(Foto: Atstock Productions, Shutterstock, NTB scanpix)

Forskere vet lite om fysioterapi: Nå skal de finne ut hvordan det går med pasientene

Det finnes lite forskning på pasienter som går i fysioterapi. Nå har forskere utviklet en database for å finne ut hvordan det går med dem.

Fysioterapeuter tar seg av mange ulike pasienter, med ulike diagnoser, alder, ulike funksjonshemninger, og ulike prognoser.

– Men det er liten kunnskap om hvilke pasienter som går til fysioterapi, hva slags behandling de får og hvordan det går med dem. Vi trenger bedre data om dette, og dette var utgangspunktet vårt for å lage databasen, sier Kari Anne Evensen, prosjektleder i Trondheim sammen med professor Ottar Vasseljen.

Den nye databasen lages med innsamlede data fra fysioterapeuter i ni kommuner i alle helseregionene i Norge. Databasen er laget gjennom forskningsprogrammet Fysioprim.

Grunnlag for mye forskning

Informasjon om 3000 pasienter er så langt lagt inn, og flere skal det bli.

– Med denne databasen kan vi finne ut nøyaktig hvilke typer pasienter som mottar fysioterapi, hvilke mål som settes for dem, og om målene blir oppnådd, sier Evensen.

Slik kunnskap kan hjelpe helsetjenesten og fysioterapeuter med å prioritere og kan gi bedre rehabilitering av pasientene.

– Vi har mulighet for å gjøre mange forskningsprosjekter med denne databasen, sier hun.

Studien som beskriver arbeidet med databasen er publisert i tidsskriftet BMC Health Services.

Representative for norske pasienter

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Universitetet i Oslo og Trondheim kommune. Det er flest fysioterapeuter i Trondheim som deltar i studien.

– Fysioterapeutene har bedt sine pasienter om å bidra med opplysninger om tilstanden sin, framgang og om målene med behandlingen blir oppnådd.

Til sammen har nesten 200 fysioterapeuter deltatt i studien.

Det er viktig for forskerne at pasientene som deltar er representative for de som går til fysioterapeut, siden ikke alle pasienter i Norge er med i studien.

– Vi har derfor sammenlignet de pasientene som blir med i studien med tall fra Helfo. Alle private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Norge melder nemlig inn til Helfo hvilke pasienter de behandler og hva slags lidelser de har. Vi ser at pasientene i vår database er representative for pasientene som blir behandlet ellers i fysioterapitjenesten, sier Evensen.

Tre grupper

Pasientene i databasen er delt inn i tre grupper: Voksne pasienter som går til privatpraktiserende fysioterapeuter på institutter, barn som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter og eldre som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Databasen inneholder et stort antall opplysninger om pasientene.

– Hver enkelt pasient fyller ut opplysninger om seg selv når hun starter hos fysioterapeuten, og følges opp med spørreskjemaer underveis i behandlingen, sier Evensen.

Alle pasienter svarer på spørsmål om bosituasjon, funksjonsnivå, smerte, psykososiale faktorer, og evaluering av behandlingen.

– Dette kan bidra til at fysioterapeuten blir mer klar over faktorer som er viktige å ta i betraktning i behandlingsforløpet, sier hun.

I fellesskap setter pasienten og fysioterapeuten mål for behandlingen og blir enige om en tiltaksplan. Fysioterapeutene svarer blant annet på spørsmål om hva slags behandling pasientene mottar.

– Kan komme mye god forskning

Evensen sier det kan komme mye god forskning ut av databasen.

– Vi er allerede i gang med flere studier på bakgrunn av dataene, fra alle de tre gruppene av pasienter. Slik kan vi for eksempel identifisere pasienter som har stor sannsynlighet for bedring, og pasienter som kanskje har behov for en mer tverrfaglig og omfattende behandling, sier prosjektlederen.

Hun understreker at de studiene som baserer seg på den nye databasen vil være observasjonsstudier, der man ser hvordan det faktisk går med pasientene.

– Det er ikke kontrollerte, randomiserte studier. Vi kan altså ikke sammenligne hva slags behandling som fungerer best for grupper av pasienter. Men vi kan få en god oversikt over hvordan fysioterapitjenesten i Norge drives i dag, og i hvor stor grad den er til nytte for pasienten, sier hun.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Fysiofondet, og skal gå fram til 2020.

Stort behov for mer forskning

Fred Hatlebrekke, leder i Norsk Fysioterapeutforbund, sier det er et stort behov for mer forskning innen primærhelsetjenesten, også på fysioterapi.

– Vi har ønsket oss en database for forskning innen fysioterapi. Det er avgjørende for oss å få vite mer om hver enkelt pasient- hvem er de, hvilke plager har de konkret, og hvordan går det med dem? Dette er spesielt viktig for pasientene selv og for å få god pasientbehandling, sier Hatlebrekke.

Han mener den nye databasen gir et godt utgangspunkt for videre god forskning på fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Han mener det også er svært positivt at klinikerne selv har bidratt i prosjektet.

– Her er det ikke forskere alene som har bestemt hva slags spørsmål pasientene skal svare på – det er klinikerne som har vært med på å diskutere hva slags data som skal hentes inn. Dette har bidratt til at informasjonen databasen inneholder er relevant, sier Hatlebrekke.

Referanse:

Kari Anne I. Evensen m.fl: Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longitudinal observational project, BMC Health Services Research, desember 2018

Powered by Labrador CMS