Renate Kristianslund er kvalitets- og matsikkerhetssjef ved Aker BioMarine. Her viser hun ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan (Ap) og Erna Solberg (H) det ferdige krillproduktet under åpningen av fabrikken denne uken.
Renate Kristianslund er kvalitets- og matsikkerhetssjef ved Aker BioMarine. Her viser hun ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan (Ap) og Erna Solberg (H) det ferdige krillproduktet under åpningen av fabrikken denne uken.

Vil selge norsk proteinpulver av krill til USA, Australia og New Zealand 

Det lille rekedyret krill skal nå brukes som tilskudd i proteinshake, energibarer og matvarer. Norsk forskning står bak.   

Landbasert matproduksjon er under sterkt press. På Drømtorp Næringspark på Ski forskes det for å utvinne mer spiselig protein av det som lever i havet. 

I Aker Biomarine sin nye pilotfabrikk i Nordre Follo lager de proteintilskudd fra krill, etter årelang teknologisk forskning. 

– Her var det bare rør, sa Høyre-leder Erna Solberg som var til stede under åpningen. Hun siktet til alle metallrørene som fyller tak og vegger inne i fabrikken. 

Det lukter merkelig lite fiskeslam. Oppe i laboratoriet fikk Solberg prøve seg på å blande krill-pulveret i væske. Hun fikk også lukte på krillpulver, før og etter rens.

– Dette luktet fisk, ja, sa hun om det urensede produktet. 

Det som har vært gjennom en høyteknologisk renseprosess, var tilnærmet luktfritt.

Krill fiskes med trål. Her blir krepsedyrene sortert.
Krill fiskes med trål. Her blir krepsedyrene sortert.

Aker BioMarines nye proteinfabrikk

Verden vil trenge  mye mer protein for å fø jordens befolkning i 2050 enn i dag.

Krill er en av artene som kan bli en viktig, bærekraftig proteinkilde fra havet, håper produsenten.  

Pilotfabrikken på Ski har allerede lansert ett krillprodukt. Det har de fått godkjent for salg i USA, Australia og New Zealand. I tillegg har de søknad inne for godkjenning i EU og Storbritannia.

– Dette er førstegenerasjons høy-ren protein-ingrediens og kan blandes i alt fra drikker til å berike vanlige matvarer, forteller Christine Strømhylden Lunder til forskning.no. 

Hun leder protein-satsingen ved Aker Biomarines fabrikk.

Proteindrikker og matvarer

Proteintilskudd er ettertraktet i treningsmarkedet blant dem som bygger muskler. Men bedriften mener produktet også kan brukes i energibarer, og i ernæringstilskudd til syke og eldre som trenger å opprettholde muskelmassen. 

– For å motvirke tapt muskelmasse gjennom alderdommen, er det viktig å få i seg nok proteiner, sier Lunder.

Verdifulle mineraler

Krill er en ny proteinkilde som har lavere arealbruk og mindre vannforbruk enn tradisjonelle proteinkilder. I tillegg inneholder krill verdifulle mineraler som magnesium, kalsium og selen, forteller Diana Lindberg, seniorforsker i Aker BioMarine.

Krill er et lite krepsdyr, som en bitteliten reke. Dyret har en karakteristisk smak og lukt. Å få frem et så rent produkt som mulig, har vært krevende. 

– Har det vært vanskelig å fjerne uønsket lukt og smak samtidig som man beholder ønskede næringsstoffer?

– Ja, dette har vi jobbet systematisk med for å skape et høyverdig produkt, uten uønsket smak og lukt, forteller seniorforskeren.

Fjerner fluor

Noe av utfordringen med å bruke krill er at skallet i krill inneholder mye fluor, innvender forskere fra Havforskningsinstituttet.

– En av de virkelig innovative nyhetene med vår nye fabrikk er at vi har utviklet prosesser som gjør oss i stand til å produsere et proteinprodukt med ekstremt lave fluorverdier, svarer Christine Styrømhylden Lunder i Aker Biomarine. 

Og som selvsagt er helt trygt som næringsttoff til mennesker, føyer hun til.

Viktig å kommersialisere forskning

Da Solberg åpnet fabrikken understreket hun at vi utnytter våre marine ressurser på en måte som gir ganske lite avkastning, i forhold til potensialet. 

Forskning og utvikling er derfor viktig for å få utnyttet mer av ressursene, sa hun.

Det er også kjempeviktig å satse på å få forskningsresultater omsatt til kommersielle produkter, utdyper hun til forskning.no. 

– Norge trenger arbeidsplasser og grunnlag for verdiskaping, etter oljen, sier Solberg. 

Mye av det løftet i overføringer forskningen har fått de siste årene, har gått til utvikling av områder som er næringsrelatert, påpekte Solberg. 

I tillegg må de som vil satse, det nyfødte næringslivet, også ha forutsigbare betingelser fra politikerne, la Solberg til.

Er bærekraftig, men må overvåkes

Er det bærekraftig å hente ut så mye krill fra havet til produksjon av menneskemat? Forskning.no spør Havforskningsinstituttet: 

– Ja det er bærekraftig – men det må overvåkes tett, svarer forsker Bjørn A. Krafft ved Havforskningsinstituttet. 

Klimaet er i endring, og bestandene av mange rovdyr som er avhengige av krill, er i endring, påpeker han. 

– Dette skal det tas hensyn til, tilføyer han. 

Krill rik på næring

Ifølge Havforskningsinstituttet inneholder krill 15 prosent protein og fem prosent fett. I krillsorten M. norvegica har forskere funnet høye verdier av jod, kalium, magnesium, selen, sink og jern. De fant også gode verdier av Omega-3 fettsyrer.

Havforskningsinstituttet har kun analysert hele individer. Det vil si at prosessert krillprotein ikke nødvendigvis inneholder det samme.

(Kilde: Forsker Martin Wiech i Havforskningsinstituttet)

Forsker videre på ulike sluttprodukter

Nå forsker Aker Biomarine videre for å finne ut hvordan man kan videreutvikle produktet, for å tilpasse det ulike behov og sluttprodukter.

Proteinfabrikken har både eget forskningslaboratorium og analyselaboratorium for å gjøre videre utvikling mulig.

De samarbeider også med flere forskningsmiljøer innen mat og ernæring. 

– Vi har kommet veldig langt, og hvert skritt har vært fulgt av grundige analyser. Nå kjører vi opp kapasiteten for å sette i gang produksjonen i stor skala, sier Christine Strømhylden Lunder til forskning.no. 

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser: 

G. Skaret mf: Distribution and biomass estimation of Antarctic krill (Euphausia superba) off the South Orkney Islands during 2011–2020. Journal of Marine Science, 13. mai 2023. 

B. A. Krafft mf: Standing stock of Antarctic krill (Euphausia superba Dana, 1850) (Euphausiacea) in the Southwest Atlantic sector of the Southern Ocean, 2018–19. Journal of Crustacean Biology Advance Access, 22. september 2021. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS