Høye doser B-vitamin kan være skadelig

Høye doser av B-vitaminer forebygger ikke tilbakefall hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt eller slag. Slik behandling kan tvert imot være skadelig, viser en stor norsk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"B-vitaminer forhindrer ikke tilbakefall hos personer som har hatt hjerteinfarkt eller slag. Slik behandling kan tvert imot gjøre mer skade enn nytte, viser NORVIT-studien."

De overraskende forskningsfunnene ble mandag presentert på den europeiske hjertekongressen i Stockholm i dag.

Den norske vitaminstudien (NORVIT), ledet fra Universitetet i Tromsø, er den første som har undersøkt om tilskudd med høye doser av B-vitaminer beskytter mot hjerteinfarkt og slag. NORVIT er den største behandlingsstudien som noen gang er gjennomført i Norge og har pågått i tre år.

Hypotesen var at inntak av B-vitamin ville redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt eller slag hos pasientene. Forskerne fant derimot at tilbakefallene var størst blant dem som fikk den største dosen B-vitamin.

Kan være skadelig

I alt ble 3749 pasienter som nylig hadde hatt hjerteinfarkt rekruttert fra 35 norske sykehus. De ble tilfeldig fordelt i fire grupper som daglig enten tok 0.8 mg folsyre (et B-vitamin), 40 mg vitamin B-6, både 0.8 mg folsyre og 40 mg vitamin B-6, eller en uvirksom pille (placebo).

Resultatet viser at høye doser B-vitamin ikke beskytter pasientene, men kan tvert imot være skadelig. Mens forekomsten av nye tilfeller av hjerteinfarkt eller slag økte litt hos de som tok folsyre alene eller vitamin B-6 alene, økte den derimot med hele 20 prosent hos de som tok både folsyre og vitamin B-6.

Ingen av gruppene hadde noen gunstig effekt av B-vitamininntaket.

- Resultatene av NORVIT-studien er viktige fordi de forteller leger og pasienter at inntak av høye doser av B-vitaminer ikke vil kunne forebygge hjerte- og karsykdommer. B-vitaminer bør kun forskrives til pasienter som har B-vitamin mangel, forteller professor II ved Universitetet i Tromsø og prosjektleder for NORVIT, Kaare Harald Bønaa.

Ventet ikke dette resultatet

At B-vitaminer har en negativ effekt for denne pasientgruppen kommer som en overraskelse på hjertespesialister og forskere.

Årsaken er at tidligere har enkelte studier antydet at folsyre og vitamin B-6 kunne beskytte mot hjerte- og karsykdommer. Forskere har trodd at den gunstige effekten skyldtes disse B-vitaminenes evne til å senke blodnivået av en aminosyre som heter homocystein. Man har antatt at høyt nivå av homocystein spiller en rolle for utvikling av hjerteinfarkt og slag.

Noen leger fant til og med resultatene av tidligere studier så overbevisende at de begynte å behandle hjertepasienter med B-vitaminer for å senke homocystein-nivået.

Må finne bedre behandlingsmetoder

Hjerteinfarkt og slag er hyppigste årsak til alvorlig sykdom og død i de fleste land, og internasjonalt har det derfor pågått intens forskning på dette de siste 15 årene. Norske forskere er i den internasjonale forskningsfronten i dette feltet, og resultatene av NORVIT er derfor imøtesett med spenning.

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall og mange pasienter må årlig bruke medisiner for tusenvis av kroner. Mange medisiner har dessuten bivirkninger. Håpet har derfor vært å finne en behandlingsmåte som både er rimeligere og bedre for pasientene.

- Hver tredje pasient som har hatt hjerteinfarkt, får et nytt hjerteinfarkt eller hjerneslag i løpet av tre år etter det første hjerteinfarktet, selv om de får den beste behandling vi i dag har.

- Det er derfor behov for bedre behandlingsmetoder, men NORVIT viste at behandling med B-vitaminer ikke er veien å gå, forteller Knut Rasmussen, professor ved Universitetet i Tromsø og formann i styringsgruppen for NORVIT.

NORVIT

NORVIT er den største behandlingsstudien som noen gang er gjennomført i Norge

Det er den største firma-uavhengige norske behandlingsstudie som noen gang er gjennomført. Finansieringen skjer i sin helhet uten hjelp fra legemiddelindustrien.

Studien er utført av forskere ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen og leger og sykepleiere ved 35 norske sykehus.

NORVIT er finansiert av Norges forskningsråd, stiftelsen Helse og Rehabilitering, Nasjonalforeningen - det norske råd for hjerte- og karsykdommer, Universitetet i Tromsø, Røde Kors, Helse Nord og ved private gaver.

Powered by Labrador CMS