Ifølge en studie kan mye grått hår være et tegn på at man er mer utsatt for hjerte-karlidelser enn andre menn på samme alder. (Foto: NTB/Scanpix)

Er de med grått hår mer utsatt for hjertesykdom?

Ny studie viser at grått hår hos menn kan være koblet til økt risiko for hjertesykdom. Men norsk forsker er skeptisk.

Slik ble studien gjort

Studien observerte 545 voksne menn som gjennomgikk CT-scanning for å finne tegn på hjerte-karsykdom. Pasientene ble delt inn i undergrupper etter mengden grått hår,

De ble delt inn i fem grupper etter mengden grått hår; bare svart hår, mer svart enn hvitt, like mye svart som hvitt, mer hvitt enn svart og bare hvitt hår. Alle pasientene ble vurdert av to observatører som var uavhengig av hverandre.

Så ble mennene delt inn i to grupper avhengig av om de faktisk hadde eller ikke hadde hjerte-karlidelser.

Data om helsetilstanden inkluderte vanlige risikofaktorer for hjertesykdommer, som høyt blodtrykk, diabetes, røyking, og høyt innhold av kolesterol i blodet.

Aldring er en uunngåelig risikofaktor for hjertesykdom, det viser statistikken. Noen holder seg unge lenge, mens andre på samme alder får tidlig grått hår og rynker. Så er spørsmålet: Kan utseendet si noe om innvendig helsetilstand? Hittil har lite tydet på det.

Men nylig kom en studie som kan ha satt flere grå hår i hodet på menn med gråsjatteringer i håret. Studien er blitt omtalt ganske så ukritisk i en rekke utenlandske helsemedier.

Forskerne ville undersøke om grått hår kan gi en pekepinn om økt hjerterisiko. Studien viser at det er en mulig sammenheng. Den ble nylig presentert på en konferanse for European Society of Cardiology.

Hvithårede hadde høyere risiko

Forskerne delte pasienter som var mistenkt for å ha hjerte-karsykdom inn i grupper etter hårfarge. Mennene som hadde mye hvitt i håret hadde også økt risiko for hjerte- karsykdommer, uavhengig av hvor gamle de var, ifølge forskerne.

Av deltakerne som fikk påvist hjerte-karlidelse, var det en betydelig større andel som hadde mer hvitt hår enn blant de som ikke var syke.

Analysen viste at både alder, andel hvitt hår, høyt blodtrykk og høyt kolesterol var uavhengige tegn på hjerte-karsykdom. Men hos personer med mye hvitt hår var risikoen økt, uavhengig av biologisk alder.

Dårlig nytt for dem som oppdaget sine første grå hår allerede tidlig i tyveårene, altså.

Dansk studie fant ikke sammenheng

Kan dette virkelig stemme? Forskning.no spurte seniorforsker Grace Margrethe Egeland ved Folkehelseinstituttet. Hun er ekspert på kroniske sykdommer som hjerte-karsykdommer, og i tillegg professor ved Universitetet i Bergen 

– Vi anser vanligvis studier som går over lengre tid med de samme deltakerne som mer verdifulle enn tversnittsstudier, påpeker hun til forskning.no.

Metoden som er brukt i Kairo-studien, har den svakheten at hjertesykdommen kan ha kommet først, og de grå hårene etterpå, forklarer hun. 

Forskerne fant at de som hadde arcus senilis, som er en ring rundt pupillen, hadde økt dødelighet i forhold til andre. (Foto: The free dictionary)

Hun viser til en større studie fra Danmark, hvor forskerne også så etter en kobling mellom synlige tegn på tidlig aldring og hjertesykdom, der 20 000 menn og kvinner deltok.

Etter 16 år var nesten 4000 av dem døde. 

Konklusjonen var at mengden grått hår, skallethet og ansiktsrynker ikke kan forutsi hvem som kommer til å dø tidligere enn andre. 

– Denne studien vil nok være mer overførbar til norske forhold, siden dansker ligner nordmenn genetisk, tilføyer Egeland. Studien er fra 1998.

Forskerne fant bare økt risiko for å dø tidlig blant dem som hadde arcus senilis. Det er et syndrom hvor man får en hvit, grå eller blå ring rundt regnbuehinnen.

Noen syndromer gir riktignok både tidlig grått hår og hjertesykdommer, som Werner Syndrom, men dette er svært sjeldent. 

Sprikende funn

Den danske Copenhagen City Heart Study ble gjennomført nettopp fordi forskere hadde sett at menn som så eldre ut enn sine jevnaldrende hadde en betydelig høyere risiko for hjerteinfarkt.

Allerede i 1980-årene kom de første studiene som pekte på tidlig gråning av håret som en risikofaktor for hjerte-karsykdom. Det forteller Gregg Fonarow er professor i cardiologi ved Universitetet i California, Los Angeles, til nettavisen Health Day.

– Siden da har noen studier vist en slik sammenheng, mens andre studier ikke har funnet noen slik kobling, sier han.  

Mye felles

Men Irini Samuel, som er kardiolog ved Universitetet i Kairo, og som ledet den nye studien, står fast på sitt. Hun mener at endringer i hud og hår kan være tegn på økt risiko for hjertesykdom.

– Arteriosklerose og gråning av håret oppstår gjennom lignende biologiske prosesser, og forekomsten av begge deler øker med alderen, sier Samuel.

Grått hår og arteriosklerose har lignende mekanismer til felles, som hemmet DNA-reparasjon, oksidativt stress, betennelser, hormonendringer og biologisk aldring av funksjonen i cellene, legger hun til.

Kvinner var ikke med

Tidlig gråning av hår kan vitne om en høyere biologisk alder uavhengig av fødselsdato, mener Samuel.

Forskeren mener de som blir tidlig veldig grå i håret, eller av andre grunner tror de er mer utsatt for hjertesykdom, bør være føre var, sjekke helsen jevnlig og eventuelt bruke forebyggende behandling.

Men forskeren understreker at mer forskning er nødvendig for å finne ut om det er en genetisk fellesnevner. Det bør også undersøkes om det er miljømessige faktorer som gjør at håret blir raskere hvitt hos noen, og som eventuelt kan unngås.

Kvinner var ikke med i denne studien, fordi så mange kvinner farger håret.

Powered by Labrador CMS