Mobilstråling gir ADHD-symptomer

Nye forsøk på gravide mus viser at fostre som utsettes for mobilstråling, senere utvikler symptomer som minner om ADHD.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

- Dette er en første eksperimentell dokumentasjon på at eksponering i mors liv for strålefrekvenser fra mobiltelefoner, faktisk påvirker atferd på et senere stadium.

Det uttaler professor Hugh S. Taylor i en pressemelding.

- Vi har vist at atferdsproblemer hos mus, som minner om ADHD, er forårsaket av mobilstrålingen, sier professoren.

Forskere fra Yale University, USA, står bak studien.

Den er publisert i Scientific Reports, et tidsskrift som utgis av Nature Publishing Group

Hyperaktive, og dårligere minne

Resultatene viser blant annet at avkom som ble utsatt for mobilstråling på forsterstadiet, ble hyperaktive i voksen alder, og hadde dårligere hukommelse.

Taylor mener atferdsendringen kan tilskrives en endring i utviklingen av nerveceller i hjerneområdet prefrontal cortex.

Han spekulerer også på en mulig overføringsverdi til mennesker:

- Økningen i atferdsforstyrrelser hos barn kan delvis skyldes at barnet i fosterstadiet ble utsatt for mobilstråling over tid, ifølge Taylor.

Tar forbehold

Kollega og førsteforfatter på studien Tamir Aldad påpeker at svangerskap hos mus kun varer i 19 dager.

Samtidig er også hjernen deres er mye mindre utviklet ved fødselen enn hos mennesker.

Blant annet derfor er det nødvendig å finne ut mer, for å eventuelt kunne fastslå om  risikoen som ses hos rottene, også kan gjelde for mennesker.

Mobil over bur

Forskerne eksponerte gravide mus for en mobil som de hengte i taket over buret.

De dempet lyden, men i løpet av de forsøk og tester som ble gjennomført, var telefonen også i samtalemodus. En kontrollgruppe levde under samme forhold, men uten mobilen.

Professor Taylor er også påpasselig med å understreke at mer forskning trengs for på øke forståelsen av mekanismene bak denne typen funn.

Blant annet for å kunne fastslå om det finnes en grense for hva som er trygg mobilbruk for gravide.

- Uansett er det grunn til å begrense bruken, mener han.

Referanse:

Fetal Radiofrequency Radiation Exposure From 800-1900 Mhz-Rated Cellular Telephones Affects Neurodevelopment and Behavior in Mice. Tamir S. Aldad, Geliang Gan, Xiao-Bing Gao og Hugh S. Taylor. Scientific Reports 2:312, DOI:10.1038/srep00312

Powered by Labrador CMS