Biologisk klokke kan gi alkoholproblemer

Feil i vår biologiske klokke kan gi oss konstant jetlag. Noen drukner problemet i alkohol.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

New Scientist melder om en ny undersøkelse fra Urs Albrecht og hans team ved Universitetet i Freiburg i Sveits.

De studerte muterte mus med defekter i et gen som kalles Per2. Per2 er et nøkkelgen for å stabilisere og opprettholde vår 24-timers kroppsrytme - den såkalte biologiske klokka.

Hos slike muterte mus ble en del av hjernen, som heter hypothalamus, oversvømmet av glutamat. Det er nettopp hypothalamus som styrer vår biologiske klokke, og Albrecht lurte på om denne overdosen med glutamat på noe vis stimulerte behovet for alkohol.

Glutamat virker som en såkalt nevrotransmittor i hjernen. Det vil si at glutamat er et av stoffene hjernecellene bruker for å sende hverandre signaler.

Forvirrede mus drakk som svin

Det viste seg at muterte mus drakk tre ganger så mye alkohol da de fikk anledning til det i forhold til mus som ikke hadde denne defekten.

Albrecht gikk videre og ga de drikkfeldige musene et legemiddel som er kjent for å dempe glutamatnivået, nemlig acamprosate. Acamprosate brukes for å behandle alkoholisme, men virker bare på mellom ti og 20 prosent av pasientene.

Etter å ha fått acamprosate drakk disse musene plutselig mindre alkohol enn helt friske mus.

Defekter i Per2 kan gi alkoholproblemer

Michael Soyka var medlem av Albrechts team. Han undersøkte om det var en kobling mellom defekter i Per2 og tungt alkoholforbruk blant mennesker.

"Muterte mus med defekter i genet Per2 drakk som svin da de fikk sjansen. Da de fikk et middel som dempet glutamatnivået, drakk de plutselig mindre enn vanlige mus."

Hos de 215 menneskene Soyka undersøkte fant han nettopp en slik sammenheng. Særlig en spesiell variasjon i Per2 så ut til å være koblet med tungt forbruk av alkohol.

Neste spørsmål blir da om det er denne genvariasjonen som kan forklare hvorfor acamprosate bare hjelper noen ganske få av de som har alkoholproblemer. Defekter i den biologiske klokka er jo ikke den eneste grunnen til at folk drikker.

Out of time

Soyka planlegger derfor en undersøkelse som skal vise om det nettopp er de som har problemer med sin biologiske klokke som også har god effekt av acamprosate.

Funnene kan også forklare hvorfor folk som jobber på fly eller i skiftarbeid oftere blir mer drikkfeldige enn andre. De har i tilfelle friske biologiske klokker, men blir forstyrret nok til å skape en vedvarende jetlag.

- De har en normal, men desynkronisert biologisk klokke, og drikker for å tilbakestille uret til normalen, sier Albrecht.

Lenke:

Faulty body clock can drive people to drink

Exploring the brain’s internal stopwatch

Daglysets påvirkning

Slik takler du vårslappheten

Powered by Labrador CMS