Så snart det er mulig, trekker vi ut for å sole oss. Her er solbadere på Træna i Nordland.
Så snart det er mulig, trekker vi ut for å sole oss. Her er solbadere på Træna i Nordland.

Kan soling gi deg en opiumslignende godfølelse?

Nå lurer forskerne på om vitamin D-mangel kan gjøre folk mer sårbare for stoffmisbruk.

Det er i grunnen en underlig oppførsel:

Så snart forsommersola begynner å varme en smule, flekker vi av oss klærne og legger oss til grilling i solveggen.

Hvorfor gjør vi egentlig det?

Nyere forskning viser at i hvert fall deler av forklaringen kan handle om mer enn skjønnhetsidealer.

Lager lykkehormon

Tidligere studier har vist at UV-stråler ikke bare får huden til å lage D-vitaminer. De setter også i gang produksjon av endorfiner, et hormon som kjemisk minner om morfin, heroin og andre opioider.

Alle disse stoffene setter seg fast i visse mottakere – reseptorer – på celler i hjernen. Og det gir igjen en behagelig effekt: smerter dempes og du føler deg glad.

Dette betyr altså at den mildt euforiske følelsen du kan få av å være i sola, kan ha en helt fysisk forklaring.

Studier har faktisk antydet at folk kan utvikle en avhengighet av soling som minner svært mye om opiumsavhengighet, skriver Lajos V. Kemény fra Harvard Medical School og hans kollegaer, i det vitenskapelige tidsskriftet Science Advances.

Sug etter sol

Kemény og kollegaene spekulerer på om dette er en biologisk mekanisme som skal hindre at vi får vitamin-D-mangel.

Særlig langt mot nord kan det friste mest å beholde klærne på. Men for lite eksponering for UV-tråler kan føre til for liten produksjon av D-vitaminer, som i sin tur gir sykdom og dårlig helse.

Kanskje utviklet forfedrene våre en kroppslig belønning som fikk dem til å sole seg tross nordavind og gåsehud?

Kan det rett og slett være slik at D-vitaminmangel gir deg et sug etter endorfiner, som igjen øker lysten din til å legge deg i sola for å stille behovet?

I så fall kan det åpne for et interessant spørsmål: Kan det samme suget øke lysten til å stille det samme behovet med et opioid som heroin eller morfin?

Altså: Kan lave nivåer av vitamin D øke risikoen din for å misbruke opioider?

Vitamin D-mangel hang sammen med rusbruk

Kemény og co har nå gjort studier både med folk og dyr for å finne ut mer. Resultatene peker mot at D-vitaminer og avhengighet virkelig henger sammen.

Analyser av data fra mennesker viste for eksempel at de med vitamin D-mangel oftere brukte opioider. Og folk med opioidbrukslidelse led oftere av vitamin D-mangel enn andre.

Det er likevel viktig å huske at slike undersøkelser ikke kan avgjøre om det var vitaminmangelen som førte til mer rusbruk. Man kan for eksempel også tenke seg at de som brukte opioider sjeldnere var ute i sola.

Undersøkelser på dyr ga imidlertid flere hint.

Mangel ga kraftigere virkning

Et forsøk viste for eksempel at mus med vitamin D-mangel oftere fikk avhengighetsoppførsel, både i møte med UV-stråling og opioider.

Et annet eksperiment viste at mus med vitamin D-mangel opplevde en mye større smertedempende effekt av morfin enn mus uten mangel. Opioider hadde altså en kraftigere virkning i dissa dyra. Musene viste også mer tegn til abstinenser da morfinet ble stoppet.

I et siste forsøk viste forskerne at tilskudd av D-vitaminer kunne reversere dette. Da vitaminnivåene ble tilstrekkelig høye, ble også reaksjonen på opioider normal igjen hos musene.

Det trengs mer forskning før vi helt forstår disse mekanismene.

Men om resultatene fra denne studien holder stikk, kan det tenkes at mennesker med vitamin D-mangel har lettere for å utvikle avhengighet av opioider.

Det er også mulig at tilskudd av vitamin D kan senke risikoen for misbruk og avhengighet.

Referanse:

Lajos V. Kemény m.fl., Vitamin D deficiency exacerbates UV/endorphin and opioid addiction, Science Advances, juni 2021. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS