Forskningen viser at smertepasientene hadde vesentlig høyere nivåer av proteinet TSPO i deler av hjernen som har å gjøre med nettopp smerte. Figuren viser et gjennomsnitt av nivåene av proteinet (orange) i hjernene til smertepasienter (til venstre) og friske. (Illustrasjon: Marco Loggia, PhD, Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital)

Så ryggsmertene i pasientenes hjerne

Mennesker med ryggsmerter har tegn på betennelse i deler av hjernen, mener forskere.

Mange mennesker sliter med smerter. Ifølge Folkehelseinstituttet rammes faktisk rundt 30 prosent av den voksne befolkningen av ulike typer kroniske smerter, og dette er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet i landet vårt.

Men smertene er vanskelig å måle. Likevel har noen nyere undersøkelser vist at det er mulig å finne forskjeller i hjernen til mennesker med smerter og friske folk.

Og nå kommer altså et nytt tilskudd til slik smerteforskning. En gruppe forskere fra Massachusetts General Hospital har skannet hjernene til 10 ryggsmertepasienter og ni mennesker uten vondt.

Resultatene var såpass klare at forskerne kunne si hvem som hadde smerter bare ved å se på bildene.

Koblet til betennelse

Teamet hadde brukt en ny teknikk hvor de kunne registrere nivåene av proteinet TSPO i hjernen. Det viste seg at smertepasientene hadde vesentlig høyere nivåer av proteinet i deler av hjernen som har å gjøre med nettopp smerte.

Tidligere undersøkelser har vist at dette proteinet er koblet til inflammasjon – betennelse – i noen av hjernens såkalte gliaceller. Over halvparten av cellene i hjernen er gliaceller, men de er mye mindre utforsket enn hjernens nerveceller, nevronene.

Forskning på dyr har koblet aktivering av disse cellene til smerter, men dette er første gang fenomenet er sett hos folk, skriver forskerne.

Og dersom det stemmer at kronisk smerte henger sammen med betennelse i visse typer gliaceller, kan de kanskje bli et nytt mål for behandling, spekulerer teamet.

Kanskje er det også mulig å bruke den nye kunnskapen til å utvikle redskaper for å bestemme og måle smertelidelser.  

Kan roe ned reaksjonen

Men det må gjøres flere og større undersøkelser før vi kan si noe sikkert om koblinga mellom smerte og proteinet TSPO.

Er det for eksempel bare koblet til ryggsmerter, eller også andre former for kronisk smerte?

Et annet spørsmål er hva proteinet faktisk gjør, der inne i hjernen.

Undersøkelsen viste for eksempel at pasientene med mest TSPO faktisk hadde de mildeste smertene. Forskerne tror dette kan skyldes at proteinet ikke i seg selv lager betennelsen, men i stedet er involvert i å roe reaksjonen ned i etterkant.  

Referanse:

Marco L. Loggia m. fl., Evidence for brain glial activation in chronic pain patients, Brain, 15. januar 2015. Sammendrag. http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/08/brain.awu377 

Powered by Labrador CMS