Sykepleiere under lupen

Hva er sammenhengen mellom sykepleiernes arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet? Hvordan få sykepleiere til å bli i yrket? Kunnskapssenteret skal i gang med stor nasjonal undersøkelse.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske sykepleiere deltar i en europeisk undersøkelse som skal se på sammenhenger mellom sykepleieres arbeidsbetingelser, arbeidsmengde, pasientsikkerhetskultur og resultater av pasientbehandlingen. (Foto: Anne Marie Müller)

Øvrige land som deltar i undersøkelsen:

 • Belgia
 • Finland
 • Hellas  
 • Irland                    
 • Nederland
 • Polen
 • Spania
 • Sveits
 • Sverige
 • Tyskland
 • UK
   

Ti tusen norske sykepleiere blir nå invitert til å delta i en europeisk undersøkelse.

Undersøkelsen bygger på internasjonal forskning som har vist at det er sammenheng mellom sykepleierbemanning og kvaliteten på helsehjelpen til pasientene. 

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at man ser for seg betydelige utfordringer på personnellsiden i årene som kommer.

De store europeiske etterkrigskullene vil snart tre ut av arbeidsstokken og tappe helsetjenesten for sykepleiere uten at en tilsvarende mengde unge sykepleierrekrutter vil erstatte dem. Samtidig vil eldrebølgen kreve mer aktivitet fra den samme helsetjenesten.

Arbeidsvilkår og pasientens sikkerhet

Første del er den pågående spørreskjemaundersøkelsen blant sykepleiere ved medisinske og kirurgiske avdelinger. Sykepleierne blir spurt om arbeidsbetingelser, arbeidsmengde og pasientsikkerhetskultur. Spørsmålene er hentet fra den internasjonale undersøkelsen.

I neste del av prosjektet vil dataene fra spørreundersøkelsen bli sammenstilt med organisasjonsdata fra helseforetak og data fra registre som inneholder resultater av pasientbehandlingen. Her leter man etter uønskete resultater som dødelighet, infeksjoner, trykksår, fallulykker og annet som kan ha sammenheng med sykepleie.

Etter planen begynner innsamlingen av dataene om pasientresultater i januar neste år. Forskerne vil dels hente dataene fra eksisterende registre og dels hente dem gjennom spørreskjema til sykehusenes administrasjon.

På tvers over tid

Ingeborg Strømseng Sjetne (t.v.) og Christine Tvedt. (Foto: Anne Marie Müller)

- Sammenlikning på tvers av land er av spesiell interesse i en observasjonsstudie som dette. Men det er også viktig at undersøkelsen kan gjentas over tid, slik at man kan overvåke positive og negative endringer i tiden som kommer, sier Christine Tvedt, som er stipendiat i prosjektet med økonomisk støtte fra Sykepleierforbundet.

Det var nemlig Norsk Sykepleierforbund som tok initiativ til at Norge deltar i undersøkelsen, med selvstendig finansiering. Det norske delprosjektet gjennomføres som en satellitt av det EU-finansierte forskningsprosjektet kalt ”RN4CAST”, der elleve andre europeiske land deltar.

Sykepleierforbundet inviterte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til å være ansvarlig for forskningsdelen av den norske undersøkelsen. Forsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Kunnskapssenteret er prosjektleder

De første resultatene fra prosjektet er planlagt publisert før utgangen av 2010.

Mer informasjon:

Personell og pasientsikkerhet. Prosjektplan fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Oktober 2009.

Powered by Labrador CMS