Forskerne mener funnene deres er overraskende, da jenter med autismespekterlidelser ofte har sterkere sosiale evner enn gutter. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix)

Jenter med autisme klarte seg dårligere i hverdagen enn gutter

Selv om de er bedre til å kommunisere og hadde sterkere sosiale evner.

Hva er autisme?

Autismespekterforstyrrelser er en type utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd.

Symptomene ved autismespekterforstyrrelse varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner.

Den store variasjonen i symptombilde gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Jenter på autismespekteret klarer seg dårligere i hverdagen enn gutter, det er konklusjonen i en studie som er publisert i tidsskriftet Autism Research.

Forskerne ba foreldrene til jenter og gutter med autismespekterforstyrrelser vurdere hvor godt barna taklet hverdagen. De ble vurdert etter hvor enkelt det var for dem å lage en plan for hvordan man skulle løse en hverdagslig oppgave, som å dra på butikken eller besøke en venn.

Men det holdt ikke bare å være en god planlegger. De ble også bedt om å forklare hvor flinke barna var til få på plass det de trengte for å få planen til å fungere og sette den ut i livet.

– Målet vårt var å se på evner man trenger i den virkelige verden, ikke bare oppførselen som vi bruker for å gi diagnoser. På den måten kan vi forstå hvordan folk klarer seg i dagliglivet, sier Allison Ratto i en pressemelding. Hun er en av forskerne bak autismestudiene, som så på livene til 79 jenter og 158 gutter mellom alderne 7 til 18 år. 

De vurderte også hvor gode barna og tenåringene var til å møte situasjoner som ikke er lite lett å planlegge, som å stå opp om morgenen, kle på seg eller drive med småsnakk. 

Overraskende at jenter klarer seg dårligere

Resultatet viser at jenter på autismespekteret ikke klarte seg like godt gjennom hverdagen som det gutter gjorde. Ratto mener dette er overraskende, da kvinner med autisme oftere klarer seg bedre når forskere tester hvor flinke de er til å kommunisere og kartlegger de sosiale evnene deres.

– Det er naturlig å anta at disse evnene ville hjulpet dem til å fungere mer effektivt i verden, men vi fant at dette ikke alltid var tilfellet, sier Ratto.

Forskerne sammenlignet bare grupper som hadde lignende grader av autisme, intelligens og ADHD-symptomer. Resultatene ble også justert for alder. Men forskerne er tydelig på at foreldrene kanskje stiller sterkere krav til jenter med autisme. Det kan også være at jentene har sterkere lidelser enn guttene, uten at foreldrene er klar over det.

–  Her er det viktig å huske på at det ofte skal mer til å få diagnose som jente, enn det gjør som gutt, sier Maj-Britt Posserud, professor ved Universitetet i Bergen, og lege og forsker ved Haukeland universitetssykehus og Uni Helse i Bergen. Hun har ikke lest studien, men har behandlet mennesker med ADHD og autismespekterlidelser i over ti år. 

– Det gjør det mulig at noen av jentene som blir fanget opp i studien har større vansker enn guttene, selv om det kan virke som om de fungerer likt, forklarer forskeren.

Mener autismebehandling er for rettet mot gutter

Forskerne bak den nye autismestudien mener at resultatene viser at behandlingsoppleggene for barn med autisme, i for stor grad er rettet mot gutter.

– Vi vet mye om hvordan vi finner tegn, symptomer og behandlinger for autisme hos menn, men vi vet veldig lite om de unike aspektene av autisme som kan oppstå hos kvinner, sier Lauren Kenworthy, en av de andre forskerne bak studien. 

Samlet sett slår forskningen fast at autismespekterlidelser rammer menn oftere enn de gjør kvinner. Men til dels kan det være at det er fordi jentene ikke er like lett å fange opp som guttene

– Vi har hatt en hypotese om at vi ikke ser jentene med autisme, og den har vi fremdeles. Men det er blitt veldig mye bedre bare på de siste ti årene, forklarer Maj-Britt Posserud.

Antakelsen er at det finnes fire gutter med en autismespekterlidelse for hver jente. Denne blir mindre hvis man ikke bare teller, men også undersøker det som ligger bak tallene ved hjelp av spørreundersøkelser og lignende. Da viser det seg at det er omtrent tre gutter for hver jente. 

– Konklusjonen er nok at det er en stor og reell kjønnsforskjell, men at den kanskje ikke er like stor som vi trodde før, sier Posserud. 

Mer subtilt hos jentene

Posserud er enig i at den vanligste måten å tenke på autisme på, er knyttet til hvordan lidelsen slår ut hos gutter. 

–  Både fagpersoner, lærere og foreldre har et bilde i hodet av hvordan et barn med autisme eller asperger ser ut. Den er nok modellert etter den mannlige prototypen, og da er det den som blir lettest å kjenne igjen, forklarer Posserud. 

For mange er det mer naturlig å tenke på autismespekterlidelsene hvis barnet kan alle togtidene mellom Bergen og Oslo på rams. Hos jenter kan det ofte være vanskeligere å se. Der kan det være snakk om en besettelse med en TV-serie, eller en oversikt over fødselsdatoene til alle i slekten.

– Hos jenter kan lidelsene være litt mer subtile. Kanskje er ikke tonefallet like monotont, eller så virker ikke det de er opptatt av like ekstremt som det gjør hos gutter. Men det er store individuelle forskjeller her, sier forskeren. 

Posserud forteller at hun har behandlet jenter som hadde rukket å komme godt inn i tenårene før de fikk diagnosen. Disse jentene får ofte kontakt med helsevesenet på grunn av andre lidelser, som angst og depresjoner. 

– De føler seg annerledes. Kanskje forstår de ikke hva som foregår eller føler seg veldig forvirret i sosiale situasjoner. De kan få en del sosial angst, fordi de ikke vet hva som forventes av dem. Men så er det ingen som har tenkt autisme, sier Posserud. 

Referanse:

Emily I. White mfl. Sex differences in parent-reported executive functioning and adaptive behavior in children and young adults with autism spectrum disorder. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.1811/full  Autism Research, 2017. DOI: 10.1002/aur.1811

Powered by Labrador CMS