Det er første gang forskere oppdager denne nye typen «fossil sjøbunn» – ikke bare på Grønland, men noe sted i verden. På bildet er en nydannet sjø ved kanten av den grønlandske innlandsis som avslører sedimenter som tidligere lå begravet under isen.

Forskere oppdager gigantisk, eldgammel sjøbunn under isen på Grønland

Den nyoppdagede sjøbunnen kan både gi et sjeldent innblikk i den ukjente fortiden og kunnskap om hvordan isen kan komme til å oppføre seg i de kommende årene, når klimaet blir varmere, sier dansk forsker.

Restene av en enorm, eldgammel sjø har blitt oppdaget dypt begravet under innlandsisen i det nordvestlige Grønland.

Det er første gang forskere oppdager denne typen «fossil sjøbunn» – ikke bare på Grønland, men noe sted i verden, skriver Earth Institute ved Columbia University i en pressemelding.

Den gigantiske sjøen anslås å være flere hundre tusen år gammel – og kanskje gammel som 30 millioner år, skriver forskerne i en ny studie.

Studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Earth and Planetary Science Letters, indikerer at sjøbunnen inneholder unike fossiler og kjemiske spor av klima og organismer som ikke har vært kjent.

– Vi vil forstå hvordan innlandsisen har oppført seg tidligere. Det er viktig for å forstå hvordan den vil oppføre seg i de kommende tiårene, sier Guy Paxman, som er postdoktor ved Columbia University og hovedforfatter av rapporten, i pressemeldingen.

Slike data kan derfor være viktige når klimaet blir varmere. Innlandsisen smelter nemlig i et raskt tempo.

Professor Nicolaj Krog Larsen ved Københavns Universitet kan også se mange muligheter for ny kunnskap om Grønland hvis forskerne velger å bore gjennom isen ned til bakken under.

– Det er en veldig interessant og viktig oppdagelse. Hvis man velger å bore ned, kan avleiringene fra de gamle sjøsedimentene gi informasjon om hvordan innlandsisen har utviklet seg over tid, sier Larsen.

Den isdekkede overflaten av den nyoppdagede sjøen sett fra vinduet på et P3-fly med instrumenter som kan oppdage de geologiske mysteriene under innlandsisen.

Sedimentlag er et mysterium

I fjor oppdaget forskere et helt nettverk med 54 ukjente sjøer under Grønland. Sjøene består av flytende smeltevann fanget mellom grunnfjell og is.

Men dette nye funnet er helt annerledes. Det eldgamle sjøbassenget er tørt og fylt med et 1,2 kilometer tykt lag av sedimenter – avleiringer – av løse steiner.

Sjøbunnen og sedimentlaget er begravet under ytterligere nesten 2 kilometer is.

Sjøen ble trolig dannet da området var isfritt, før det ble dekket av sedimenter og is.

Forskerteamet fra amerikanske Columbia University skriver at sjøen den gangen var enorm, med et overflateareal på om lag 7100 kvadratkilometer. Det er omtrent på størrelse med Vest-Agder.

Sjøen var trolig mellom 50 og 250 meter dyp.

Ved hjelp av geofysiske instrumenter har forskere kartlagt det enorme, eldgamle sjøbassenget (skissert her i rødt) under grønlandsisen. Overflatearealet dekker om lag 7100 kvadratkilometer. Et strømningssystem skåret inn i grunnfjellet som en gang fôret sjøen med vann, vises i blått.

Kartleggingen av sjøbunnen under isen ble gjort med radar og instrumenter som måler tyngdekraft og magnetiske data under flyvninger i lav høyde. De fleste dataene kom fra NASA.

Ifølge studien avslørte avlesningene omrisset av sjøbunnen og den enorme løse massen av sedimenter, som består av mindre tett og mindre magnetisk materiale enn fjellet rundt.

Hva sedimentene kan inneholde, er foreløpig et mysterium, skriver de i pressemeldingen.

Kanskje den nyoppdagede sjøbunnen med fossiler og sedimenter kan gi et innblikk i den ukjente fortiden.

Bassenget «kan derfor være et viktig sted for framtidig boring under isen og gjenoppretting av sedimentregistreringer som kan gi verdifull innsikt i den glasiologiske, klimatologiske og miljømessige historien i regionen», skriver forskerne.

Oppdagelse kan avsløre Grønlands historie

Professor Nicolaj Krog Larsen forklarer at sjøbunnen kan gi mange verdifulle svar.

Sedimentene på bunnen ville for eksempel kunne avsløre når Grønland sist var isfritt, hvordan klimaet har variert, og hvilke planter og dyr det var på Grønland for flere millioner år siden.

– Sedimenter under isen er direkte beviser for at isen var vekk. Og da får man også en direkte kunnskap om hvor sensitiv innlandsisen er for den typen klimavariasjoner, sier Larsen.

Derfor kan oppdagelsen av den enorme sjøbunnen også være viktig for å forstå hvilket klima som skal til før innlandsisen smelter, avslutter han.

Referanse:

Guy J.G.Paxman mfl.: A fault-bounded palaeo-lake basin preserved beneath the Greenland Ice Sheet, Earth and Planetary Science Letters , 2020. DOI: 10.1016/j.epsl. 2020.116647

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS