Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas dagen etter at han i 2008 fikk overlevert en knusende rapport fra Det Norske Veritas om arbeidsforholdene hos telegigantens underleverandører i Bangladesh. (Foto: Svein Erik Furulund, Aftenposten)

Utskjelte bedrifter svarer for seg

De fleste bedrifter som er kritisert for uansvarlig oppførsel, svarer på kritikken i årsrapportene sine. Men ikke alle.

Det er høysesong for årsrapporter i næringslivet. Og de handler om mye mer enn tall. Alle norske bedrifter er pålagt å skrive noe om likestilling, helse, miljø, sikkerhet og arbeidsforhold.

Større bedrifter må i tillegg rapportere om hvordan de tar samfunnsansvar. De må gjøre rede for hvordan de integrerer hensyn til samfunnet i sine forretningsstrategier, i den daglige driften og i relasjonene til sine interessenter.

Bedriftene slipper ikke unna med å fortelle om prinsipper og retningslinjer. De må også gjøre rede for hvordan teorien blir omsatt i handling. De skal også vurdere hvilke resultater de har oppnådd og hvilke forventninger de har til det videre arbeidet.

Verstinger skriver mest om samfunnsansvar

– Stadig flere bedrifter er opptatt av å opptre samfunnsansvarlig. Samtidig kan vi stadig lese om bedrifter som ikke gjør det, sier forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge henne er mange av de bedriftene som skriver mest om sitt samfunnsansvar, blant verstingene på feltet.

Da er det kanskje ikke så rart om bedriftenes rapportering av samfunnsansvar og bærekraft blir sett på som markedsføring og ren skjønnmaling.

Kan vi egentlig stole på bedriftenes rapporter? Hva skriver bedrifter som blir kritisert i mediene for uansvarlig oppførsel? Hvordan svarer de utskjelte bedriftene på kritikken?

De sju utskjelte

Caroline Dale Ditlev-Simonsen leder BIs Senter for bedrifters samfunnsansvar. (Foto: BI)

Ditlev-Simonsen har gjennomført en studie blant sju utvalgte bedrifter som har til felles at de har vært heftig kritisert i mediene for å opptre uansvarlig på ulike områder.

BI-forskeren valgte tre norske bedrifter som opererer internasjonalt: Statoil er kritisert for negative miljøkonsekvenser av oljesandutvinning, Intex for ødeleggelse av økosystemer og Telenor for dårlige arbeidsforhold og barnearbeid blant underleverandører.

I tillegg består utvalget av to svenske bedrifter: Lundin petroleum som er kritisert for mulig engasjement i krigen i Sudan, mens Ericsson er kritisert for dårlige arbeidsforhold og barnearbeid blant underleverandører.

De to siste bedriftene er brasilianske Vale som er kritisert for dårlige arbeidsforhold og miljøødeleggelser, og franske Alstom som har vært kritisert for korrupsjon.

Fire måter å svare på

Ditlev-Simonsen har analysert hvordan de utskjelte bedriftene forholder seg til kritikken i sin rapportering av samfunnsansvaret året etter den heftigste mediekritikken.

Resultatene presenteres i tidsskriftet Issues in Social and Environmental Accounting.

Samfunnsansvarsforskeren skisserer fire ulike strategier:

  • Reaktivt svar. Bedriften omtaler kritikken i sin ikke-finansielle rapportering.
  • Forsvar. Bedriften forsvarer seg mot kritikken.
  • Tar kritikken til følge. Bedriften aksepterer kritikken og lover å forbedre seg.
  • Proaktivt svar. Bedriften aksepterer kritikken og lover å forbedre seg utover det som kan forventes av den.

Studien viser at bedriftene ikke velger seg én av strategiene. Enten benytter de seg av alle fire svarstrategiene eller så svarer de ikke på kritikken i det hele tatt.

Seks av sju lover å skjerpe seg

Seks av de sju undersøkte bedriftene, inkludert alle de tre norske virksomhetene, svarte på alle fire måter i ikke-finansielle rapporter. De omtaler mediekritikken, erkjenner sitt ansvar, lover å forbedre seg og gjør mer enn det som forventes av dem.

Den sjuende bedriften, franske Alstom, skriver pent om sitt samfunnsansvar, men nevner ikke den offentlige mediekritikken med så mye som et ord.

Statoil, Intex og Telenor

Statoil ble i 2007 gjenstand for massiv kritikk i media for sitt engasjement i oljesandutvinning i Canada.

– I sin samfunnsansvarsrapport for 2007 erkjenner selskapet at oppkjøpet av oljesandvirksomheten i Canada har vært gjenstand for offentlig debatt og kritikk både i Norge og internasjonalt, sier Ditlev-Simonsen.

Statoil skriver i sitt forsvar at de har startet et omfattende prosjekt for å redusere skadelige utslipp fra virksomheten. De vil drive virksomheten så miljøvennlig som det lar seg gjøre og vil investere i omfattende forskning og utvikling for å få det til.

Statoils oljesandfasiliteter i Leismer i Canada. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Det norske gruveselskapet Intex ble i 2009 utsatt for massiv kritikk av sin nikkelproduksjon på Filippinene.

– Dette adresseres offensivt i årsrapporten for det samme året. Her redegjør de for motstanden mot prosjektet. Intex understreker sin vilje til å jobbe for bærekraftige samfunn, sier Ditlev-Simonsen.

Selskapet legger vekt på sitt engasjement i å utvikle lokalsamfunnet gjennom støtte til utdanning og stipend, helse, vann og sanitærforhold, landbruk og levekår. Idex understreker at de ansetter folk fra lokalbefolkningen og betaler lik lønn for likt arbeid.

Telenor ble i 2008 utsatt for massiv mediekritikk for farlige arbeidsforhold og barnearbeid hos en av sine underleverandører.

– I årsrapporten for 2008 er Telenor åpen om denne kritikken og svarer for seg. De har iverksatt et program for å øke bevisstheten om problemer relatert til helse, gode arbeidsforhold, sikkerhet og miljøstandarder, sier Ditlev-Simonsen.

Telenor varsler også en tettere oppfølging for å sikre gode arbeidsforhold gjennom både annonserte og uannonserte besøk hos leverandører.

– Både Statoil, Idex og Telenor erkjenner kritikken og svarer på denne. Rapportene reflekterer også en proaktiv strategi der de lover å gjøre mer enn det som forventes av dem, kommenterer Ditlev-Simonsen.

Tre råd til ledere

Forskeren har utarbeidet tre praktiske råd til ledere og medarbeidere som er ansvarlige for å rapportere om samfunnsansvar.

  1. Vær åpen om utfordringer og dilemmaer bedriften står overfor.
  2. Fortell hva bedriften har lært av erfaringene – både positive og negative.
  3. Vær kort, konkret og konsis. De som skriver mest, er ikke nødvendigvis de som er mest samfunnsansvarlige.

– Det er ikke noe galt i å erkjenne at det kan være krevende å oppføre seg samfunnsansvarlig. Hvis bedriften er åpen om dilemmaene, viser den vilje til å gjøre mer enn selvskryt, sier hun.

Referanse:

Caroline D Ditlev-Simonsen: Are Non-Financial (CSR) Reports Trustworthy? A Study of The Extent to Which Non-Financial Reports Reflect the Media’ Perception of The Company’s Behaviour (pdf), Issues in Social and Environmental Accounting, ISSN 1978-0591 (Paper), 2014.

Powered by Labrador CMS