Flere enn 66 000 pasienter er spurt i undersøkelsen som det britiske offentlige helsevesenet National Health Service sendte ut i 2010. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB scanpix)

Pasienter savner sykepleiere

Engelske pasienter er mindre fornøyde med helsehjelpen når de synes det er for få ansatte på sykehuset.

En del pasienter på sykehus i England, er misfornøyde med pleien.

Flere enn 66 000 pasienter er spurt i undersøkelsen som det offentlige helsevesenet National Health Service sendte ut i 2010.

Seks av ti synes det nesten alltid er nok sykepleiere der som kan sørge for god pleie.

En av ti sier det sjelden eller aldri er nok ansatte på vakt.

Ikke overraskende er den siste gruppa mindre fornøyde med hjelpen de får, fant en internasjonal forskergruppe som analyserte svarene fra spørreundersøkelsen.

Bare 14 prosent av dem som mente at det ofte var for få sykepleiere på jobb, er svært fornøyde med pleien.

Hvem blir misfornøyde?

57 prosent av pasientene som syntes sykehuset nesten alltid var godt bemannet, mente derimot at pleien var utmerket.

Strålende fornøyde var 44 prosent av alle pasientene til sammen.

Noen har tidligere hevdet at problemet med pleien skyldes at sykepleierne som er på jobb, ikke er gode nok, ifølge den britiske avisa The Telegraph.

Men bemanning er nøkkelen, mener en av forskerne bak studien, amerikanske Linda Aiken.

– Den ofte gjentatte påstanden om at manglende kvalitet skyldes lite omsorgsfulle sykepleiere, støttes ikke av denne undersøkelsen, sier Aiken i en pressemelding fra University of Pennsylvania i USA.

Hva som fører til hva, kan ikke forskerne svare på. Det kan hende at pasientene blir misfornøyde fordi de har inntrykk av at det er for få ansatte.

Eller like gjerne at pasienter som er misfornøyde med pleien, er mer tilbøyelige til å oppleve at det ikke er nok ansatte til å ta seg av dem – uavhengig av faktisk antall sykepleiere.

Ikke minst kan det være andre forklaringer på begge deler.

Forskerne har prøvd å sjekke noen av disse, som hvilke pasienter som har langvarig sykdom, siden de vet at de som regel er mer misfornøyde. Det endrer ikke resultatene nevneverdig. Men mange mulige årsaker gjenstår.

Tillit er viktig

Pasientenes inntrykk av bemanningen kan stemme langt på vei, fant forskerne da de i en litt mindre undersøkelse kartla hvor mange pasienter hver sykepleier faktisk måtte ta seg av.

De spurte sykepleierne på 46 sykehus som nesten 13 000 av pasientene tilhørte. De rundt 3000 sykepleierne svarte at de hadde i snitt nærmere ni pasienter per skift på dagtid. Men antallet varierte mye mellom sykehusene.

Det var langt høyere sjanse for at pasientene skulle si at det ikke var nok sykepleiere på jobb om de befant seg på et sykehus med mange pasienter per sykepleier.

Også tillit til helsepersonellet ser ut til å være viktig. De fleste av pasientene stoler på leger og sykepleiere.

Når de har tillit, synes pasientene oftere at pleien er veldig god. Bare 3 prosent av de som aldri har tillit, synes det. Kanskje tilliten synker om de synes at pleien er dårlig, eller omvendt.

Mange sykepleiere i Norge

Lav bemanning kan få alvorlige konsekvenser. Aiken har tidligere funnet ut at flere pasienter dør etter kirurgiske inngrep på sykehus der sykepleierne har ansvar for mange pasienter, melder Folkehelseinstituttet. Også Norge var med i studien.

England er blant de europeiske landene som har færrest sykepleiere i forhold til folketallet. Mange av sykepleierne i den nye undersøkelsen sier at de mangler tid til å være der for pasientene.

To av tre forteller at de har for mye å gjøre til å kunne bruke nok tid på å støtte og snakke med pasientene.

Norge ligger ifølge OECD på andreplass i verden med flest sykepleiere, bare slått av Sveits.

En av fem arbeidstakere i Norge jobber som sykepleier, lege eller med annet helsefaglig arbeid. Det er mer enn i noe annet vestlig land. Gjennomsnittlig jobber en av ti ansatte i OECD-landene i helsevesenet.

Norske pasienter er misfornøyde

Norge har likevel lite fornøyde pasienter, viser en annen internasjonal undersøkelse.

På flere områder gir norske pasienter helsevesenet dårligere karakter enn det pasientene i Storbritannia gjør.

Blant de elleve landene i undersøkelsen kommer Norge for eksempel nest dårligst ut når pasientene blir spurt om hvor lenge de måtte vente på time for å få legehjelp.

De med lavest utdanning er minst fornøyde, ifølge en norsk undersøkelse fra forskningskonsernet Sintef.

Det er nok ikke bare antallet ansatte som påvirker tilfredsheten hos pasientene. Fire av ti i den nye engelske undersøkelsen som synes det er nok sykepleiere, er likevel ikke toppfornøyde med pleien.

Om sykepleierne utfører oppgavene de skal, har også betydning. Men dette ser igjen ut til å henge sammen med antallet sykepleiere, i tillegg til hvor godt sykepleierne vurderer at arbeidsmiljøet deres er.

Referanse:

Linda H Aiken mfl: Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: an observational study. BMJ Open, vol. 8, nr. 1, 2018. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-019189.

Powered by Labrador CMS