To spilleautomater i en norsk kiosk. Skjermene er blå med uklare, runde symboler. Automatene er merket med logoen til Norsk tipping. På siden av automatene er det hyller med blader.
– Det er ikke tilfeldig at disse maskinene ser ut som de gjør. De er lette å få øye på og har en egen tivoli-estetikk, sier forsker Marianne Bang Hansen.

Flest menn blir spillavhengige

Og de spiller mer. Men kvinner velger oftere pengespill som gir større risiko for avhengighet.

Det er lyd, det er lys, det er jakten på tre like, og det går fort. Og dersom du har noe du trenger å glemme, skinner lyset fra spillautomaten ekstra sterkt.

– Spillautomater er gamblingens crack cocaine.

Det sier André Syvertsen, som nylig disputerte med sin doktorgrad om pengespill, eller gambling. 

Det vil si: På skalaen over avhengighetsskapende spill, rangerer spillmaskinen høyt. Rusen er kort og intens, og ofte vil du ha lyst til å prøve igjen.

Såkalte «slot machines» går også under betegnelsen «enarmede banditter». Du drar i «armen», og mens du venter på tre like, tømmes lommene mer effektivt enn av en rutinert lommetyv. På 90-tallet hadde Norge tredje høyest tetthet av spillmaskiner per innbygger.

Fra gamle til nye spilleautomater

Smilende ung, mann med kort, mørkebrunt hår og bart som peker nedover. Han har svart skjorte.
– Kvinner og eldre har samme type motivasjon for å drive med spill. Man spiller fordi man ønsker seg et avbrekk fra en negativ følelse, sier André Syvertsen. Han har nylig disputert sin doktorgrad om gambling, der han blant annet ser nærmere på spillautomaten Multix.

Ikke dermed sagt at alle som spiller på spilleautomater, blir avhengige, presiserer Syvertsen. Faktisk har tallene på spillavhengige gått ned.

Likevel: I 2007 ble slike spillemaskiner forbudt. I 2009 ble såkalte «Multix» i stedet utplassert i norske kiosker i regi av Norsk Tipping, den største spillaktøren i Norge.

– De gamle spillautomatene førte til at vi hadde en stor overvekt av folk som hadde problemer. Så kom de nye automatene som skulle være mindre risikofylte, forteller Syvertsen. 

«Norsk Tipping ønsket å samle spillerne rundt et attraktivt og ansvarlig spilltilbud, og resultatet ble spillterminalen Multix», skriver de på egne nettsider. De er utplassert på kiosker, kafeer og barer og har «verdens strengeste kontrollmekanismer for spillatferd».

I praksis betyr det at det legges begrensninger på hvor mye du kan tape, og hvor ofte. Men de samme avhengighetsskapende mekanismene ligger til grunn, sier Syvertsen:

– Man får rask tilbakemelding. Du kan satse med en gang, og engasjere deg uten å vente, sier Syvertsen.

– Endringen betød at du i Norge har begrenset mulighet til risikoatferd på spillmaskiner. Multix kan løst beskrives både som spillautomat og som en type virtuelt kasino, forteller han.

Her kan man spille flere ulike spill – fra tre like til kasinospill som blackjack. 

Over hele linja er det flest menn som spiller om penger, også automater. Men Syvertsen viser at eldre kvinner som starter med gambling, foretrekker slike maskiner. Og blir de først hekta, utvikler de raskere problemer.

Spillavhengighet skaper mye lidelse

Hva er egentlig gambling? 

– En vid definisjon av spill er at man satser et eller annet av verdi på et utfall der tilfeldighet bestemmer utfallet, helt eller delvis. I spill som Lotto er det tilfeldighetene som avgjør. 

I oddstipping eller poker, er det noen elementer av kontroll og utvikling av ferdigheter. Slike spill er klart foretrukket av menn, mens kvinner generelt dras mer mot tilfeldige spill.

Problemene oppstår når man involverer seg i pengespill på en slik måte at man mister kontrollen, og spillingen begynner å få konsekvenser. De kan ramme spilleren, men også familie og pårørende. Noen studier peker på økt fare for selvmord. I tillegg er det økonomiske konsekvenser, noen ganger kan det føre til tvangssalg av hus. 

Etymologisk kommer ordet å spille fra norrøn og betyr å ødelegge eller sløse. 

– Spillavhengighet skaper mye lidelse for dem det påvirker. 

23.000 er avhengige 

Rundt 23.000 i Norge er avhengige av pengespill. Om lag 93.000 er i faresonen, ifølge en befolkningsundersøkelse om omfang av spilleproblemer i Norge. 

– Alle disse har også folk rundt seg – venner, familie, partnere – og skadene kan være alt fra økonomiske tap som gjør at man havner i gjeld, ikke klarer å følge opp familie, i tillegg til at det overskygger alt annet i livet. 

Vanlige symptomer på pengespillproblemer er at man mister kontrollen: Beløpene som satses, blir større. Man ønsker å vinne tilbake det man har tapt, og man tar opp lån for å finansiere spillingen.

– Ikke tilfeldig at maskinene ser ut som de gjør

Marianne Bang Hansen jobber som psykolog og har forsket på pengespill. Engasjementet oppstod på begynnelsen av 2000-tallet i møte med stadig flere pasienter som trengte behandling for pengespill.

– Pågangen av pasienter bare økte og økte, og det var flere som trengte behandling for pengespill. Det er viktig å behandle spilleavhengighet, men behandling er ikke nok i et samfunn der tilgangen til pengespill er høy. 

Smilende kvinne med kort, lysebrunt hår, briller med kraftig, svart innfatning og blåmønstrete bluse.
Menn spiller i høyere grad på pengespill med høyere «status». Bingo og automatspilling har en helt annen, mye lavere status, mener Marianne Bang Hansen.

Hva kan samfunnet gjøre for å forebygge avhengighet? Hun begynte å forske på tematikken og skrev en doktorgrad om tenåringer som spilte fra 2006 til 2008. Det vil si, i perioden automatene ble forbudt og erstattet av Norsk Tipping sine Multix-automater. 

– Det ble et naturlig eksperiment. På det tidspunktet var det utplassert over 10.000 spillautomater, og du kunne tape så mye som 12–14.000 kroner i minuttet. 

I 2006 ble det innført forbud mot å spille med sedler, slik at det skulle gå litt saktere. I 2007 ble spilleautomatene helt forbudt over natta. 

Hun peker imidlertid på at også de nye automatene har noen av de samme elementene som kan være avhengighetsskapende: 

– Det er ikke tilfeldig at disse maskinene ser ut som de gjør. De er lette å få øye på og har en egen tivoli-estetikk. Det er lyd, lys, blinking, og man vinner nesten. Ofte.

Det er en begrensing på hvor mye du kan spille, i underkant av 3.000 kroner i måneden. Men hvis du har lite penger, er det likevel et vesentlig innhugg. 

Hvem spiller? 

Syvertsen finner blant annet at samliv og ekteskap forebygger problemspilling. Om det er fordi problematisk spilling lettere blir oppdaget når man bor sammen med noen, eller om det er fordi samlivet i seg selv gjør at spillmaskinen eller lottokupongen frister mindre, er imidlertid vanskeligere å si.

En annen ting er at menn er overrepresentert. Det gjelder særlig menn med lavere sosioøkonomisk status i form av lav utdanning og lavere inntekt. Syvertsen peker også på et annet aspekt: vanen.

Om forskningen

André Syvertsen er psykolog og disputerte med doktorgraden Sociodemographic Risk Factors for Risky and Disordered Gambling – Investigations through Registry Data. Syvertsen har sett på sporingsdata for å undersøke hvordan årlige trender i teoretisk tap (et mål på tilbøyelighet til å ta risiko i pengespilling) varierte etter alders- og kjønnsgrupper på spillautomater over seks år. Han har også sett på helse- og sosialregistre over en elleveårig periode for å undersøke om skilsmisse ga økt risiko for å utvikle spilleproblemer.

– Spilling er en mer innarbeidet vane i menns hverdag. De starter tidligere i livet, og menn foretrekker generelt spill som har elementer av ferdigheter. 

For eksempel tipping. Eller poker. 

Og dersom vanen allerede er der, vil trolig fristelsen til å satse mer øke i møte med negative følelser.

En måte å regulere spillatferd på i Norge i dag, er at du må opprette en konto som er koblet til ditt personlige fødselsnummer. Det betyr at vi har registerdata på kjønn og alder, og det er disse dataene som ligger til grunn for Syvertsens forskning. 

Andelen av befolkningen som hadde deltatt i noen som helst form for spill om penger, var på om lag 62 prosent i 2022, en liten nedgang fra 2019. Andelen problemspilling på 1,2 prosent i 2019, halverte seg til 0,6 prosent i 2022.

Spilling som følelsesregulering

Noen utvikler avhengighet nettopp fordi de har psykiske problemer. Da kan spilling være en måte å rette fokus et annet sted på, det blir en måte å regulere deg vekk fra virkeligheten. I dette mønsteret er kvinner overrepresentert, forteller Syvertsen. Her kommer vi tilbake til spillautomatene. 

– Da hjelper det å ha en type spill som distraherer og trekker oppmerksomheten din bort fra egne problemer. Slike automater gir hele tiden tilbakemeldinger via lyd, lys og bilde. Det skjer noe konstant, i motsetning til spillformer som går treigere, der du må vente og tenke over hva du har lyst til å gjøre. 

Totalt har 200.000 mennesker spilt med spillautomater mellom 2013 og 2018, forteller han. Unge kvinner mellom 18 og 29 år engasjerte seg langt mer enn mennene. Mens mennene gjerne testet spillautomaten én gang, var risikoen for at de kom tilbake langt lavere enn for kvinnene. 

– Kvinner begynner typisk å spille senere i livet sammenlignet med menn, men avhengigheten kommer fortere. 

Denne sammenhengen mellom kjønn og spillautomater ser man også internasjonalt, og det minner om mønstre i utvikling av alkoholavhengighet: Mens menn generelt har større risiko for å bli avhengige, er det et mindretall kvinner som hvis de først spiller – eller begynner å drikke mye – blir raskt avhengige.

Samtidig ser vi at kvinner er i ferd med å bli mer interessert i ferdighetsbaserte spill, forteller han. Det betyr at tallene på hvem som tar størst risiko og som spiller mest, kan endre seg.

Det handler om at spilling blir en form for følelseregulering. 

– Kvinner og eldre har samme type motivasjon for å drive med spill. Man spiller fordi man ønsker seg et avbrekk fra en negativ følelse. Hos eldre kan det være ensomhet. Eller det kan handle om humør, psykiske plager og at man ønsker seg en distraksjon, sier Syvertsen. 

Pengespill har ulik status

Bang Hansen kjenner igjen flere ting fra sin egen kliniske erfaring i Syvertsens forskning. For eksempel at unge spiller mer enn eldre, at menn spiller mest og at hvorvidt man bor alene eller sammen med andre har mye å si. Hun peker på at menn generelt søker mer risiko:

Norske regler om pengespill

  • I Norge er det store begrensninger på spilling. 1. januar 2001 ble det innført 18-årsgrense for å spille på spilleautomater. I 2004 ble det også innført 18-årsgrense på Norsk Tippings oddsspill. Internasjonalt har det vært 18-årsgrense på pengespill i mange år. 
  • Følgende spill er ifølge norsk lov ikke tillatt i Norge: Kasino, rulett, alle former for pyramidespill og såkalte lykkekjeder.
  • Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte av de store landsdekkende lotteriene som kan tilby regulerte lotteri og pengespill på nett i Norge. 

Kilde: Store norske leksikon og Lottstift.no

– Menn drikker mer, kjører fortere og bruker ikke redningsvest, for å si det litt enkelt, sier hun. 

Hun har også observert mønsteret som Syvertsen beskriver: Kvinner spiller mer bingo og på spillautomater, mens menn spiller mer odds, tipping og andre spill med innslag av ferdigheter. Såkalt daytrading med aksjer grenser også mot pengespilling, mener Bang Hansen. 

– Man utvikler en illusjon om at dette er jeg god på, jeg kan påvirke utfallet med kunnskap.

Menn spiller i høyere grad på pengespill med høyere «status». Bingo og automatspilling har en helt annen, mye lavere status, mener Bang Hansen. 

De «tryggeste» spillene er de som er litt mer kjedelige, som Lotto og Ekstra, der det går litt tid mellom innsats og resultat av innsatsen.

Bang Hansen er opptatt av forebygging. 

– Dette er et teknologistyrt marked der det er viktig at myndighetene ikke er bakpå og at reguleringene er relevante. Å regulere internettbaserte spill er for eksempel krevende. 

Hun er også opptatt av konsekvensene spillavhengighet har. Det bidrar til psykiske lidelser, gjeld, sosiale og familieproblemer, og i verste fall selvmord, sier Bang Hansen. 

– Spilleproblemer er svært skambelagt, til tross for at det har vært mer i fokus de siste årene. 

Kasino i lomma

I Norge er pengespill med poker forbudt.

Men vi har Norsk tipping som ble opprettet i 1947 og har monopol på spilling, sammen med Rikstoto som ble opprettet i 1982. 

– Og så har vi i lang tid hatt utenlandske selskaper. Det er spesielt der de mest aggressive spilltypene har vært. Spillingen i Norge har vært økende på nett. Og den øker på mobil.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS