En notis fra Høgskolen i Molde - les mer.

Tomme auditorier. Digital undervisning og hjemmeeksamen skal få studentene i Molde gjennom studiene på normert tid.

Alt legges om for at studentene i Molde skal lykkes

Høgskolen i Molde er satt i kriseberedskap for å håndtere de utfordringene koronaviruset medfører. Nye digitale undervisningsformer og utstrakt bruk av hjemmeeksamen skal få studentene gjennom studiene på normert tid. Samtidig pågår planleggingen av høstens studiestart for fullt.

Studentene er viktigst

– Nå gjelder det å få studentene gjennom studiene på normert tid, forteller rektor Steinar Kristoffersen. Alle ansatte på HiMolde gjør sitt ytterste for at studentene våre skal lykkes.

– Jeg er glad og stolt over å se at alle ansatte og studenter har håndtert situasjonen etter beste evne. Det viktigste for oss nå er at studentene får gjennomført eksamen og får bestått fagene sine.

Undervisning på nett

Skoleområdet er stengt for studenter, men undervisningen drives videre på nye plattformer og møteplasser.

HiMolde har lenge vært en pioner på bruk av videooverførte forelesninger. Gjennom nettsiden HiMoldeX og tjenester som Mediasite har både administrasjon og de faglige fått øvd seg på dette i mange år. Dette gir oss et godt utgangspunkt nå når koronaviruset har tvunget hele utdanningssektoren på nett.

Emner blir nå tatt opp på video og lagt ut på nett og mange gir forelesninger og veileder studentene ved bruk av verkøy som for eksempel Zoom, Skype eller Teams.

Usikkert arbeidsmarked gir stor studieinteresse

Mange bransjer opplever stor usikkerhet og mange arbeidstakere har fått permitteringsvarsel.

– Det er i slike tider det er viktig å satse på utdanning, sier informasjonssjef Jens Petter Straumsheim og mener at det er fornuftig å investere i ny kompetanse i nedgangstider.

Ett av fagmiljøene som satser på nye studier er logistikkmiljøet ved HiMolde. Fra høsten tilbyr de et svært så aktuelt masterprogram innen helselogistikk og digitale systemer.

– Studiet er utviklet for å løse mange sentrale utfordringer som helsevesenet har, innen pasient- og informasjonsflyt, sier studieleder Berit Irene Helgheim, ved Avdeling for logistikk.

Logistikkunnskaper i helse- og sosialsektoren er med på å gi økt kunnskap og forståelse for pasient og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden. Det vil si fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen.

Logistikk og digitalisering henger nøye sammen og en kombinasjon av de gjør at helsetjenestene kan bidra til bedre, mer effektive og sikrere løsninger.

Administrasjonen på høygir - hjemmefra

Selv om mesteparten av administrasjonen er på hjemmekontor, drives HiMolde ufortrødent videre. I studieadministrasjonen planlegges vårens eksamener for fullt i en tid da eksamenene i hovedsak skal foregå som hjemmeeksamen.

Styret ved HiMolde har nylig hastevedtatt endringer i eksamensforskriften for at det skal kunne gjennomføres alternative eksamener til våren.

- Her på Høgskolen i Molde har vi fullt fokus på opptaket til høstens studier, selv om studiehverdagen nok blir en annen enn det vi har vært vant til. Vi kommer i større grad til å benytte oss av nettstøttet undervisning og veiledning, og eksamensformene vil også bli mer varierte, avslutter Straumsheim.

Les hele saken på hjemmesidene til Høgskolen i Molde

Powered by Labrador CMS