– Resultatene gir støtte til forskningen som tyder på at vi blir mer fokusert på det positive i livene våre etter hvert som vi blir eldre, sier en av forskerne bak studien. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Mer humor og mindre krangling etter hvert som ektepar blir eldre

Men kona tar litt mer kontroll over samtalene, ifølge en ny, amerikansk studie.

Desto lenger et ekteskap varer, jo mindre konflikt blir det, ifølge den ferskeste studien fra en amerikansk forskningsgruppe som har fulgt 150 ektepar siden 1989.

Etter 13 år var det 87 par igjen. Bare åtte av de originale parene hadde skilt seg, resten forsvant ut av studien på grunn av dødsfall eller fordi bare ikke ville være med lenger.

Forskerne målte hvordan disse parene endret oppførselen sin mot hverandre i løpet av 13-årsperioden. Resultatene er ganske entydige:

Det ble mindre kritikk av den andre ektefellen, samtidig som det ble mer humor og ømhet.

– Ekteskap har vært bra for helsen

Dette kan være med på å forklare hvorfor eldre, gifte mennesker ofte har det godt, selv om livene deres blir mer og mer preget av død.

– På tross av at de opplever tap av venner og familie, er eldre mennesker som er i stabile ekteskap relativt lykkelige og har lite depresjon og angst. Ekteskap har vært bra for helsen deres, sier Robert Levenson, professor i psykologi ved UC Berkeley, i en pressemelding.

Han er en av hovedforskerne bak studien, og har fulgt parene i 25 år. De fleste av dem er nå i 70, 80 og 90-årsalderen.

Forskerne hadde tre lengre møter med parene i 1989, 1995 og mellom 2001/2002. Alle parene besto av en mann og en kvinne. De måtte svare på inngående spørsmål, før de ble tatt inn til en 15 minutters samtale. Under samtalen ble begge ektefellene filmet samtidig som puls, pust og kroppstemperatur ble målt og loggført.

Ved å tolke hva som blir sagt og studere nærbilder av ansiktene og kroppene til parene, mener forskerne at de kan se tydelige mønstre i hvordan ekteparenes oppførsel endret seg da de blir eldre.

– Resultatene gir støtte til forskningen som tyder på at vi blir mer fokusert på det positive i livene våre etter hvert som vi blir eldre, sier Alice Verstaen, doktorgradsstipendiat ved UC Berkeley og den andre hovedforskeren bak studien.

Kona blir mer kontrollerende i samtalen

Jevnt over viser studien at det bare blir bedre å være gift desto lenger du er det. Det ble mindre krangling, færre forsøk på å gjøre narr av den andre og bedre kommunikasjon. Begge parter ble bedre til å lytte og brukte mindre tid til å hakke på den andre.

Men forskerne så også at at kvinnen i forholdet tok mer kontroll over samtalene etter hvert som årene gikk. Dette kunne ta form i av at kvinnen avbrøt for å rette på mannen, eller brukte kroppsspråket for å få mannen til å slutte å snakke.

I tillegg ble det litt færre komplimenter og flørting fra kvinnenes side i løpet av de 13 årene.

Lange parforhold ser ut til å være bra for helsa

Ekteskap eller andre lange parforhold har lenge blitt knyttet til bedre helse i forskningen.

forskning.no skrev allerede i 2002 at ekteskapet kunne utligne de negative effektene av røyking for menn. Vi har også skrevet om hvordan det øker sjansene for å leve lengre etter en hjerteoperasjon.

Men det er ikke nødvendigvis det å gifte seg som er hemmeligheten. Norske forskere har også vist at samboere har like god psykisk helse som de som er gift.

I tillegg viste en studie fra 2017 at etter overgangsalderen, lever kvinner som skiller et sunnere liv enn de som blir i ekteskapet sitt.

Referanse:

Alice Verstaen m.fl.: «Age-related changes in emotional behavior: Evidence from a 13-year longitudinal study of long-term married couples». Emotion, 29. november 2018. doi: 10.1037/emo0000551

Powered by Labrador CMS