Hvilken type er du i sosiale medier?

Det finnes to hovedtyper brukere av sosiale medier i Norge: Optimistiske innovatører og pessimistiske etternølere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nordmenn har vært ivrige til å ta i bruk ulike typer av sosiale medier, enten det nå er snakk om nettverkssamfunnet Facebook, videofilmtjenesten YouTube, karrierenettverket LinkedIn eller mikrobloggtjenesten Twitter, for å peke på noen få utvalgte eksempler.

Facebook alene har registrert brukerprofiler for omlag 2,5 mill. nordmenn. På tross av at så mange av oss benytter oss av en eller flere sosiale medier, er vi ikke spesielt tilfreds med tjenestene vi bruker.

Facebook oppnår eksempelvis en brukertilfredshetsskår på bare 61 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng.

Dette paradokset (mange, men misfornøyde brukere) har fått førsteamanuensis Line Lervik Olsen og professor Tor W. Andreassen ved Handelshøyskolen BI til å undersøke om den lave tilfredsheten kan forklares med at ikke alle brukere er modne for sosiale medier.

Modne for sosiale medier

Førsteamanuensis ved BI, Line Lervik Olsen.
Førsteamanuensis ved BI, Line Lervik Olsen.

Lervik og Andreassen har utviklet en indeks for å måle modenhet for sosiale medier. BI-forskerne har testen denne modenhetsindeksen på 826 norske brukere av sosiale medier gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.

Resultater fra studien er publisert i tidsskriftet Magma.

Mer enn ni av ti (91 prosent) av intervjupersonene bruker Facebook, 75 prosent  bruker Twitter mens 42 prosent av utvalget er aktive med egen blogg.

Flere av intervjupersonene benyttet seg av flere ulike varianter av sosiale medier.

BI-forskerne har i studien identifisert to ulike hovedtyper brukere av sosiale medier - optimistiske innovatører og pessimistiske etternølere.

Flest optimister

BI-professor Tor W. Andreassen.
BI-professor Tor W. Andreassen.

I overkant av en tredjedel (36 prosent) av de som deltok i undersøkelsen, får merkelappen pessimistiske etternølere mens nærmere to tredjedeler (64 prosent) av utvalget fremstår som optimistiske innovatører.

De optimistiske innovatørene er typisk mellom 30 og 49 år unge. De skårer høyt på dimensjoner som optimisme og innovasjon og lavt på dimensjoner som usikkerhet og ubehag.

Den høyeste forekomsten av pessimister finner forskerne i aldersgruppen mellom 25 og 39 år.

Optimistene i studien tenderer faktisk til å være eldre enn de pessimistiske etternølerne.

Forskerne finner ingen forskjeller mellom kjønn i denne studien. Det er med andre ord en like stor andel optimister blant kvinner som blant menn.

Optimistene rapporterer høyere verdier for opplevd brukernytte og brukervennlighet av sosiale medier enn de pessimistiske etternølerne. Innovatørene har også en positiv innstilling til å samhandle med bedrifter gjennom sosiale medier.

- Bedrifter som vurdere å ta i bruk sosiale medier for å nå sine kunder, må ta hensyn til at ikke alle er modne for det, konkluderer Lervik Olsen og Andreassen ved BI.

Referanse:

Line Lervik Olsen og Tor W. Andreassen, Sosiale medier, Magma nr. 4-2011

Powered by Labrador CMS