I en test svarte testosteronpåvirkede menn oftere og raskere feil. (Foto: Undrey / Shutterstock / NTB scanpix)

Testosteron hemmer menns evne til å reflektere

Kjønnshormonet får menn til å stole på magefølelsen.

Amerikansk forskning viser at testosteron forstyrrer menns dømmekraft. Hormonet gjør at de i stedet stoler på intuisjonen sin.

Det viser en studie som nettopp er publisert i tidsskriftet Psychological Science.

I studien ble 243 friske menn delt i to grupper. En gruppe fikk testosteron, de andre fikk narremedisin, placebo. Deretter ble de satt til å løse logiske oppgaver.

Flere feil

Mennene som fikk en dose testosteron, klarte seg langt dårligere.

De klarte i gjennomsnitt 20 prosent færre spørsmål. Dessuten kom de med feil svar raskere enn de som ikke fikk testosteron. Og de brukte lengre tid på de riktige svarene.

– Resultatet var tydelig. Vi vet fra tidligere studier at testosteron kan kobles til aggresjon og manglende impulskontroll, men her viser vi for første gang at testosteron har direkte effekt på evnen til å reflektere, sier Amos Nadler, som er førsteamanuensis ved Ivey Business School i Canada.

Han er en av forskerne bak studien.

Øker selvtilliten

Ifølge forskerne kan effekten henge sammen med at testosteron øker selvtilliten. Hvis du har mer selvtillit, er du mindre tilbøyelig til å tvile på den første innskytelsen er korrekt.

– Testosteron kan være en ulempe hvis du skal gjøre et komplisert valg, hvor det er veldig viktig at du velger riktig, sier Nadler.

– Men det kan være nyttig i situasjoner der du trenger handlekraft og selvtillit. Det kan for eksempel være på sjekkemarkedet, aksjemarkedet eller idrettsbanen. 

Reduserer aktiviteten i pannelappen

Forskerne skriver at studien styrker kunnskapen om hvordan testosteron påvirker hjernen.

Evnen til å stoppe opp og reflektere er forbundet med områder i pannelappen - eller på fagspråket den prefrontale cortex. Det er i samme delen av hjernen som testosteronet binder seg.

– Flere studier har vist at mer testosteron fører til mindre aktivitet i de områdene som har å gjøre med refleksjonsevnen vår, sier Nadler.

Han har også en evolusjonær forklaring på fenomenet.

– Vi vet at testosteron får menn til å reprodusere seg og bekjempe motstandere. Hvis man tenker for mye – for eksempel på de langsiktige konsekvensene av å oppdra et barn eller tape en slåsskamp – kan det minske lysten til å forfølge målene, sier Nadler.

Forsker: Et spennende resultat

Noen eldre menn tar testosteron fordi de opplever redusert sexlyst. Men de bør kjenne til mulige bivirkninger, ifølge eksperter. (Foto: GagliardiImages / Shutterstock / NTB scanpix)

Kamilla Miskowiak, som er professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, har lest studien.

– Det er et veldig spennende resultat, og funnet er robust siden studien er randomisert, dobbeltblind og har mange deltakere, sier hun.

– Men det er viktig å poengtere at studien viser en veldig spesifikk effekt på abstrakt refleksjonsevne og ikke på andre kognitive funksjoner som ble observert i studien. Vi kan ikke konkludere med at testosteron har en effekt på annet enn refleksjonsevnen. 

Miskowiak stusser også over at forskerne skriver at de har utsatt deltakerne i forsøket for syv forskjellige tester, men bare rapporterer resultatene fra den ene.

– Vi kan ikke se hvilke andre tester de har foretatt. Det er merkelig og kan bety at de andre resultatene har vært negative. Men resultatet fra refleksjonstesten er likevel markant, sier hun.

Ifølge Amos Nadler har de også undersøkt risikovillighet, forbrukerpreferanser, empati og ærlighet, men at de resultatene ikke er publisert.

Gir testosteron dårligere språk?

Andre studier har vist at testosteron kan påvirke andre mentale funksjoner.

En studie fra 2015 viste at testosteronbehandling endret strukturen i hjernen til transkjønnede. Forskerne hjerneskannet 18 kvinner før og etter en testosteronbehandling. Etter fire uker på testosteron hadde deltakernes hjernestruktur endret seg i områder som har med språk å gjøre. Det var mindre av den såkalte grå substansen i disse regionene. Til gjengjeld var det mer av den hvite substansen.

En av de forskerne som sto bak denne studien, Andreas Hahn fra Medical University of Vienna, uttalte den gang i en pressemelding:

– Det har lenge være kjent at høyere nivåer av testosteron henger sammen med mindre ordforråd hos barn, og at transseksuelles evne til å finne ord synker etter en testosteronbehandling. Det stemmer godt med funnene våre av mindre grå substans i disse områdene av hjernen. 

Uvisst om testosteron påvirker kvinners refleksjonsevne

Kvinner produserer også testosteron, men mye mindre enn menn. Forskerne vet ikke om testosteron har en lignende effekt på kvinners evne til refleksjon.

Testosteron har vist seg å kunne forverre kvinners empati. For eksempel ble de dårligere til å tolke ansiktsuttrykk hos andre. (Foto: Kotin / Shutterstock / NTB scanpix)

– Vi har ikke testet kvinner, men de produserer mye mindre testosteron og har færre mottakere i hjernen, sier Nadler.

Ifølge Miskowiak har andre studier vist at testosteron kan påvirke kvinners tankeevner på andre måter.

– For eksempel viste en studie at en dose testosteron gjør at kvinner ble dårligere til å tolke andre menneskers ansiktsuttrykk.

– En annen studie, som testet både kvinner og menn, viste at pasienter med sosial angst kan ha glede av testosteron, for det reduserte tendensen til å unnvike øyenkontakt, sier hun.

Bra med tilskudd av testosteron?

En god del eldre menn tar testosterontilskudd mot ulike alderdomstegn, for eksempel manglende sexlyst.

Colin Camerer, som er medforfatter av den amerikanske studien og professor ved California Institute of Technology, mener resultatene bør føre til mer skepsis mot slike tilskudd.

– Menn som tar testosteron for å øke sexlysten, bør vurdere hva det kan medføre andre negative effekter, sier han.

Ifølge Kamilla Miskowiak er det forskjell mellom menn med et normalt testosteronnivå og menn med et lavt nivå.

– Forskningen peker i forskjellige retninger, men det er mulig at testosteron har en positiv effekt på kognitive funksjoner hos eldre menn med naturlig lave nivåer. Men for friske menn er det nok en dårlig idé å ta tilskudd, sier hun.

Referanser:

G. Nave mfl: «Single-Dose Testosterone Administration Impairs Cognitive Reflection in Men», Psychological Science (2017), doi: 10.1177/0956797617709592 Sammendrag

A. Hahn mfl: «Testosterone affects language areas of the adult human brain», Human Brain Mapping (2016), doi: 10.1002/hbm. 23133

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS