vi kan utforme støtteordninger bedre, sier Ulltveit-Moe.

Hør hele podcasten her:

Lytt til mer fra Universitetsplassen podkast

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

Du finner Universitetsplassen i alle podkastapper, inkludert iTunes/Apple podcasts og Spotify.

Om Universitetsplassen

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

Du finner Universitetsplassen i alle podkastapper, inkludert iTunes/Apple podcasts og Spotify.

Powered by Labrador CMS