Barndomsopplevelser påvirket kroppen til musene. Dette er trolig grunnen til at de lettere utviklet MS-lignende autoimmun sykdom, tror forskerne.

Vonde opplevelser gjorde mus mer utsatt for MS

Mus med vonde opplevelser i barndommen fikk oftere og mer alvorlig multippel sklerose, viser en ny studie. Andre studier peker imidlertid ikke i samme retning.

Multippel sklerose er en autoimmun sykdom der immunforsvaret angriper et beskyttende stoff som ligger på utsida av nervetrådene i hjernen og ryggmargen. Dette fører til skader på nervesystemet og en rekke ulike symptomer, fra nedsatt syn til lammelser.

Det er ofte stor forskjell i sykdomsforløpet til mennesker som får en MS-diagnose. Noen har nesten ingen plager, mens andre raskt får nedsatt funksjonsevne.

Tidligere forskning har vist at sykdommen delvis skyldes gener. Men ulike miljøfaktorer spiller også inn. Noen slike faktorer er Epstein-Barr-viruset, D-vitamin-nivåer, røyking og fedme.

I tillegg har også noen studier antydet at traumer kan spille en rolle. Og nå kommer altså en ny undersøkelse som kobler traumer til MS-lignende sykdom hos mus.

Stresset musunger

Yee Ming Khaw og kollegaer fra University of Illinois har studert forsøksmus som er avlet slik at de har lett for å utvikle EAE, en sykdom som ligner på MS.

Forskerne satte opp en undersøkelse for å finne ut hvordan vonde opplevelser i barndommen påvirket sykdommen hos denne typen mus.

Khaw og kollegaene tok noen av musene vekk fra mora i flere dager mens de var små, og ga dem i tillegg injeksjoner av saltvann. Slik påførte de musungene både psykisk og fysisk stress.

Etterpå fulgte de med på om disse dyra oftere utviklet den MS-lignende sykdommen, sammenlignet med dyr som ikke hadde hatt slike vonde opplevelser.

Forandret kroppen

Resultatet viste at musene som hadde hatt vonde opplevelser lettere utviklet EAE. De fikk dessuten oftere langvarige lammelser og større skader på nervesystemet.

I tillegg hadde disse musene ofte liten effekt av beta-interferon, en av de mest brukte medisinene mot MS.

Forskerne knyttet forskjellene til fysiske endringer i kroppen til musene.

De vonde opplevelsene så ut til å føre til forandringer i visse deler av immunsystemet.

Kan forklare individuelle forskjeller

Flere tidligere studier har vist at alvorlig stress tidlig i livet kan gi forstyrrelser i kroppen, for eksempel i nervesystemet, immunsystemet eller tarmfloraen, skriver forskerne.

Da forskerne ga musene stoffer som motvirket endringene i immunsystemet, fikk dyra derimot igjen effekt av beta-interferon.

Disse resultatene bidra til å forklare de store forskjellene i sykdomsutviklinga hos ulike MS-pasienter, og gi innsikt i hvorfor medisinene virker ulikt fra person til person, tror forskerne.

Det er imidlertid verdt å huske at en studie på mus ikke kan si noe sikkert om hva som foregår i mennesker. Tidligere studier på vonde opplevelser og helse i mennesker, har pekt i ulike retninger.

Norsk studie viste ingen sammenheng med stress

Det finnes for eksempel studier som antyder at vonde opplevelser kan øke risikoen for flere typer autoimmune sykdommer. En undersøkelse fra 2017 viste for eksempel at mennesker med posttraumatisk stresslidelse hadde mye større risiko for å få sykdommen lupus.

Og i 2018 kom en studie som viste at mennesker med stresslidelser oftere fikk sykdommer som leddgikt, cøliaki og diabetes 1.

Men en norsk undersøkelse fra 2011 ingen sammenheng.

Forsker Trond Riise fra Universitetet i Bergen og kollegaene hans fant ingen kobling mellom alvorlig stress og økt risiko for å få MS, heller ikke blant de som rapporterte om fysisk eller seksuelt misbruk.

Referanse:

Y. M. Khaw, D. Majid, S. Oh, E. Kang & M. Inoue, Early-life-trauma triggers interferon-β resistance and neurodegeneration in a multiple sclerosis model via downregulated β1-adrenergic signaling, Nature Communications, januar 2021. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS