E-sigaretter inneholder stoffer som forskerne ennå ikke helt vet hvordan virker på helsa. Men noen studier kan tyde på at vi bør være forsiktige. (Foto: Reuters)

E-sigaretter kan inneholde giftstoffer

Men det er uklart om de frie radikalene i dampen er skadelige for helsa.

Dampen du drar inn i lungene fra en e-sigarett, inneholder frie radikaler.

Det er ørsmå molekyler som reagerer svært lett med andre stoffer de kommer i kontakt med. I andre sammenhenger er det vist at frie radikaler kan skade cellene i kroppen og trolig bidra til sykdommer som kreft. I mindre mengder kan noen typer radikaler være helt greie, for eksempel balanserer kroppen frie oksygenradikaler med antioksidanter. Men blir det for mye av dem, kan de skade oss.

Molekylene finnes det mange av i tobakksrøyk og luftforurensning. Og altså i mindre mengder i e-sigaretter, viser en studie fra amerikanske Penn State Milton S. Hershey Medical Center.

Forskerne målte innholdet i de bitte små dråpene i dampen, aerosolene, til kjente e-sigarett-merker. Der fant de svært ustabile frie radikaler som potensielt kan være gift for kroppen.

Frykter helseskade

Men de kan ikke ut fra denne studien si om stoffene i e-sigaretter vil kunne skade helsa til damperne.

Det er mye mindre av de frie radikalene enn i vanlige sigaretter, hundre til tusen ganger mindre. Og forskerne vet foreløpig ikke nok om typen radikaler i dampen.

De mener funnene likevel gir grunn til bekymring.

– Det at vi finner disse radikalene i aerosolene, betyr at vi ikke bare kan si at e-sigaretter er trygge fordi de ikke inneholder tobakk. De er potensielt skadelige, sier forsker John P. Richie Jr. i en pressemelding.

Lite forskning

Også tidligere i år fant forskere frie radikaler i dampen fra e-sigaretter. Men dette var radikaler som er mer stabile og lever lenger.

Studien fra John Hopkins Bloomberg School of Public Health viste at e-sigarettene inneholdt én prosent av mengden frie radikaler i sigaretter som inneholder tobakk. Forskerne mener det uansett er en betydelig mengde frie radikaler som kanskje kan skade celler.

Fordi det er gjort lite forskning på dette, trengs det flere studier som kan bekrefte funnene, forklarer begge forskergrupper.

E-sigaretter har blitt populære de siste årene, men det er uenighet om hvordan vi bør regulere salget av dem. For vi vet fortsatt lite om hvor skadelige e-sigaretter kan være, særlig på lang sikt. Selv om damping er langt mindre farlig enn tobakksrøyking, ifølge en kunnskapsoppsummering fra britiske helsemyndigheter, har forskere for eksempel funnet ut at smaksstoffene kan være helseskadelige.

Det pågår en heftig debatt mellom forskere om skadevirkninger, noe denne og denne saken viser.

Referanser:

Reema Goel mfl: Highly Reactive Free Radicals in Electronic Cigarette Aerosols. Chemical Research in Toxicology nr. 28, 5. august 2015. DOI: 10.1021/acs.chemrestox.5b00220. Sammendrag.

Thomas E. Sussan mfl: Exposure to Electronic Cigarettes Impairs Pulmonary Anti-Bacterial and Anti-Viral Defenses in a Mouse Model. PLOS ONE, 4. februar 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0116861

Powered by Labrador CMS