Sørg for at veden er godt tørket. Veden tørker best om våren – da er luftfuktigheten lav og tørkingen skjer raskt. Og husk at størrelsen på kubbene er viktig for tørkingen. (Foto: Colourbox)

Livet i fyringsveden

Hører du lyder fra veden du har stablet opp ved siden av peisen? Mange insekter kan ha fulgt med inn i huset.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedfyring blir stadig mer populært. Men noen synes det er ubehagelig at veden «lever».

Heldigvis er 99 prosent av artene som kan bli med inn, helt ufarlige for hus og innbo. Men noen få insekter bør du være oppmerksom på, advarer forskere. Et godt råd er å tørke veden bra før du bruker den.

Mange insektarter

Fersk ved er bolig for mange insektarter. Men felles for disse insektene er nettopp at de bare kan bruke ferskt virke.

Ufarlig: Løvtrebarkbukken er 10-15 mm lang og varierer i farge. Bor du i Sør-Norge og hører lyder fra veden inne, kan det være larvene til denne karen som tygger. Insektet legger ikke egg i bolighus og er derfor ikke et farlig skadedyr. (Foto: Naturhistorisk museum)

De har derfor ingen betydning som skadegjørere i hus og innbo, ifølge de tre forskerne Torstein Kvamme, Gunnar Wilhelmsen og Simen Gjølsjø hos Norsk institutt for
 skog og landskap i Ås, som nylig har skrevet en artikkel om krypene i siste nummer av Norsk Skogbruk.

Eksempler på slike arter er stor granbarkbille og flekket askebarkbille.

Ved som hugges, kappes og kløves om vinteren er mindre utsatt for å ha med seg insekter, enn sommerhugget virke. Det er den tørre vårvarmen som sørger for at vannmengden i vinterveden blir redusert – og at veden dermed blir mindre attraktiv for de artene som krever fersk og fuktig ved.

Ved som ligger ute

Ofte blir ved liggende i skogen en stund, før den kappes og kløves. Men dess lengre virket ligger ute, dess mer utsatt er det for insektangrep, forteller forskerne.

Barkbiller, trebukker, treveps og snutebiller er bare fire av et stort antall arter som trives i slikt nyhugd virke.

Men når virket har tørket en stund, er det færre insektarter som kan angripe den.

Vanligste arter i tørr ved er blåbukk og løvtrebarkbukk. Hører du lyder fra veden, kan det være larvene deres du hører at gnager.

Begge disse artene krever bark for å kunne leve i veden. Blåbukken er det vanligste insektet i nåletrær. Som navnet sier, lever løvtrebarkbukken under barken i ulike løvtreslag.

Borebiller i rivningsmaterialer

Farlig: Stripet borebille er 2,5-4,5 mm lang og brun av farve. Larven dens kan bli 5-7 mm lang, er krumbøyd og hvitaktig, med gult hode og tre par korte ben. Stripet borebille kan forekomme i treverk overalt inne i hus, i tak, vegger og møbler. Men den trives spesielt i kjellere og i takbjelker som har vært utsatt for fuktighet. Treverket kan bli nærmest pulverisert over tid. Husbukk og stripet borebille er de skadeinsektene vi bør se mest opp for i hus i Norge. (Foto: Naturhistorisk museum)

Mange fyrer også med rivningsmaterialer og bygningsrester.

Gamle rivningsmaterialer kan være problematisk. Gammelt bygningsvirke i fuktige områder – som kyststrøk – har ofte borebiller. Mest utsatt er virke fra hus som har stått tomme og fuktige.

Hører du det gnager i virke fra slike hus, kan det være larvene til borebillen som gnager.

Disse må du se opp for.

De tre vanligste borebillene som kan gjøre skade er råteborebille, myk borebille og ikke minst stripet borebille. Når borebiller er etablert i trevirke og forholdene ligger til rette, kan de gnage i generasjon etter generasjon, til virket er helt ødelagt.

Husbukken

Husbukken er en annen alvorlig skadegjører på trevirke i hus.

Kvamme, Wilhelmsen og Gjølsjø forteller at i Norge er husbukken begrenset til de varmeste områdene. Du finner den på Hvaler, langs Telemarkskysten, på Sørlandet og i fjordstrøkene på Vestlandet.

Forskerne fraråder å lagre ved med husbukk inne i hus og kjellere. Slikt virke bør brennes eller destrueres så fort som mulig.
 

Powered by Labrador CMS