Lenge har forskere trodd at temperaturen oppe i hodet var rundt 37 grader, som i resten av kroppen.

Hjernen vår kan bli over 40 grader varm

For første gang har forskere funnet temperaturen i hjernen hos friske mennesker.

I en ny britisk studie påviser forskerne at temperaturen i en normal menneskehjerne varierer mye mer enn vi var klar over.

Fram til nå har forskerne tenkt seg at temperaturen i hjernen hos en frisk person varierte lite og lå på rundt 37 grader, akkurat som i resten av kroppen.

Den nye britiske studien på 20 kvinner og 20 menn i alderen 20-40 år viser i stedet at den gjennomsnittlige temperaturen i hjernen vår er på 38,5 grader. I tillegg svinger hjernens temperatur en god del gjennom et døgn.

Varmest hos kvinner

Særlig hos kvinner kan det bli ganske varmt i toppen på dagtid.

Dypt inne i kvinnehjerner målte forskerne over 40 grader.

­– For meg er det mest overraskende funnet i denne studien at hjernen hos friske personer kan komme opp i temperaturer vi ville ha diagnostisert som feber andre steder i kroppen, sier forskeren John O’Neill i en pressemelding fra det britiske forskningsrådet.

Ny undersøkelsesmetode

Tidligere studier av temperaturen i menneskehjerner har basert seg på pasienter lagt inn på intensivavdelinger ved sykehus med hjerneskader.

O’Neill forteller at når man tidligere har målt høye temperaturer i hjernen til personer med hjerneskader, så gikk man ut fra at temperaturen var så høy på grunn av skadene. Nå vet vi altså at slike høye temperaturer er det normale.

I den nye studien har forskerne brukt det som kalles magnetisk resonansspektroskopi (MRS). MRS gjør det mulig å hente ut informasjon fra hjernen, uten å måtte gå fysisk inn i hjernen. MRS har sånn for første gang satt forskerne i stand til å måle hjernetemperaturen hos friske personer.

Forskerne ved Cambridge-universitetet i Storbritannia har i tillegg blitt i stand til å lage kart som viser temperaturen på ulike steder inne i hjernen til en person.

Denne figuren fra studien viser hvordan temperaturen endres i hjernen hos en kvinne (øverst) og en mann (nederst) fra morgen til ettermiddag og kveld. Varmest er hjernen hos kvinnen på dagtid. Kaldest er den hos mannen på kveldstid.

2 grader varmere enn under tunga

I studien konkluderer forskerne med at den gjennomsnittlige temperaturen i hjernen er 2 grader varmere enn den temperaturen du finner om du stikker et termometer under tunga.

Kvinnehjernene i studien var i gjennomsnitt 0,4 grader varmere enn mannehjernene. Men dette tror forskerne kan ha sammenheng med at flertallet av kvinnene som deltok i studien, ble målt etter at de hadde hatt eggløsning.

Forskerne fant at de eldste kvinnene i studien hadde varmere hjerner enn de yngste. Dypt inne hjernen var denne forskjellen på 0,6 grader.

Dette siste funnet får forskerne til å foreslå at hjernens evne til å kjøle seg ned svekkes med økende alder.

Det kan bli ganske varmt i toppen i løpet av dagen. Men hjernen vår kjøles ned før vi skal legge oss om kvelden, fant forskerne.

Pasienter med hjerneskader

Studien som er publisert i tidsskriftet Brain, har også tatt for seg data fra pasienter med alvorlige hjerneskader, blant annet i Norge.

Slik fant forskerne en sterk sammenheng mellom variasjoner i hjernetemperatur gjennom døgnet og sjansen for at en pasient overlever en alvorlig hjerneskade.

Dette er ny kunnskap som kanskje kan brukes i behandlingen av denne gruppen pasienter.

Referanse:

Nina M Rzechorzek m.fl: «A daily temperature rhythm in the human brain predicts survival after brain injury», Brain, 13. juni 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS