El-sykkelen gir også mosjon, men man må enten sykle oftere eller over lengre distanser for å få den samme treningen som av en vanlig sykkel. [Foto: moreimages / Shutterstock / NTB scanpix]

Er el-sykling god mosjon?

Det er klart at det å bruke el-sykkel istedenfor bil er bra for klima og miljø. Men har det å bruke el-sykkel også positiv effekt på helsa, eller gjør den elektriske motoren det for lett?

Elling Tufte Bere og tre andre forskere fra Universitetet i Agder har sammenlignet el-sykling med vanlig sykling, og undersøkt tidsbruk og treningsintensitet.

– Det er godt kjent at sykling er kjempegod fysisk aktivitet, men vi var nysgjerrige på hvordan det var med el-sykling, ettersom det har blitt så populært. Kanskje er det for slapt til at det hadde noen effekt? Det ville vi finne ut av, sier Elling Bere til forskning.no. Han er professor i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder.

Resultatene fra studien overrasket Bere. El-sykling viste seg nemlig å være bedre mosjon enn han hadde trodd.

Målte oksygenopptaket

Seks menn og to kvinner deltok i eksperimentet. Disse skulle alle sammen sykle to turer på både vanlig sykkel og el-sykkel. Den ene strekningen var på flatt terreng, mens den andre strekningen var kupert. Begge rutene skulle representere en typisk vei til jobben.

For å kunne si noe om hvor fysisk aktive personene var, ble oksygenopptaket deres målt kontinuerlig mens de syklet. I tillegg ble hvilestoffskiftet og det maksimale oksygenopptaket deres testet.

 – For å måle oksygenopptaket hadde deltagerne på seg en maske mens de syklet. Målingene ble gjort på en veldig nøyaktig og pålitelig måte, sier Bere.

Forskerne skulle blant annet se på i hvor stor grad testpersonene var såkalt moderat og intensivt fysisk aktive.

– Myndighetene anbefaler at man skal være i moderat eller intensiv aktivitet minst 150 minutter i uka. Moderat aktivitet blir definert som tre ganger hvilestoffskiftet, altså tre ganger forbruket av oksygen som når vi ligger stille. Det er ikke så alt for mye.

Det viste seg at alle sammen var godt over moderat aktivitet det meste av tiden. Når personene syklet på el-sykkelen var de i gjennomsnitt 8,5 ganger mer aktive enn ved hvile, mens på vanlig sykkel var de 10,9 ganger mer aktive.

Det var mindre forskjell mellom oksygenbruken enn man kanskje skulle trodd. På el-sykkelen brukte forsøkspersonene i gjennomsnitt 51 prosent av lungekapasiteten, mens på den vanlige sykkelen brukte de 58 prosent.

God fysisk aktivitet

Elling Tufte Bere er professor i folkehelsevitenskap ved Universitet i Agder. [Foto: Universitetet i Agder]

– Konklusjonen er at el-sykling gir god fysisk aktivitet, og det tror jeg overrasker mange. Det overrasket i alle fall meg. Jeg hadde forventet at det skulle være mye større forskjell mellom vanlig sykling og el-sykling, sier Bere. 

Alle deltakerne i studien var i moderat eller intensiv fysisk aktivitet i 95 prosent av tiden, viste målingene. Man kan derfor si at også el-sykling er fin mosjon, ifølge denne forskningen.

Når personene syklet på vanlig sykkel var de riktignok lenger i intensiv aktivitet, fordi de brukte lenger tid på strekningen, og fordi vanlig sykling var mer intensiv. 

El-sykkelen var innstilt på maksimal motorhjelp. Elling Bere legger til at det er fint mulig å sykle på el-sykkel uten å komme opp i moderat aktivitet, om man sykler veldig rolig.

– I forsøket instruerte vi personene grundig om å sykle mest mulig likt slik de ville syklet til jobben.

I studien skriver forskerne at en svakhet ved forsøket er at personene visste at de deltok i et eksperiment, og at det kan ha hatt påvirkning på resultatet. Kanskje syklet de ubevisst med en høyere intensitet enn de ville gjort til vanlig.

Likevel støttes resultatet av annen ny internasjonal forskning. Du kan lese sammendrag av de studiene her og her.

– Ikke bytt ut sykkelen, men bytt ut bilen

For de som synes det tar for lang tid å sykle til vanlig, kan el-sykling passe bra. Forsøket viste nemlig at el-sykling er klart tidsbesparende. Det gjaldt spesielt for den kuperte ruta. Her var el-sykkelen 29 prosent raskere enn den vanlige sykkelen.

– Det vi ser er at el-syklene «flater ut» bakkene.

Bere sier det er viktig å understreke at selv om forsøket viser at el-sykling gir fysisk aktivitet, så er vanlig sykling enda bedre.

– Det å gå fra å sykle vanlig til å begynne med el-sykling er ikke bra. Men om flere bytter fra å kjøre bil til å ta el-sykkel til jobben, så kan det klart ha en positiv effekt på folkehelsa.

Han sier at det å bruke el-sykkel kan være et godt alternativ for de som ellers ikke kan eller ønsker å sykle på vanlig sykkel. 

– Det gjelder for eksempel dem som bor et stykke unna, eller for eldre.

Referanse: 

Sveinung Berntsen m.fl. “Physical activity when riding an electric assisted bicycleBioMed Central. 26. April 2017

Powered by Labrador CMS